Ändringar i villkoren för Visa- och Mastercard-krediter från och med 1.12.2021

Ändringarna i villkoren för Visa- och Mastercard-krediter och i servicetariffen trädde i kraft 1.12.2021. De av våra kunder som berörs av ändringarna har informerats i september. På den här sidan finns närmare anvisningar om avgiften för pappersfakturan och ändringen av månadsbetalningen.

En pappersfaktura för OP Visa- och OP-Mastercard-krediten kostar 3 euro/faktura, då det finns något att fakturera för krediten

Om du har OP:s nättjänstkoder, kan du kontrollera faktureringssättet för din kortkredit enligt följande:

 • OP-mobilen: Konton och kort - Välj kort - Faktura - Faktureringssätt
 • Tjänsten op.fi: Pengar (eller Kort) - Mina kort - Välj kort - Fakturering - Faktureringssätt

Om du inte har OP:s nättjänstkoder, kan du kontrollera ditt faktureringssätt genom att ringa vår kundtjänst.

Övergå till e-faktura eller direktbetalning. De är avgiftsfria faktureringssätt.

 • Om du har OP:s eller någon annan banks nättjänstkoder, kan du ta i bruk e-faktura.
 • Om du inte har möjlighet att använda en nätbank, kan du ta i bruk direktbetalning.

Läs anvisningarna om ibruktagningen nedan.

En e-faktura är en faktura som kommer till nät- och mobilbanken i elektronisk form. Den är enkel att betala med dator, datorplatta eller smarttelefon. E-fakturan är enkel, smidig och säker att använda, och dess koldioxidavtryck är bara en tredjedel av pappersfakturans.

Du får fakturan minst två veckor före förfallodagen. Du kan själv välja när du betalar fakturan, från vilket konto du betalar den och vilket belopp du betalar.

 • Om du har OP:s nättjänstkoder, kan du beställa en e-faktura i OP-mobilen eller tjänsten op.fi
 • Om du inte har OP:s nättjänstkoder, ber vi dig läsa din banks anvisningar om hur du börjar använda e-faktura.

 

I OP-mobilen är det mycket lätt att beställa en e-faktura: 
 
 1. Gå till uppgifterna om kortet på fliken Fakturering. 
 2. Gå ner till rubriken Faktureringssätt och välj där Beställ e-faktura. Du behöver inga uppgifter för beställningen, eftersom fakturerarens uppgifter och kreditens referens hämtas automatiskt till e-fakturabeställningen.
 3. Välj betalkonto, om du vill.
 4. Du kan också välja att fakturan ska godkännas och betalas automatiskt på förfallodagen. Då du väljer automatisk betalning, ska du komma ihåg att kontrollera transaktionerna i fakturan före förfallodagen. Betalningsinställningarna du valt gäller alla e-fakturor för OP:s kreditkort.
 5. Nu har du beställt en e-faktura. Du får meddelanden om ankomna e-fakturor genom att aktivera meddelandena i appens inställningar.
 
 
I tjänsten op.fi beställer du en e-faktura så här
 
 1. Kontrollera först referensen för din kredit. Gå till Kort, välj Mina kort och det kort för vilket du vill kontrollera kreditkortsfakturans referens. Välj sedan fliken Fakturering, så ser du fakturans referensnummer. Referensnumret syns också på pappersfakturan.
 2. Välj därefter Byt till e-faktura i faktureringsinställningarna.
 3. Skriv OP Detaljkunder Abp i sökfältet. Välj faktureraren OP Detaljkunder Abp med Visa/Mastercard-faktura som faktureringsgrund och klicka på Fortsätt.
 4. Skriv referensnumret för din kredit.
 5. Välj betalkonto.
 6. Du kan också välja att fakturan ska godkännas och betalas automatiskt på förfallodagen. Då du väljer automatisk betalning, ska du komma ihåg att kontrollera transaktionerna i fakturan före förfallodagen. Betalningsinställningarna du valt gäller alla e-fakturor för OP:s kreditkort.
 7. Välj Beställ e-faktura. I samband med beställningen av en e-faktura kan du också beställa meddelanden om ankomna e-fakturor.
 
 

Om du använder tjänsten op.fi, ska du gå till hanteringen av e-fakturor här

 

Om du inte har möjlighet att använda en nätbank, är direktbetalning det enklaste och säkraste sättet att betala räkningar. Vid direktbetalning sköter banken din räkning för dig på förfallodagen. Du får per post ett meddelande av faktureraren om betalningen som ska debiteras och om dina kreditkortstransaktioner.

Om du vill börja använda direktbetalning, kan du ringa din banks kundtjänst och komma överens om det. Håll din senaste faktura till hands, så att du kan kontrollera de uppgifter som behövs för betalningen i den.

Du ser referensen här:

 • I OP-mobilen (Konton och kort - Välj kort - Fakturering - Referensnummer)
 • I tjänsten op.fi (Pengar (eller Kort) - Mina kort - Välj kort - Fakturering - Fakturans referensnummer)
 • eller på pappersfakturan.

Tillägget för pappersfakturan debiteras på kreditkortsfakturan. Eventuell OP-bonus kan inte användas för avgiften.

Den nya avgiften gäller inte K-Plussa Maksuaika eller OP Platinum.

 

 

Månadsbetalningen för OP Visa-krediten är 2 % av skuldsaldot

Ändringen gäller dig om du betalar samma belopp av kreditkortsfakturan varje månad. Måndadsbetalnigen beräknas nu enligt skuldsaldot på faktureringsdagen. Då saldot minskar, minskar också månadsbetalningen. Den är dock alltid minst 30,00 euro. När du har fått fakturan kan du välja om du betalar den avtalade månadsbetalningen, hela skuldsaldot eller något däremellan.

Exempelvis om din kreditgräns är 6 000 € och ditt skuldsaldo på faktureringsdagen är 1 500 €:

 • Månadsbetalningen före ändringen 120 € (2 % av kreditgränsen)
 • Månadsbetalningen nu 30 € (2 % av kreditgränsen, minst 30 €)

Då du beställer en e-faktura för en kortkredit, rekommenderar vi att du inte väljer automatisk betalning, så att du alltid kommer ihåg att kontrollera transaktionerna i kreditkortsfakturan. Om du ändå vill hålla kvar den automatiska betalningen av e-fakturan, fungerar den också i nu. Din månadsbetalning stiger, om den har varit under 30 €, så i det fallet måste du ändra gränsen för den automatiska betalningen.

Månadsbetalningen beräknas om för varje faktura enligt skuldsaldot på faktureringsdagen. I mottagaruppgiften går det inte att använda samma belopp, utan betalningsbeloppet måste kontrolleras separat för varje faktura. Mottagarens uppgifter, kontonummer eller referens ändrades inte.

I det här fallet ändras inte din kreditbetalning på något sätt.

Vårt mål är att vara koldioxidnegativa 2025

En del av vår hållbara verksamhet går ut på att minska användningen av papper. E-fakturans koldioxidavtryck är bara en tredjedel av pappersfakturans.

En del av vår hållbara verksamhet går ut på att minska användningen av papper. E-fakturans koldioxidavtryck är bara en tredjedel av pappersfakturans.