Ändringar i villkoren för Visa- och Mastercard-krediter från och med 1.12.2021

Ändringarna i villkoren för Visa- och Mastercard-krediter och i servicetariffen träder i kraft 1.12.2021. De av våra kunder som berörs av ändringarna informeras under september. På den här sidan finns närmare anvisningar om avgiften för pappersfakturan och ändringen av månadsbetalningen.

En pappersfaktura för OP-Visa- och OP-Mastercard-krediten kostar i fortsättningen 3 euro/faktura, då det finns något att fakturera för krediten

Om du har OP:s nättjänstkoder, kan du kontrollera faktureringssättet för din kortkredit enligt följande:

 • OP-mobilen: Konton och kort - Välj kort - Faktura - Faktureringssätt
 • Tjänsten op.fi: Pengar (eller Kort) - Mina kort - Välj kort - Fakturering - Faktureringssätt

Om du inte har OP:s nättjänstkoder, kan du kontrollera ditt faktureringssätt genom att ringa vår kundtjänst.

Övergå till e-faktura eller direktbetalning. De är avgiftsfria faktureringssätt.

 • Om du har OP:s eller någon annan banks nättjänstkoder, kan du ta i bruk e-faktura.
 • Om du inte har möjlighet att använda en nätbank, kan du ta i bruk direktbetalning.

Läs anvisningarna om ibruktagningen nedan.

En e-faktura är en faktura som kommer till nät- och mobilbanken i elektronisk form. Den är enkel att betala med dator, datorplatta eller smarttelefon. E-fakturan är enkel, smidig och säker att använda, och dess koldioxidavtryck är bara en tredjedel av pappersfakturans.

Du får fakturan minst två veckor före förfallodagen, och du får ett meddelande om att du har fått en faktura. Du kan själv välja när du betalar fakturan, från vilket konto du betalar den och vilket belopp du betalar.

 • Om du har OP:s nättjänstkoder, kan du beställa en e-faktura i OP-mobilen eller tjänsten op.fi
 • Om du inte har OP:s nättjänstkoder, ber vi dig läsa din banks anvisningar om hur du börjar använda e-faktura.

Så här beställer du en e-faktura i OP-mobilen eller tjänsten op.fi

Kontrollera först referensen för din kredit i OP-mobilen, tjänsten op.fi eller en pappersfaktura.

OP-mobilen

 • Så här hittar du referensen: Konton och kort - Välj kort - Faktura - Amortera kredit - Referens
 • Välj sedan Betalningar - E-fakturor - Beställ och hantera e-fakturor - Beställ e-fakturor

Fakturerare: OP Detaljkunder Abp

Faktureringsgrund: Visa/Mastercard-faktura

Tjänsten op.fi

 • Så här hittar du referensen: Pengar (eller Kort) - Mina kort - Välj kort - Fakturering - Fakturans referensnummer
 • Välj sedan Betalningar - Beställ e-fakturor

Fakturerare: OP Detaljkunder Abp

Faktureringsgrund: Visa/Mastercard-faktura

Då du beställer en e-faktura för en kortkredit, rekommenderar vi att du inte väljer automatisk betalning, så att du alltid kommer ihåg att kontrollera transaktionerna i kreditkortsfakturan.

Om du inte har möjlighet att använda en nätbank, är direktbetalning det enklaste och säkraste sättet att betala räkningar. Vid direktbetalning sköter banken din räkning för dig på förfallodagen. Du får per post ett meddelande av faktureraren om betalningen som ska debiteras och om dina kreditkortstransaktioner.

Om du vill börja använda direktbetalning, kan du ringa din banks kundtjänst och komma överens om det. Håll din senaste faktura till hands, så att du kan kontrollera de uppgifter som behövs för betalningen i den.

Tillägget för pappersfakturan debiteras på kreditkortsfakturan. Eventuell OP-bonus kan inte användas för avgiften.

Den nya avgiften gäller inte K-Plussa Maksuaika eller OP-Visa Platinum.

 

 

Månadsbetalningen för OP-Visa-krediten är i fortsättningen 2 % av skuldsaldot

Ändringen gäller dig om du betalar samma belopp av kreditkortsfakturan varje månad. I fortsättningen beräknas månadsbetalningen enligt skuldsaldot på faktureringsdagen. Då saldot minskar, minskar också månadsbetalningen. Den är dock alltid minst 30,00 euro. När du har fått fakturan kan du välja om du betalar den avtalade månadsbetalningen, hela skuldsaldot eller något däremellan.

Exempelvis om din kreditgräns är 6 000 € och ditt skuldsaldo på faktureringsdagen är 1 500 €:

 • Månadsbetalningen är nu 120 € (2 % av kreditgränsen)
 • Månadsbetalningen är i fortsättningen 30 € (2 % av kreditgränsen, minst 30 €)

Då du beställer en e-faktura för en kortkredit, rekommenderar vi att du inte väljer automatisk betalning, så att du alltid kommer ihåg att kontrollera transaktionerna i kreditkortsfakturan. Om du ändå vill hålla kvar den automatiska betalningen av e-fakturan, fungerar den också i fortsättningen. Din månadsbetalning stiger, om den har varit under 30 €, så i det fallet måste du ändra gränsen för den automatiska betalningen.

I fortsättningen varierar månadsbetalningen för kortkrediten från faktura till faktura enligt skuldsaldot på faktureringsdagen. I mottagaruppgiften går det inte i fortsättningen att använda samma belopp, utan betalningsbeloppet måste kontrolleras separat för varje faktura. Mottagarens uppgifter, kontonummer eller referens ändras inte.

I det här fallet ändras inte din kreditbetalning på något sätt.

Vårt mål är att vara koldioxidnegativa 2025

En del av vår hållbara verksamhet går ut på att minska användningen av papper. E-fakturans koldioxidavtryck är bara en tredjedel av pappersfakturans.

En del av vår hållbara verksamhet går ut på att minska användningen av papper. E-fakturans koldioxidavtryck är bara en tredjedel av pappersfakturans.