OP-Mastercard luottokortti

Mastercard från OP

Mastercard passar utmärkt vid sidan av OP-Visa för överraskande situationer eller oväntade inköp. Tillsammans täcker Mastercard och Visa hela världen.

-

 • Internationellt och pålitligt

  Med Mastercard betalar du dina inköp tryggt på nätet, i Finland och utomlands. Med det kan du också ta ut kontanter runt om i världen.

 • Du betalar alltid direkt med kredit

  Mastercard är inte bundet till ditt bankkonto, dvs. det saknar debit-funktion. Med Mastercard betalar du kontaktlöst bekvämt på kredit.

 • Produktskyddet ersätter om dina inköp går sönder

  Som ägarkund får du en gratis försäkring i 180 dagar för alla dina inköp som du betalat med OP-Mastercard upp till 2 000 euro.

Ansök om kortet

Betalning

 • Credit-funktion.
 • I snitt 35 dagar betaltid.
 • Kredit 2 000–20 000 euro.
 • Anslut K-Plussa till ditt kort

Försäkringar och trygghet

 • En produkt eller tjänst som du har köpt med OP-Mastercard är försäkrad av Inköpsskydd av kreditbolaget i enlighet med konsumentskyddslagen. Om något går fel vid köpet kan du ansöka om att få dina pengar tillbaka av kreditkortsbolaget.
 • Du får Produktskydd för dina inköp. Produktskyddet skyddar inköpen mot missöden i 180 dagar. Produktskyddet ingår automatiskt i alla ägarkunders kreditkort.
 • Mastercard Identity Check tryggar dina betalningar på nätet.

Pris

2,00 euro per månad då du har ett kort ur produktfamiljen OP-Visa som en del av dagliga tjänster för ägarkunder.

Hantera kortinställningarna i OP-mobilen

Justera säkerhetsgränserna för ditt kort och överför kredit till ditt konto enkelt i OP-mobilen.

Ansök om kortet

Du kan ansöka om OP-Mastercard då du:

 • har fyllt 18 år,

 • är huvudsaklig kund hos OP,

 • har regelbundna löne- eller pensionsinkomster,

 • har en tillräcklig betalningsförmåga och har skött dina penningaffärer klanderfritt samt

 • har en fast boplats i Finland.

Vad kostar kortet?

 • Då du har ett kort ur produktfamiljen OP-Visa som en del av dagliga tjänster för ägarkunder, får du OP-Mastercard för 2,00 euro per månad. 
 • Priset för kortet utan dagliga tjänster är 4,00 euro per månad. 
 • Ränta 3 månaders euribor + 8,95 %, då krediten har skuld med ränta.
 • Kontoavgiften är 3,50 euro per månad då krediten har skuld med ränta.

Med paketet med dagliga tjänster är den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro i bruk 14,55 % (6/21). Kalkylen har upprättats under antaganden om att månadsavgiften för kortet är 2,00 euro, kontoavgiften är 3,50 euro per månad, krediträntan samt avgifterna och provisionerna är oförändrade hela kredittiden samt att krediten betalas tillbaka i 12 lika stora poster med en månads mellanrum. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 144,98 euro.

Utan paketet med dagliga tjänster är den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro i bruk 16,34 % (6/21). Kalkylen har upprättats under antaganden om att månadsavgiften för kortet är 4,00 euro, kontoavgiften är 3,50 euro per månad, krediträntan samt avgifterna och provisionerna är oförändrade hela kredittiden samt att krediten betalas tillbaka i 12 lika stora poster med en månads mellanrum. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 168,80 euro.


Läs konsumentkreditinformationen (på finska) 

 • Kredit 2 000–20 000 euro, kreditgräns enligt ditt behov och din betalningsförmåga.

 • I genomsnitt en månad räntefri betaltid. 

 • Det är tryggt att betala med OP-Mastercard också på nätet.

 • Du kan välja en förfallodag för din faktura bland fyra alternativ: den 7, den 15, den 23 eller den sista dagen i månaden.

 • Med den kontaktlösa funktionen betalar du snabbt inköp på högst 50 euro utan att behöva knappa in din kod.

 • Följ lätt upp dina korttransaktioner i OP-mobilen, op.fi och Pivo.

Produktskyddsförsäkringen ingår automatiskt i andelsbankens ägarkunders OP-Mastercard-kort. Produktskyddet är en avgiftsfri försäkring för ägarkunder, och den gäller för credit- och debit-inköp i 180 dagar.

Om till exempel ett föremål gått sönder, ersätter Produktskyddet reparationskostnaderna eller ett nytt föremål. Föremålet som ersätts ska vara nytt och köpt för privat bruk. Självrisken är 75 euro. Produktskyddet beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Om du har betalat för en produkt eller tjänst med kreditfunktionen på ditt kort, kan du i problemsituationer ansöka om att få tillbaka dina pengar av kreditkortsbolaget. Så kan du göra till exempel om ett företag inte levererar ett inköp eller om en produkt försvinner under transporten, om en produkt har ett fel som företaget inte går med på att ansvara för eller om säljaren har gått i konkurs. 

Du får också skydd om ett flygbolag eller en researrangör går i konkurs. Du kan också ansöka om återbetalning från kreditkortsbolaget om flygbolaget eller researrangören ställer in en resa utan att ersätta den.

Inköpsskyddet är ett skydd i enlighet med konsumentskyddslagen. Om du har betalat ett inköp med kortets kreditfunktion och säljaren har begått ett avtalsbrott, kan du framställa ett krav som gäller inköpet, dvs. göra en reklamation, till kreditgivaren i stället för till säljaren. Det är fråga om avtalsbrott till exempel i de ovan nämnda situationerna.

Så här gör du en reklamation till kreditbolaget

 • Ifall ditt kort skulle försvinna eller missbrukas är det bra att ange säkerhetsgränser för OP-Mastercard.
 • Du kan ange dygnsvisa säkerhetsgränser för kontantuttag, kortinköp som ska auktoriseras och nätbetalningar samt andra distansköp.
 • De nya gränserna träder i kraft genast.
 • Vi rekommenderar att du ändrar säkerhetsgränserna enligt dina behov.

Var kan säkerhetsgränserna ändras?

Du kan lätt ange och ändra säkerhetsgränser i op.fi och OP-mobilen. Du kan också ringa telefontjänsten 010 252 7020. Säkerhetsgränserna kan också ändras på andelsbankens kontor.

Samla Plussa-pengar behändigt med ditt OP-kort. Du kan enkelt ansluta K-Plussa-funktionen till ditt kort då du ansöker om kortet.

Mastercard Identity Check (tidigare Mastercard SecureCode) är en tjänst som gör det tryggare att betala på nätet. Då du betalar med kreditkort skyddas inköpen också av kortbolagets regler.

Tjänsten baserar sig på engångsidentifiering per sms och det krävs ingen separat ibruktagning.

Då du gör inköp med ditt Mastercard-kort, får du per sms en engångskod i din mobil. Det kan ta en tid för meddelandet att nå fram. Mata sedan in koden som du fick per sms i nätvisningen för att bekräfta betalningen. Om du matar in koden fel fyra gånger i följd spärras tjänsten. Om tjänsten spärras ska du kontakta kundtjänsten för Mastercard-kort.

Om du inte har meddelat OP ditt telefonnummer, lyckas identifieringen inte. Du kan kontrollera telefonnumret som finns i tjänsten i visningen Mastercard Identity Check då du gör inköp på nätet.

Då du betalar dina inköp på nätet via tjänsten Mastercard SecureCode, överförs du i betalningsskedet till en separat tjänstevisning där du kan kvittera inköpet med dina nättjänstkoder i en skyddad nätförbindelse. På så sätt blir både köpmannen och köparen tillförlitligt identifierade. Du känner igen de nätaffärer som anlitar tjänsterna på symbolen Mastercard Identity Check. Tjänsten medför inga extra kostnader för dig.

Om du separat har aktiverat Mastercard Identity Check på op.fi, identifierar du dig i samband med dina Mastercard-nätinköp via Tupas-identifieringstjänsten.

Vid eventuella problem ska du kontakta kundtjänsten för Mastercard-kort på numret 010 252 7020 eller vid samtal från utlandet +358 10 252 7020 (mån.–fre. kl. 9:00–16:30).

 • 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. för samtal från fasta abonnemang i Finland (inkl. moms).
 • *0,0835 e/samtal + 0,167 e/minut för samtal från mobiltelefonabonnemang (inkl. moms).

Med Pivo betalar du enkelt till kompisar, på nätet och vid butikskassan samt ser vart dina pengar går. Pivo har prisbelönats många gånger och är våra kunders favorit.

Kortet beviljas av OP Detaljkunder Abp.