Mies onkii tunturijärvellä

Mastercard från OP

OP-Mastercard – ett internationellt och pålitligt kreditkort

OP-Mastercard är ett separat kreditkort som inte är bundet till ditt bankkonto. Med det betalar du dina inköp tryggt på nätet, i Finland och utomlands. Med Mastercard tar du tryggt ut kontanter såväl i Finland som på resor. 

OP-Mastercard passar utmärkt som kreditkort vid sidan av OP-Visa för överraskande situationer eller oväntade inköp. Tillsammans täcker Mastercard och Visa hela världen.

7 skäl att skaffa Mastercard

 • Med OP-Mastercard får du i snitt 35 dagar räntefri betaltid.
 • Då du är ägarkund ingår en unik Produktskyddsförsäkring i ditt kort.
 • Användningen av OP-Mastercard ger OP-bonus. på den kredit som utnyttjas. 
 • Du kan betala med OP-Mastercard runt om i världen, på alla inköpsställen försedda med Mastercard-symbolen.
 • Tjänsten Mastercard SecureCode gör det tryggare att betala på nätet.
 • Då du har ett kort ur produktfamiljen OP-Visa, får du OP-Mastercard till månadsavgiften 2,00 euro som en del av banktjänstpaketet för ägarkunder.
 • Du håller säkerhetsgränserna och kreditgränsen för ditt kort uppdaterade i OP-mobilen och op.fi. 
 • Kredit 2 000–6 000 euro, kreditgräns enligt ditt behov och din betalningsförmåga.

 • I genomsnitt en månad räntefri betaltid. 

 • Det är tryggt att betala med OP-Mastercard också på nätet.

 • Du kan välja en förfallodag för din faktura bland fyra alternativ: den 1, 8, 16 eller 24 dagen i månaden.

 • Med den kontaktlösa funktionen betalar du snabbt inköp på högst 50 euro utan att behöva knappa in din kod.

 • Följ lätt upp dina korttransaktioner i OP-mobilen, op.fi och Pivo.

Du kan ansöka om OP-Mastercard då du:

 • har fyllt 20 år,

 • är huvudsaklig kund hos OP,

 • har regelbundna löne- eller pensionsinkomster,

 • har en tillräcklig betalningsförmåga och har skött dina penningaffärer klanderfritt samt

 • har en fast boplats i Finland.

Vad kostar kortet?

 • Då du har ett kort ur produktfamiljen OP-Visa som en del av paketet med dagliga tjänster för ägarkunder, får du OP-Mastercard för 2,00 euro per månad. 
 • Priset för kortet utan paketet med dagliga tjänster är 4,00 euro per månad. 
 • Ränta 3 månaders euribor + 7,95 %, då krediten har skuld med ränta.
 • Kontoavgiften är 3,50 euro per månad då krediten har skuld med ränta.

Med paketet med dagliga tjänster är den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro i bruk 13,00 % (8/19). Kalkylen har upprättats under antaganden om att månadsavgiften för kortet är 2,00 euro, kontoavgiften är 3,50 euro per månad, krediträntan samt avgifterna och provisionerna är oförändrade hela kredittiden samt att krediten betalas tillbaka i 12 lika stora poster med en månads mellanrum. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 135,39 euro.

Utan paketet med dagliga tjänster är den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro i bruk 15,41 % (8/19). Kalkylen har upprättats under antaganden om att månadsavgiften för kortet är 4,00 euro, kontoavgiften är 3,50 euro per månad, krediträntan samt avgifterna och provisionerna är oförändrade hela kredittiden samt att krediten betalas tillbaka i 12 lika stora poster med en månads mellanrum. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 159,39 euro.


Läs konsumentkreditinformationen (på finska) 

 • Ifall ditt kort skulle försvinna eller missbrukas är det bra att ange säkerhetsgränser för OP-Mastercard.
 • Du kan ange dygnsvisa säkerhetsgränser för kontantuttag, kortinköp som ska auktoriseras och nätbetalningar samt andra distansköp.
 • De nya gränserna träder i kraft genast.
 • Vi rekommenderar att du ändrar säkerhetsgränserna enligt dina behov.

Var kan säkerhetsgränserna ändras?

Du kan lätt ange och ändra säkerhetsgränser i op.fi och OP-mobilen. Du kan också ringa telefontjänsten 010 252 7020. Säkerhetsgränserna kan också ändras på andelsbankens kontor.

Mastercard SecureCode är en tjänst som gör det tryggare att betala på nätet. Då du betalar med kreditkort skyddas inköpen också av kortbolagets regler.

Tjänsten baserar sig på engångsidentifiering per sms och det krävs ingen separat ibruktagning.

Då du gör inköp med ditt Mastercard-kort, får du per sms en engångskod i din mobil. Det kan ta en tid för meddelandet att nå fram. Mata sedan in koden som du fick per sms i nätvisningen för att bekräfta betalningen. Om du matar in koden fel fyra gånger i följd spärras tjänsten. Om tjänsten spärras ska du kontakta kundtjänsten för Mastercard-kort.

Om du inte har meddelat OP ditt telefonnummer, lyckas identifieringen inte. Du kan kontrollera telefonnumret som finns i tjänsten i visningen Mastercard SecureCode då du gör inköp på nätet.

Då du betalar dina inköp på nätet via tjänsten Mastercard SecureCode, överförs du i betalningsskedet till en separat tjänstevisning där du kan kvittera inköpet med dina nättjänstkoder i en skyddad nätförbindelse. På så sätt blir både köpmannen och köparen tillförlitligt identifierade. Du känner igen de nätaffärer som anlitar tjänsterna på symbolen Mastercard SecureCode. Tjänsten medför inga extra kostnader för dig.

Om du separat har aktiverat Mastercard SecureCode på op.fi, identifierar du dig i samband med dina Mastercard-nätinköp via Tupas-identifieringstjänsten.

Vid eventuella problem ska du kontakta kundtjänsten för Mastercard-kort på numret 010 252 7020 eller vid samtal från utlandet +358 10 252 7020 (mån.–fre. kl. 9:00–16:30).

 • 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. för samtal från fasta abonnemang i Finland (inkl. moms).
 • *0,0835 e/samtal + 0,167 e/minut för samtal från mobiltelefonabonnemang (inkl. moms).

Med Pivo betalar du enkelt till kompisar, på nätet och vid butikskassan samt ser vart dina pengar går. Pivo har prisbelönats många gånger och är våra kunders favorit.

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för

 • lån
 • sparande och placering
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion och
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Förmåner för ägarkunder

 • Som ägarkund får du också bättre ränta på ditt brukskonto: 0,10 % (normalt 0,00 %).
 • Som ägarkund får du fast ränta på ett nytt bolån för hela lånetiden, rent av för 25 år. På så vis försäkrar du dig om att räntekostnaderna för ditt bolån hålls oförändrade under hela lånetiden.
 • Som ägarkund får du studielån utan expeditionsavgift, då du ansöker om lån via tjänsten op.fi.

Produktskyddsförsäkringen ingår automatiskt i andelsbankens ägarkunders OP-Mastercard-kort. Produktskyddet är en avgiftsfri försäkring för ägarkunder, och den gäller för credit- och debit-inköp i 180 dagar.

Om till exempel ett föremål gått sönder, ersätter Produktskyddet reparationskostnaderna eller ett nytt föremål. Föremålet som ersätts ska vara nytt och köpt för privat bruk. Självrisken är 75 euro. Produktskyddet beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Kortet beviljas av OP-Kortbolaget Abp.