OP-Mastercard luottokortti

OP-Mastercard

OP-Mastercard har förnyats och är nu OP Duo.

-

Nytt namn – nytt utseende

OP-Mastercard är från och med 1.12.2021 OP Duo. Kortets namn ändras under december 2021 till OP Duo i tjänsten op.fi, i OP-mobilen och på din kreditkortsfaktura.

Också kortets utseende ändras. Du får kortet med det nya utseendet i samband med årsförnyelsen, alltså när giltighetstiden för ditt nuvarande kort löper ut. Du ser giltighetstiden på kortets framsida i formen mm/åå.

Läs mer och ansök om OP Duo

Bättre förmåner – samma månadsavgift

Från och med 1.12 har OP Duo-kortet ännu bättre förmåner för betalningar och särskilt för inköp på nätet. OP Duo kompletterar din plånbok tillsammans med OP-Visa-kortet. Priset för kortet förblir oförändrat.

Ny förmån: Prisgaranti

Tack vare Prisgarantin behöver du inte skjuta upp ett viktigt köp i hopp om ett bättre erbjudande. Om du hittar en produkt som du betalat med OP Duo förmånligare någon annanstans inom 30 dagar, återbetalar vi prisdifferensen till dig. Differensen ska vara minst 50 euro, och om du har köpt produkten i en nätbutik, måste företaget ha också en fysisk butik i Finland.

Ny förmån: Identitetsskydd

Hos oss får du personlig hjälp för att förhindra identitetsstöld och bedrägerier eller med att reda ut en identitetsstöld. Vi hjälper dig till exempel om dina personuppgifter missbrukas eller om du av misstag har gett ut personuppgifter under ett tvivelaktigt telefonsamtal.

Ägarkundernas Produktskyddsförsäkring förlängs till ett

Produktskyddsförsäkringen förlängs från nuvarande 180 dygn till 365 dygn. Du behöver alltså ingen separat dyr försäkring till exempel för din nya telefon. Du får pengarna tillbaka av oss, om en produkt som du köpt med OP Duo går sönder eller blir stulen inom ett år från inköpstidpunkten. Självrisken är endast 75 euro, alltså mindre än för en traditionell hemförsäkring.

Kortet har också inköpsskydd enligt konsumentskyddslagen 

Inköpsskydd enligt konsumentskyddslagen hjälper i problemsituationer. Du kan ansöka om att få pengarna tillbaka från kreditkortsbolaget exempelvis om en produkt eller tjänst som du har köpt är felaktig, försvinner under transporten eller om företaget går i konkurs innan du hinner få produkten.

Jag har OP-Mastercard, behöver jag göra något?

Nej, du behöver inte göra någonting. Du kan fortsätta använda ditt OP-Mastercard som vanligt och dra nytta av de nya förmånerna från 1.12.

Hur får jag de nya förmånerna?

Om du har OP-Mastercard, får du automatiskt OP Duos nya förmåner till ditt nuvarande kort. Förmånerna gäller från 1.12.

Byts mitt kort ut?

Ditt nuvarande OP-Mastercard-kort byts inte ut i samband med ändringen. Du får ett OP Duo-kort med det nya utseendet när giltighetstiden för ditt nuvarande kort löper ut.

Observera att trots att du fram till din årsförnyelse har kvar ditt vita OP-Mastercard-kort, så ändras kortets namn under december 2021 till OP Duo i tjänsten op.fi, i OP-mobilen och på din kreditkortsfaktura.

Jag vill ha ett eget OP Duo, hur får jag det?

Om du inte har OP-Mastercard (från 1.12 OP Duo), kan du ansöka om ett nytt kort på nätet. Om du vill ha ett OP Duo-kort med det nya utseendet, kan du ansöka om det från och med 1.12.2021.

Priset för kortet förblir oförändrat

Avgiften för kortet är 2,00 euro per månad då du har OP:s Visa-kort som en del av paketet med dagliga tjänster för ägarkunder. För övriga kunder hos OP är avgiften 4,00 euro per månad.

Läs mer om OP Duo

  • Avgiften för kortet är 2,00 euro per månad då du har OP:s Visa-kort som en del av paketet med dagliga tjänster för ägarkunder. För övriga kunder hos OP är avgiften 4,00 euro per månad.
  • Ägarkunderna betalar bankens serviceavgifter i första hand med OP-bonus.
  • Räntan är 3 månaders euribor + 8,95 %, då krediten har skuld med ränta.
  • Kontoavgiften är 3,50 euro per månad då krediten har skuld med ränta.
  • Tillägget för pappersfaktura är 3 euro/faktura, om du valt pappersfaktura i stället för gratis e-faktura.

 

Med paketet med dagliga tjänster är den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro i bruk 14,55 % (6/21). Kalkylen har upprättats under antaganden om att månadsavgiften för kortet är 2,00 euro, kontoavgiften är 3,50 euro per månad, faktureringen sker med avgiftsfri e-faktura, krediträntan samt avgifterna och provisionerna är oförändrade hela kredittiden samt att krediten betalas tillbaka i 12 lika stora poster med en månads mellanrum. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 144,98 euro.

Utan paketet med dagliga tjänster är den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro i bruk 16,34 % (6/21). Kalkylen har upprättats under antaganden om att månadsavgiften för kortet är 4,00 euro, kontoavgiften är 3,50 euro per månad, faktureringen sker med avgiftsfri e-faktura, krediträntan samt avgifterna och provisionerna är oförändrade hela kredittiden samt att krediten betalas tillbaka i 12 lika stora poster med en månads mellanrum. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 168,80 euro.  

Kortet beviljas av OP Detaljkunder Abp.