Hur får ett barn eller en ungdom koder för OP

Barns och ungas skötsel av bankärenden förbättras på våren 2022 då vi börjar erbjuda mobiltjänster för minderåriga i OP-mobilen. Samtidigt stänger vi appen OP Junior.

De unga som redan har koder i OP kan fortsätta sköta sina ärenden i OP:s digitala tjänster och ladda ner OP-mobilen i sin enhets appbutik.

Om den minderåriga inte har OP:s koder, kan ni hämta dem på OP:s kontor. Observera att det här kräver samtycke av alla vårdnadshavare. En fritt formulerad fullmakt duger inte. Se anvisningarna på den här sidan. 

Vad du och den minderåriga behöver göra 

Ifall den du försörjer inte ännu har koder i OP, läs nedan anvisningarna för att hämta koder och sköta ärenden i banken.

 • Ett barn får OP:s koder på kontoret. Vårdnadshavare ska sköta ärendet på kontoret med barnet. Då behöver ni giltiga identitetsbevis. Läs mer om vilka identitetsbevis vi godtar
 • Ifall barnet har en till vårdnadshavare som inte kommer med till banken behöver ni en fullmakt från hen för att koder ska kunna beviljas. Observera att en fritt formulerad fullmakt inte duger, utan befullmäktigandet görs på nätet. Läs mer om hur man sänder fullmakter till banken
 • Då fullmakt erhållits från den andra vårdnadshavaren, stick in eller boka tid på kontoret. 
 • En ungdom får OP:s koder på kontoret. Hen behöver ett giltigt pass eller identitetskort för att sköta ärenden på banken. Även vårdnadshavare behöver ha ett giltigt identitetsbevis för att sköta ärenden på kontoret. Läs mer om vilka identitetsbevis vi godtar   
 • Om den unga sköter ärendet på kontoret på egen hand, ska vårdnadshavarna på förhand via nätet ge samtycke till att koderna beviljas. Om den ena vårdnadshavaren sköter ärendet på kontoret med den unga, ger den andra vårdnadshavaren sitt samtycke på förhand. Vårdnadshavare kan ge samtycke i tjänsten op.fi med en allmän fullmakt. En fritt formulerad fullmakt duger inte. Läs mer om givande av samtycken
 • Ifall den unga behöver sköta sina placeringar med egna koder i OP, läs anvisningarna på vår webbplats 
 • Då vårdnadshavare har givit samtycke kan den unga boka tid eller komma in på kontoret. 

Då den du försörjer behöver koder i OP, men någondera av vårdnadshavarna inte kan ge samtycke i tjänsten op.fi, gör enligt följande:   

 • Av en 7–14-årings vårdnadshavare ska åtminstone den andra sköta ärendet på kontoret tillsammans med barnet. Den vårdnadshavare som inte deltar ska göra befullmäktigandet på förhand på nätet. Observera att en fritt formulerad fullmakt inte duger. Samtycke kan enkelt ges med hjälp av chattboten Opotti. Se anvisningar nedan. 
 • 15–17-årig ungdom kan även sköta ärendet själv på kontoret. I det här fallet ska bägge vårdnadshavarna på förhand via nätet ge samtycke till den ungas skötsel av ärendet. Om den ena vårdnadshavaren sköter ärendet på kontoret med den unga, räcker det att den andra gett sitt samtycke på förhand. Samtycket kan ges via chattbotten Opotti. En fritt formulerad fullmakt duger inte. Se anvisningarna nedan.  

Barnet eller den unga behöver ett giltigt pass eller identitetskort för att sköta ärenden på banken. Även vårdnadshavare ska ha giltigt identitetsbevis. 

Så här ger du samtycke med hjälp av chattboten Opotti 

 • Inled en chatt med chattboten Opotti via den orangea knappen du finner nere till höger på denna sida. Opotti betjänar vardagar klockan 8–22.  
 • Svara på Opottis frågor. Opotti erbjuder efter frågorna en möjlighet att bjuda in en tjänsteman till chatten. Bjud in en tjänsteman. 
 • Tjänstemannen skickar samtycket eller bemyndigandet till den elektroniska underskriftstjänsten för underskrift.    

Ifall den unga behöver sköta sina placeringar med egna koder i OP, läs anvisningarna på vår webbplats   

Du kan även vid behov ringa vår kundtjänst 010 252 9626 (mån–fre 8–16, msa/lna).

 

Så här gör du besöket på kontoret smidigare

 1. Begär på förhand samtycke eller bemyndigande från den andra vårdnadshavaren  
  Ifall barnet eller den unga har en till vårdnadshavare och denne inte följer med till kontoret, behöver ni få hens samtycke eller bemyndigande för att avtala om digitala tjänster och beviljande av koder. Samtycket eller befullmäktigandet kan ges på nätet eller på plats på kontoret – se anvisningarna ovan. En fritt formulerad fullmakt duger inte.
 2. Boka tid enligt behov 
  På de flesta kontor kan du sköta ärenden utan tidsbokning. Kontrollera ändå din banks öppethållningstider och praxis för tidsbokningar 
  Ifall du föredrar att inte köa med könummer eller om din bank förutsätter tidsbokning, kan du boka en 30 minuters tid på nätet. Ange att ärendet gäller “Öppning av nättjänst för minderårig” då du bokar tid.

  En tid på en halv timme är lämplig för öppnande av nättjänst för en minderårig. Ifall de minderåriga är fler, eller om ni till exempel vill öppna ett konto, ska du i nätbokningen använda specifikationen ”Skötsel av minderårigas och ungas ärenden” och som mötesform välja ”Möte på kontoret”. Gå till sidan för tidsbokning   
 3. Kontrollera att identitetsbevisen är giltiga och med 
  Den du försörjer behöver ett giltigt pass eller identitetskort för att sköta ärenden på banken. Även vårdnadshavare ska ha med sig giltigt identitetsbevis. Läs mer om vilka identitetsbevis vi godtar

Tjänster som barnet eller den unga kan använda efter att ha fått koderna

För ett barn som är 7–14 år är det möjligt att öppna en begränsad version av OP:s digitala tjänster för unga. Barnet kan

 • I OP-mobilen granska de konton som hen har dispositionsrätt till.
 • I OP Tillgänglig betala från de konton som hen har dispositionsrätt till.
 • Göra nätbetalningar från de konton som hen har dispositionsrätt till. 
 • Bekräfta kortbetalningar med Mobilnyckeln, om det går att göra nätbetalningar med kortet.

Vårdnadshavare kan reglera användningen av tjänsterna genom att hantera dispositionsrätten. De digitala tjänsterna för barn i den här åldern är mindre omfattande än för äldre, för att den unga ska kunna öva hantering av den egna ekonomin så tryggt som möjligt.  

12 år fylld ungdom kan även beviljas koder för stark autentisering. Då kan hen utöver OP-mobilen och tjänsten op.fi sköta sina ärenden i till exempel Kanta, Fpa och Opintopolku.

För en ungdom som fyllt 15 år är det möjligt att öppna OP:s digitala tjänster för unga. Den unga kan

 • Granska sina konton i OP-mobilen och i tjänsten op.fi.
 • Betala från konton som hen har dispositionsrätt till i OP-mobilen och i tjänsten op.fi. 
 • Betala nätköp från konton som hen har dispositionsrätt till med hjälp av Mobilnyckeln.
 • Bekräfta kortbetalningar med Mobilnyckeln.
 • Med vårdnadshavarnas samtycke sköta sina placeringar på egen hand. 

En 15 år fylld ungdom kan öva sig i hantering av ekonomin med mångsidigare tjänster än förut. Den ungas tjänster utökas ytterligare då hen fyller 18 år.

Ytterligare information

Vår kundtjänst hjälper dig förutom i chatten även på numret 0100 0500 (mån–fre 8–16, msa/lna).