Så här kommer du igång med användningen av våra digitala tjänster

Har du Andelsbankens nättjänstkoder som du inte ännu har använt? Vi har sammanställt en nybörjarguide om användningen av våra digitala tjänster.

För att använda våra digitala tjänster behöver du

  • Andelsbankens nättjänstkoder
  • En nyckeltalslista
  • En mobiltelefon som du kan ta emot textmeddelanden med. Inloggning och betalningar bekräftas vid behov med ett textmeddelande.

Kom ihåg att koderna är ditt identitetsbevis på nätet. Du ska aldrig ge eller låna dem till någon annan.

Välj den tjänst som passar dig bäst

I alla våra digitala tjänster sköter du dina ärenden smidigt och tryggt. Du identifierar dig i tjänsterna antingen med Mobilnyckeln eller nyckeltalslistan. Mobilnyckeln aktiverar du i appen OP-mobilen.

Läs mer om identifieringen

Läs mer om våra tjänster och aktivera den lämpligaste med Andelsbankens nättjänstkoder.

OP Tillgänglig – grundläggande banktjänster enkelt och tydligt

Om du inte ännu känner dig förtrogen med att använda digitala tjänster eller med att sköta ärenden på nätet överhuvudtaget, ska du aktivera nättjänsten OP Tillgänglig. Tjänsten erbjuder digitala grundläggande banktjänster enkelt och tydligt. Du kan sköta betalningar och göra gireringar till eget konto samt se på dina konton, kontosaldon och kontotransaktioner.

Du kan använda OP Tillgänglig på din dator eller datorplatta.

Tjänsten op.fi – en nätbank med fullservice

Just nu befinner du dig i tjänsten op.fi på adressen www.op.fi. Genom att logga in i tjänsten op.fi kan du sköta dina bank- och försäkringsärenden på ett mångsidigt sätt. Om du är van vid digitala tjänster och använder dator för att sköta dina ärenden ska du börja använda tjänsten op.fi.

Du kan anlita tjänsten op.fi också utan att logga in i den. På ingångssidan finns viktig information och nyheter. Du kan också läsa mer om våra tjänster och produkter.

Om du har en smarttelefon eller en datorplatta kan du aktivera appen OP-mobilen för skötseln av dagliga bank- och försäkringsärenden.

OP-mobilen – en app som du laddar ner i din smarttelefon eller datorplatta

Om du är van vid att använda smarttelefon eller datorplatta lönar det sig att sköta bank- och försäkringsärendena i OP-mobilen. Du kan ladda ner den i appbutiken. I OP-mobilen kan du till exempel följa upp korttransaktioner, se dina lån, betala och godkänna räkningar, följa upp dina kontosaldon och enkelt överföra pengar från ett konto till ett annat. Också dina försäkringsuppgifter finns i OP-mobilen och om en skada inträffar kan du göra en ersättningsansökan.

Så här aktiverar du OP-mobilen:

  1. Ladda ner OP-mobilen i din smartapparat gratis i din appbutik.
  2. När du har laddat ner appen loggar du in med OP:s nättjänstkoder och ger nyckeltalet.
  3. Aktivera därefter Mobilnyckeln så att du kan logga in och bekräfta betalningar i OP-mobilen med en PIN-kod som du själv valt.
  4. Aktivera fingeravtrycksidentifikationen eller ansiktsigenkänningen, om din apparat stöder dessa funktioner, så att du i fortsättningen kan logga in i appen med dem.

Om du inte ännu har Andelsbankens nättjänstkoder får du dem genom att boka tid till ett kontor. Samtidigt får du en nyckeltalslista. Ta med ditt identitetsbevis.