Annan vattenfarkost

Båtförsäkring för vattenskoter, hydrokopter och andra vattenfarkoster
1

Försäkra vattenfarkosten året runt

Med vår båtförsäkring skyddar du en vattenjet, luftkuddefarkost eller annan specialbåt både under transporten och förvaringen.

2

Skydd för båt som är under byggnad

Med en båtförsäkring kan du också skydda en båt som är under byggnad exempelvis mot skadegörelse, brandskada och transportskada.

3

Stormskador utan vindhastighetsgräns

Vi ersätter stormskador på båt oberoende av vindhastighet.

En lämplig kasko för din vattenfarkost

Pohjola Försäkrings båtförsäkring lämpar sig som skydd utöver för båtar också för andra vattenfarkoster. Du kan teckna en försäkring för en båt som är under byggnad, för en båt som ursprungligen varit i yrkesmässig användning och som nu omvandlats för nöjesbruk samt för över 25 år gamla träbåtar. Dessutom kan du med försäkringen skydda en specialbåt eller en annan vattenfarkost, såsom en vattenjet eller vattenskoter, hydrokopter, luftkuddefarkost eller flerskrovsbåt. Med försäkringen kan du inte skydda exempelvis en bastuflotte, husbåt eller bärplansbåt.

En förutsättning för att du ska kunna försäkra en specialbåt är att du som privatkund tecknat försäkringar ur tre olika produktgrupper. Om du är företagskund, är en förutsättning för att du ska kunna försäkra en specialbåt att du är övergripande kund hos OP.

Som skydd för din vattenfarkost kan du antingen välja Delkasko eller Kasko. Ur båda försäkringarna får du skydd mot stöld, skadegörelse, brandskada samt sliptagnings- och transportskada. I skydden ingår också ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring för båt. I den mer omfattande Kaskoförsäkringen ingår dessutom båtskadeskydd, ur vilken ersätts skador som förorsakats av grundstötning, kollision och stormvindar. Om du alltså vill ha ett mer omfattande skydd för din vattenfarkost mot skador till sjöss, ska du som skydd för din vattenfarkost välja Kaskoförsäkringen.

En förutsättning för att vissa vattenfarkoster ska kunna försäkras är att farkosten först förhandsgranskas. Ring oss, så ser vi tillsammans till att din vattenfarkost får en försäkring.

Åretruntprissättning ger flexibilitet till sjöss

Pohjola Försäkrings båtförsäkring gäller året runt och det här har beaktats i premien för försäkringen. Premien i båtskadeskyddet som ersätter skador till sjöss har nämligen sin tyngdpunkt på de månader då skaderisken är störst. Premien är alltså högre på sommaren, men lägre på hösten, vintern och våren. Du kan alltså hålla försäkringen i kraft också under de månader då vattenfarkosten inte är ute till sjöss. Du observerar väl att premierna för andra skydd debiteras jämnt över hela året.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Försäkring för släpvagn
Motorbåt
Segelbåt