Coronaviruset och försäkringar - information till våra försäkringskunder

På den här sidan har vi sammanställt viktig information och anvisningar om coronapandemin för våra försäkringskunder.

Vi rekommenderar att ärenden sköts på nätet

Du kan behändigt och utan att köa sköta dina försäkringsärenden i OP-mobilen och tjänsten op.fi dygnet runt.

Innan du ansöker om ersättning ska du kontrollera att du har tillgång till alla redogörelser som behövs för ansökan. När du ansöker om ersättning behöver du till exempel resebiljetterna i original och ett intyg från researrangören eller flygbolaget om orsaken till att resan inställdes samt om återbetalningar som gjorts eller om att inga återbetalningar görs.

Coronaviruset och resenärförsäkringen - vad ersätts?

Vad resenärförsäkringen ersätter i situationer förknippade med coronaviruset beror på vilken omfattning du har valt för skyddet i din resenärförsäkring och när du har tecknat försäkringen. Du kan kontrollera omfattningen på ditt försäkringsskydd antingen i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.

Du kan kontrollera ditt försäkringsskydd genom att logga in i tjänsten op.fi med OP:s eller en annan banks nätbankskoder. Så här kontrollerar du ditt försäkringsskydd:

 1. Logga in i tjänsten op.fi med dina nätbankskoder.
 2. Gå till avsnittet Försäkringar om du inte automatiskt dirigerades dit.
 3. Välj Resa bland dina försäkringar.
 4. Välj Resenärförsäkring i vyn som öppnas.
 5. Välj Försäkringsbrev i vyn som öppnas.
 6. Kontrollera din gällande Resenärförsäkring i försäkringsbrevet.

För att logga in i OP-mobilen måste du vara kund hos en Andelsbank. Så här kontrollerar du ditt försäkringsskydd:

 1. Logga in i OP-mobilen med OP:s nätbankskoder.
 2. Tryck på Försäkringar nere på sidan i appen.
 3. Välj Resa bland dina försäkringar.
 4. Välj Resenärförsäkring i vyn som öppnas.
 5. Välj Försäkringsbrev i vyn som öppnas.
 6. Kontrollera din gällande Resenärförsäkring i försäkringsbrevet.

 

När du har kontrollerat ditt försäkringsskydd kan du nedan läsa anvisningarna för just det försäkringsskyddet.

Se nedan hur Pohjola Resenärförsäkring ersätter coronavirusets effekter på resor.

Min resa avbeställdes på grund av att jag själv eller mitt resesällskap insjuknade

Inställd resa ersätts från avbeställningsskyddet om du själv plötsligt insjuknar. Avbeställning av en resa kan också vara ersättningsgill på grund av en plötslig allvarlig sjukdom hos resesällskapet eller någon annan person som nämns i försäkringsvillkoren. Enbart misstanke om en sjukdom utan symtom ger inte rätt till ersättning. Till exempel om man på din arbetsplats har konstaterat eller misstänkt ett sjukdomsfall och du för säkerhets skull du måste gå på coronatest eller vara i karantän, ersätts inte avbeställning av resa.

Min resa ställdes in av en annan orsak

Utlandsresor

Från Krisskyddet för resenärer i Pohjola Resenärförsäkring kan resenären söka ersättningar för sin resa om det inträffat till exempel en naturkatastrof, ett terrordåd eller en allmänfarlig epidemi på resmålet.

Dessutom förutsätts att Finlands utrikesministerium, Finlands beskickning eller motsvarande myndighet avrått från resor till resmålet eller rekommenderat att resande lämnar resmålet.

Ur krisskyddet i Resenärförsäkringen ersätts inställd resa när resan beställts innan utrikesministeriet avrått från resor till området i fråga.

 • 12.3.2020 avrådde utrikesministeriet från utrikesresor. Innan dess hade Finlands utrikesministerium avrått från resor till följande områden: Kina, Italien, staden Daegu och landskapet Norra Gyeongsang i Sydkorea, Iran, Nordrhein-Westfalen i Tyskland och Tyrolen i Österrike.
 • Från och med 15.6.2020 har begränsningarna av resor till enskilda länder börjat avvecklas. Inställda resor till dessa länder ersätts inte längre från Krisskydd för resenärer från och med 15.6.2020.

Du kan kontrollera de aktuella reserekommendationerna på utrikesministeriets webbplats.

Ett villkor för ersättning är även att det är mindre än 60 dygn till resans början.

 • Om det är 59 dygn eller mindre till resans början, kan du ansöka om ersättning för avbeställningskostnaderna.
 • Om det är 60 dygn eller mer till resans början, ska du följa läget. Avbeställning av resa kan inte ersättas från Krisskyddet för resenärer, om det vid tidpunkten för ansökan om ersättning är mer än 59 dygn till resans början.

Ur krisskyddet ersätts inte utrikesresor som inställts på grund av coronaviruset när försäkringen tecknats 12.3.2020 eller senare.

Innan du ansöker om ersättning ska du avbeställa resan hos researrangören eller tjänsteleverantören och ansöka om avtalsenliga återbetalningar av dem. Om du har betalat tjänsten med kreditkort, ansök alternativt om ersättning för kostnader som hör till researrangörens eller tjänsteleverantörens återbetalningsansvar hos kreditkortsbolaget innan du ansöker om försäkringsersättning.

OP:s kundanvisningar och ett formulär för kortreklamation

Inrikesresor

Finlands regering konstaterade 16.3.2020 att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Till följd av detta skulle också onödiga inrikesresor undvikas. Regeringen ändrade på sina riktlinjer om inrikesresor 29.5.2020. Enligt den nya riktlinjen får inrikesresor göras förutsatt att hälso- och säkerhetsanvisningarna gällande coronaviruset iakttas.

Kostnader för avbeställning av inrikesresor ersätts från krisskyddet i Pohjola Resenärförsäkring om

 • försäkringen tecknats före 16.3.2020
 • resan beställts före 16.3.2020
 • resan avbeställts tidigast 16.3.2020 och senast 29.5.2020 och det var mindre än 60 dygn till resans början.

Om resan avbeställts efter 29.5.2020, ersätts inte avbeställningen av resan.

Innan du ansöker om ersättning ska du avbeställa resan hos researrangören eller tjänsteleverantören och ansöka om avtalsenliga återbetalningar av dem. Om du har betalat tjänsten med kreditkort, ansök alternativt om ersättning för kostnader som hör till researrangörens eller tjänsteleverantörens återbetalningsansvar hos kreditkortsbolaget innan du ansöker om försäkringsersättning.

OP:s kundanvisningar och ett formulär för kortreklamation

Evakueringskostnader

Kostnaderna ersätts från Krisskydd för resenärer i Pohjola Resenärförsäkring, om Finlands utrikesministerium, finska ambassaden eller någon motsvarande myndighet uppmanar resenärer att lämna resmålet.

Finlands regering drog 16.3.2020 upp en riktlinje enligt vilken finska medborgare eller personer som är bosatta i Finland ska avstå från att resa utomlands. Dessutom rekommenderades att finländska resenärer omedelbart ska återvända till Finland. Utifrån regeringens nya riktlinjer uppdaterade Finlands utrikesministerium sin reserekommendation 14.5.2020. Finländska resenärer uppmanas inte längre återvända hem, utan från och med 14.5.2020 bör endast onödiga resor utomlands undvikas.

Extra rese- och inkvarteringskostnader för resa till Finland kan ersättas som evakueringskostnader från Krisskydd för resenärer i Pohjola Resenärförsäkring för tiden 16.3.2020-14.5.2020. Extra rese- och inkvarteringskostnader ersätts inte, om resan som evakueringen gäller bokades 15.5.2020 eller senare.

Ett villkor för ersättning är också att resan har börjat före Finlands utrikesministeriums rekommendation att undvika resor till resmålet. På grund av coronaepidemin avråder Finlands utrikesministerium från resor överallt i utlandet från och med 12.3.2020. Före 12.3.2020 avrådde Finlands utrikesministerium från resor till epidemiområdena, som var Kina, Italien, staden Daegu och landskapet Norra Gyeongsang i Sydkorea, Nordrhein-Westfalen i Tyskland och Tyrolen i Österrike.

Försening eller väntan i samband med resa

Om du försenar dig från en resa eller blir tvungen att vänta för att komma på resan till följd av myndighetsåtgärder som riktas mot flygtrafiken eller kollektivtrafiken (t.ex. flyget ställs in sedan myndigheterna stängt flygplatsen), kan du få ersättning utifrån resenärförsäkringen. Mer anvisningar för skadesituationer och en länk till skadeanmälan finns i Pohjola Skadehjälpen.

Se nedan hur Pohjola Tidsbestämd Resenärförsäkring samt Resenärförsäkring och Easy resenärförsäkring, som tagits ur försäljning, ersätter coronavirusets effekter på resor.

Min resa avbeställdes på grund av att jag själv eller mitt resesällskap insjuknade

Avbeställningen ersätts om du själv plötsligt insjuknar. Avbeställning av en resa kan också vara ersättningsgill på grund av en plötslig allvarlig sjukdom hos resesällskapet eller någon annan person som nämns i försäkringsvillkoren. Enbart misstanke om en sjukdom utan symtom ger inte rätt till ersättning. Till exempel om man på din arbetsplats har konstaterat eller misstänkt ett sjukdomsfall och du för säkerhets skull du måste gå på coronatest eller vara i karantän, ersätts inte avbeställning av resa.

Min resa ställdes in av en annan orsak

Ersättning betalas inte för avbeställning av resa:

 • på grund av omständigheter i resmålet, till exempel då en coronavirusepidemi konstaterats i resmålet,
 • då ett evenemang som resan anknyter till inställts,
 • då ett flygbolag eller annat trafikbolag avbeställer resan,
 • då destinationslandet förbjudit inresa eller vägrat utfärda visum.

I fråga om flyg och andra tjänster i samband med resan, till exempel inkvarteringen, ta kontakt med resans eller resetjänstens arrangör. Innan du ansöker om ersättning ska du avbeställa resan hos researrangören eller tjänsteleverantören och ansöka om avtalsenliga återbetalningar av dem.

Evakueringskostnader

Ersätts inte.

Försening eller väntan i samband med resa

Om du försenar dig från en resa eller blir tvungen att vänta för att komma på resan till följd av myndighetsåtgärder som riktas mot flygtrafiken eller kollektivtrafiken (t.ex. flyget ställs in sedan myndigheterna stängt flygplatsen), kan du få ersättning utifrån resenärförsäkringen. Mer anvisningar för skadesituationer och en länk till skadeanmälan finns i Pohjola Skadehjälpen.

Se nedan hur Reseskydd för företag ersätter coronavirusets effekter på resor.

Min resa avbeställdes på grund av att jag själv eller mitt resesällskap insjuknade

Avbeställningen ersätts från avbeställningsskyddet om du själv plötsligt insjuknar. Avbeställning av en resa kan också vara ersättningsgill på grund av en plötslig allvarlig sjukdom hos resesällskapet eller någon annan person som nämns i försäkringsvillkoren. Enbart misstanke om en sjukdom utan symtom ger inte rätt till ersättning. Till exempel om man på din arbetsplats har konstaterat eller misstänkt ett sjukdomsfall och du för säkerhets skull du måste gå på coronatest eller vara i karantän, ersätts inte avbeställning av resa.

Min resa ställdes in av en annan orsak

Ersättning betalas inte för avbeställning av resa:

 • på grund av omständigheter i resmålet, till exempel då en coronavirusepidemi konstaterats i resmålet,
 • då ett evenemang som resan anknyter till inställts,
 • då ett flygbolag eller annat trafikbolag avbeställer resan,
 • då destinationslandet förbjudit inresa eller vägrat utfärda visum.

I fråga om flyg och andra tjänster i samband med resan, till exempel inkvarteringen, ta kontakt med resans eller resetjänstens arrangör. Innan du ansöker om ersättning ska du avbeställa resan hos researrangören eller tjänsteleverantören och ansöka om avtalsenliga återbetalningar av dem.

Evakueringskostnader

Ersätts från evakueringsskyddet i Reseskydd för företag, om Finlands utrikesministerium, finska ambassaden eller någon motsvarande myndighet uppmanar resenärer att lämna resmålet.

Finlands regering utfärdade 16.3.2020 en riktlinje enligt vilken finska medborgare eller personer som är bosatta i Finland ska avstå från att resa utomlands. Dessutom rekommenderas att finländska resenärer omedelbart återvänder till Finland. Utifrån regeringens nya riktlinjer uppdaterade Finlands utrikesministerium sin reserekommendation 14.5.2020. Finländska resenärer uppmanas inte längre återvända hem, utan från och med 14.5.2020 bör endast onödiga resor utomlands undvikas.

Extra rese- och inkvarteringskostnader för resa till hemlandet eller tjänstgöringslandet kan ersättas som evakueringskostnader från evakueringsskyddet i Reseskydd för företag för tiden 16.3.2020–14.5.2020. Extra rese- och inkvarteringskostnader ersätts inte, om resan som evakueringen gäller bokades 15.5.2020 eller senare.

Ett villkor för ersättning är också att resan har börjat före Finlands utrikesministeriums rekommendation att undvika resor till resmålet. På grund av coronaepidemin avråder Finlands utrikesministerium från resor överallt i utlandet från och med 12.3.2020. Före 12.3.2020 avrådde Finlands utrikesministerium från resor till epidemiområdena, som var Kina, Italien, staden Daegu och landskapet Norra Gyeongsang i Sydkorea, Nordrhein-Westfalen i Tyskland och Tyrolen i Österrike.

Försening eller väntan i samband med resa

Om du försenar dig från en resa eller blir tvungen att vänta för att komma på resan till följd av myndighetsåtgärder som riktas mot flygtrafiken eller kollektivtrafiken (t.ex. flyget ställs in sedan myndigheterna stängt flygplatsen), kan du få ersättning utifrån resenärförsäkringen. Mer anvisningar för skadesituationer och en länk till skadeanmälan finns i Pohjola Skadehjälpen.

I betalkortet OP-Visa Platinum ingår reseförsäkringen Reseskydd för företag och ett separat skydd mot avbeställning av resa. Ur det separata skyddet mot avbeställning av resa ersätts kostnader för avbeställning av en utrikesresa oberoende av orsaken till avbeställningen, då resan har köpts med kortets credit-egenskap.

Om du har betalat tjänsten med kreditkort, ansök alternativt om ersättning för kostnader som hör till researrangörens eller tjänsteleverantörens återbetalningsansvar hos kreditkortsbolaget innan du ansöker om försäkringsersättning.

 

Om du behöver läkarhjälp på resan

Sjukdom som förorsakats av coronavirus ersätts som sjukdom under resa. Pohjola Skadejour vid resor +358 102 530 011 tillhandahåller 24/7

 • hjälp med att välja en pålitlig läkare eller ett pålitligt sjukhus,
 • personligt stöd vid sjukdom eller skada,
 • en betalningsförbindelse för sjukhusvård, operation eller något annat ingrepp,
 • kontakt med en läkare med vilken du kan diskutera till exempel den vård som man föreslagit för dig.

I Pohjola Skadehjälpen får du anvisningar för alla skadesituationer. Där hittar du också kontaktinformationen för våra ersättningspartners i ditt resmål i utlandet. Våra servicenummer som är viktiga för vård vid sjukdom och olycksfall, Pohjola Skadejour vid resor och Pohjola Hälsomästare, finns alltid till hands i Pohjola Skadehjälpen. Skadehjälpen finns på adressen skadehjalpen.pohjola.fi och i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen.

 

Ersätter en sjukförsäkring kostnader som förorsakas av coronaviruset?

Kostnader som förorsakas av undersökning och behandling av coronaviruset ersätts ur Vårdskydd i Hälsoförsäkringen och Kostnadsskyddets Kostnader för läkare och undersökningar, som omfattar olycksfall och sjukdomar. Också Vårdkostnadsförsäkringen, Sjukvårdsförsäkringen och Sjukkostnadsförsäkringen samt de sjukkostnadsförsäkringar som överförts från Suomi-bolaget omfattar undersöknings- och vårdkostnader i anknytning till coronaviruset.

Privata sjukkostnadsförsäkringar ersätter inte kostnader som uppkommit i utlandet. Detta gäller dock inte sjukkostnadsförsäkringar som överförts från Suomi-bolaget.

Livförsäkringen och coronaviruset

I villkoren för livförsäkringen ingår inga begränsningar för coronaviruset eller pandemier, dvs. enligt villkoren ersätter livförsäkringen dödsfall som beror på coronaviruset.