Autovakuutus henkilöautolle tuo turvaa matkantekoon.

Bilförsäkring

Försäkra personbilen och föraren

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 010 253 0022 (mån.‒fre. kl. 9‒16). Du betjänas också på finska på numret 010 253 6139 (mån.‒fre. kl. 8‒18).

Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer
1

Den lägsta självrisken på marknaden

Självrisken i vår bilförsäkring för personbilar är endast 150 euro.

2

Bästa kaskoförsäkringen för just din bil

Superkasko är mest omfattande och ersätter också en ersättningsbil och förmånliga Lättkasko ger skydd för bilar som är över sex år gamla.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

En bilförsäkring ger trygghet på färdena

Med en trafikförsäkring och en frivillig kasko kan du gardera dig mot olika situationer, då det i trafiken inträffar en kollision, avkörning eller annan olycka.

Om bilen bucklas till, en vindruta, spegel eller plastdel går sönder eller om du behöver start- eller bogseringshjälp säkerställer du med bilförsäkringen ifall det sker en skada att du enkelt och snabbt får hjälp för din bil.

Ge registreringstecknet för din bil och då ser du vilken bilförsäkring som passar din bil.

Startbonusen med vår nya trafikförsäkringen är 40 %, och nu får du samma bonus både för din första och andra bil.

Vilken kasko passar din bil?

Kasko är en frivillig bilförsäkring. Med den kan du gardera dig mot olika plåt- och glasskador som drabbar din bil och du kan säkerställa att ifall det sker en skada får du snabbt hjälp. Du kan välja för din bil en lämplig försäkring bland våra tre kaskoalternativ.

Superkasko ersätter mångsidigt skador på din nya eller relativt nya bil, allt från glasskador till bucklor på en parkeringsplats. Lättkasko lämpar sig för 6–19 år gamla bilar och till de skador som ersätts hör bland annat kollision, stöld och skadegörelse. Delkasko lämpar sig för högst 25 år gamla bilar och du får skydd exempelvis om du behöver bogsering.

En okänd person bucklade till min bil i parkeringshallen. Som tur är har jag i min Superkasko ett parkeringsskydd, som ersatte bucklan utan bonusförlust.

Kimmo Vihanti

Den bästa bilförsäkringen ersätter också en ersättningsbil och glasskador

Den billigaste bilförsäkringen är inte nödvändigtvis den bästa försäkringen för dina behov. Då du vill säkerställa bästa möjliga skydd och att färden kan fortsätta under nästan alla förhållanden, rekommenderar vi Superkasko för din bil. Superkasko är en bilförsäkring, som du kan anpassa efter dina behov med fyra valbara skydd: ersättningsbil, parkeringsskada, glasskada och bättre inlösningsersättning.

Vi hämtar vid behov en ersättningsbil till dig direkt till skadeplatsen och med den klarar du vardagen medan din egen bil är på reparation. Ur de valbara skydden ersätter vi också de bucklor som en okänd part förorsakat på parkeringsplatsen och ett byte av ett glas utan bonusförlust samt reparation av glaset utan självrisk. En bättre inlösningsersättning innebär åter såsom namnet säger en högre ersättning än normalt i en situation då bilen inlöses.

 

Varför lönar det sig att konkurrensutsätta bilförsäkringen?

Vi rekommenderar att du med jämna mellanrum konkurrensutsätter bilförsäkringen, därigenom säkerställer du att din försäkring är uppdaterad och passar just dina behov. Då du konkurrensutsätter bilförsäkringen är det ändå bra att observera att det ofta finns skillnader mellan försäkringarna, t.ex. de skydd som ingår i dem, vad försäkringen ersätter, självriskerna och de tjänster du får tillgång till då en skada inträffar. Därför är nödvändigtvis inte den billigaste bilförsäkringen den bästa för dig om det sker en skada. Vi rekommenderar därför att då du konkurrensutsätter din bilförsäkring jämför alternativen också med tanke på en eventuell skadesituation – vilken försäkring ger dig i en sådan situation det bästa skyddet och den bästa hjälpen.

Bonus i trafikförsäkringen för personbilar stiger nu ännu snabbare och sjunker då en skada inträffar måttligare än förut. Startbonus för trafikförsäkringen är minst 40 % och maxbonus 80 %. Den höga bonusprocent som du samlat får du också till dina andra bilar.

Till kaskoförsäkringen får du genast 70 % av maxbonus. Du får bonus till Super- och Lättkasko, dvs. kaskoförsäkringar som har kollisions- och krockskydd. Bonus i kasko minskar på premien för kollisions- och krockskyddet, och en skada som ersatts ur skyddet minskar åter på bonus.

Intyg över försäkrings- och skadehistoria

Om du behöver ett intyg över ditt fordons försäkrings- och skadehistoria exempelvis på grund av att du flyttar utomlands, kan du beställa det hos Trafikförsäkringscentralen. Med intyget kan du påvisa din körhistoria för ett utländskt försäkringsbolag.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av OP Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för OP Försäkring Ab.
Har du inget registreringsnummer?