Naiset ajavat autovakuutuksella turvattua henkilöautoa

Bilförsäkring

Räkna ut premien och välj den bästa bilförsäkringen för din personbil
Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.
 
Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 0303 0303 (mån.–fre. 8–19).
Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer om behandlingen av personuppgifter
1

Bilförsäkring med marknadens högsta startbonus

En obligatorisk trafikförsäkring som omfattas av bilförsäkringen med en enorm startbonus på 40 % – du hittar inte en högre startbonus. Maximibonus 80 % och bonusskydd då du har kört 2 år utan skador med maximibonus.

2

En valbar kaskoförsäkring med den lägsta självrisken på marknaden

Inkludera en frivillig kaskoförsäkring i din bilförsäkring. Du får då ett mer omfattande skydd för din bil i händelse av exempelvis skadegörelse eller stöld. Startbonus på kaskoförsäkringen är enorma 70 % och vid ersättning är självrisken som lägst endast 150 euro. 

3

Bilförsäkringen ersätter nu skador på vindrutan alltid när du vill

Glasskydd är ett valbart tilläggsskydd för bilförsäkringen, med vilket du skyddar vindrutan och övriga fönsterglas på din bil mot stenskott eller andra skador. Glasskydd finns nu att få för alla kaskoalternativ i bilförsäkringen för en personbil.

4

Omedelbar hjälp om en skada inträffar – utan onödiga skadeanmälningar

I tjänsten Pohjola Skadehjälpen finns instruktioner för skadesituationer och information om vad bilförsäkringen ersätter. När du i en skadesituation sköter ditt ärende hos Pohjola Verkstadsmästare, sköter Verkstadsmästaren om reparationen och ansöker om ersättning för din räkning.

5

Söker du den förmånligaste bilförsäkringen? Koncentrera dina försäkringar och dra nytta av en lägre premie

Som förmånskund hos Pohjola Försäkring och ägarkund hos Andelsbanken får du en årlig rabatt på upp till nästan 18 % på en kaskoförsäkring med bonus i bilförsäkringen och samlar du OP-bonus som kan användas för premier.

Rabatt på bilförsäkringen för förmånskunder

Du är förmånskund när du har försäkringar ur minst tre produktgrupper i försäkringen. Bekanta dig med de rabatter och förmåner som förmånskundrelationen medför och begär offert på dina försäkringar behändigt på nätet.

Pohjola Bilförsäkring – ett skräddarsytt skydd för din bil

Pohjola Bilförsäkring är ett utomordentligt skydd för din personbil. I bilförsäkringen ingår alltid en obligatorisk trafikförsäkring. Om en skada inträffar ersätts ur trafikförsäkringen alla personskador samt skador som förorsakats en eventuell oskyldig parts egendom. 

I försäkringen för en bil ingår i bästa fall även en frivillig kaskoförsäkring. En kaskoförsäkring ersätter enligt de skydd som du har valt skador som förorsakats din bil av exempelvis skadegörelse, en glasskada eller kollision. Pohjola Bilförsäkrings kaskoalternativ är Delkasko, Lättkasko och den mest täckande Superkasko.

Premien på bilförsäkringen baserar sig bland annat på bilens märke och ålder, din intjänade bonus på bilförsäkringen och de skydd som du har valt för din bilförsäkring.
Mies, auto ja autovakuutus

Är den förmånligaste bilförsäkringen den bästa bilförsäkringen?

Premien på bilförsäkringen baserar sig delvis på de skydd som du har valt för din bilförsäkring. Ju mer täckande skydd du väljer för din bil desto högre blir premien för bilförsäkringen.

Den förmånligaste bilförsäkringen kan emellertid bli överraskande dyr om en skada inträffar, om försäkringen inte alls ersätter skadan. Du kan då blir tvungen att till sist betala dyrt för den förmånliga bilförsäkringen.

Om du till exempel kör med bilen varje dag och råkar ut för en skada kan det bli både dyrt och tidskrävande att på egen bekostnad skaffa en ersättande bil. Den förmånligaste bilförsäkringen ersätter ofta inte skador där en okänd part har repat eller stött samman med din bil på parkeringsplatsen och avlägsnat sig från platsen.

En förmånlig bilförsäkring är en försäkring som du har hjälp av när du behöver det. När du ska teckna en bilförsäkring och jämför premierna för bilförsäkringar är det bra att tänka på de totalkostnader som en skada kan medföra. Den förmånligaste bilförsäkringen är ofta inte förmånligast på riktigt, när olyckan är framme.

Foga till Superkasko ett valbart parkeringsskydd, varvid försäkringen ersätter om en okänd part stöter till eller repar din bil medan den står parkerad till exempel i ett parkeringshus eller på gatan.

Petri Linna Försäkringschef, Pohjola Försäkring

Bilförsäkring med Superkasko – det bästa skyddet för din bil

Då du vill säkerställa bästa möjliga skydd och att färden kan fortsätta under nästan alla förhållanden, rekommenderar vi Superkasko för din bil. Superkasko är en bilförsäkring som du kan anpassa efter dina behov med fyra valbara skydd:

1. Avbrottsskydd

2. Parkeringsskydd

3. Glasskydd (valbart också för övriga kaskoförsäkringar för personbil)

4. Superinlösning

Om du har avbrottsskydd får du vid behov en ersättningsbil till och med direkt till skadeplatsen. Med ersättningsbilen håller du vardagen i gång medan din egen bil är på reparation.

Parkeringsskydd ersätter bucklor som en okänd part förorsakat på parkeringsplatsen. Glasskydd ersätter ett byte av glas utan bonusförlust i kasko och en reparation av glaset utan självrisk. Superinlösning innebär som namnet säger en högre ersättning än normalt i en situation då bilen löses in.

Varför just Pohjola Bilförsäkring som försäkring för bilen?

Pohjola Bilförsäkring är ett utomordentligt paket för såväl nya som mer erfarna förare. Nedan kan du läsa mer om hur Pohjola Bilförsäkring lämpar sig för alla sorters förare.

Bonus

Som ny förare får du för din trafikförsäkring en startbonus på rentav 40 %. Med en säker körstil utvecklas din bonus snabbt och efter 2 år är din bonus redan 60 %. En mer erfaren förare belönar vi med en maximibonus på rentav 80 % och med ett bonusskydd som skyddar mot bonusförlust. Vare sig du är en ny eller mer erfaren förare får du på en kaskoförsäkring genast full bonus på 70 %.

Bekanta dig med bonus i trafikförsäkringen

Bekanta dig med bonus i kaskoförsäkringen

Liten självrisk

Den bästa bilförsäkringen är den som hjälper när en skada inträffar. I kasko i Pohjola Bilförsäkring är självrisken som lägst endast 150 euro, det vill säga du behöver inte betala i en skadesituation.

Pohjola Skadehjälpen

Tjänsten Pohjola Skadehjälpen står till din tjänst då en skada inträffar. I Skadehjälpen finns klara instruktioner för allt från skadeplatsen till anvisningar för skadeanmälan och det som bilförsäkringen ersätter. I Pohjola Skadehjälpen hittar du också kontaktuppgifterna för våra verkstadsmästare.

Pohjola Skadehjälpen finns också i OP-mobilen, där den följer med dig var du än rör dig.  

Gå över till tjänsten Pohjola Skadehjälpen

Pohjola Verkstadsmästare

Pohjola Verkstadsmästare betjänar dig runt om i Finland redan på totalt 18 orter. Då en bilskada inträffar kan du i Skadehjälpen kontrollera kontaktuppgifterna för den Pohjola Verkstadsmästare som finns närmast dig.
Verkstadsmästaren sköter både reparationen av bilen och ersättningsansökan på dina vägnar. Du behöver inte själv göra en skadeanmälan i efterskott. 

Bekanta dig med Pohjola Verkstadsmästar

Bonusförmånen för en bilförsäkring består av bonus för trafikförsäkringen och av bonus för kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen. Bonus för trafikförsäkringen bildas i enlighet med din personliga försäkrings- och skadehistoria. I den tas hänsyn till hur länge du haft bilar försäkrade på ditt namn och till de skador som bilar som du försäkrat eventuellt råkat ut för.

Bonus i trafikförsäkringen för personbilar stiger nu ännu snabbare och sjunker då en skada inträffar måttligare än förut. Startbonus för trafikförsäkringen är minst 40 % och maxbonus 80 %. Den höga bonusprocent som du samlat får du också till dina andra bilar.

Till kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen får du alltid full startbonus på 70 %. Vid en skada som ersätts ur kollisionsskyddet minskar bonus i kollisionsskyddet med 20 %. Exempelvis skador som förorsakas av storm eller hagelskur minskar dock inte din bonus. Efter skadefria försäkringsperioder stiger bonus igen med 10 % per år. Mer information om hur bonus för bilförsäkringen samlas hittar du i produktguiden för bilförsäkringen.

Intyg över försäkrings- och skadehistoria

Om du behöver ett intyg över ditt fordons försäkrings- och skadehistoria exempelvis på grund av att du flyttar utomlands, kan du beställa det hos Trafikförsäkringscentralen. Med intyget kan du påvisa din körhistoria för ett utländskt försäkringsbolag.

Mietitkö autovakuutuksen kilpailuttamista? Tutustu, miten voit hoitaa kilpailutuksen mahdollisimman vaivattomasti.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.

Har du inget registreringsnummer?