Naiset ajavat autovakuutuksella turvattua henkilöautoa

Bilförsäkring

Försäkra personbilen och föraren

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 0303 0303 (mån.–fre. 8–22 och lör. 10–16).

Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer om behandlingen av personuppgifter

Den lägsta självrisken på marknaden

Självrisken i vår bilförsäkring för personbilar är endast 150 euro.

Bästa kaskoförsäkringen för just din bil

Superkasko är mest omfattande och ersätter också en ersättningsbil och förmånliga Lättkasko ger skydd för bilar som är över sex år gamla.

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Råkade du ut för en bilskada?

Råkade du ut för en bI Pohjola Skadehjälpen hittar du anvisningar för skadesituationen och kontaktinformation för våra samarbetspartners som hjälper dig när en bilskada inträffar.ilskada?

Bilförsäkringar ger trygghet på färdena

Med en trafikförsäkring och en frivillig kasko kan du gardera dig mot olika situationer, då det i trafiken inträffar en kollision, avkörning eller annan olycka.

Om bilen bucklas till, en vindruta, spegel eller plastdel går sönder eller om du behöver start- eller bogseringshjälp säkerställer du med bilförsäkringen ifall det sker en skada att du enkelt och snabbt får hjälp för din bil.

Ge registreringstecknet för din bil och då ser du vilken bilförsäkring som passar din bil.

Startbonusen med vår nya trafikförsäkringen är 40 %, och nu får du samma bonus både för din första och andra bil.
Mies, auto ja autovakuutus

Vilken kasko passar din bil?

Kasko är en frivillig bilförsäkring. Med den kan du gardera dig mot olika plåt- och glasskador som drabbar din bil och du kan säkerställa att ifall det sker en skada får du snabbt hjälp. Du kan välja för din bil en lämplig försäkring bland våra tre kaskoalternativ.

Superkasko ersätter mångsidigt skador på din nya eller relativt nya bil, allt från glasskador till bucklor på en parkeringsplats. Lättkasko lämpar sig för 6–19 år gamla bilar och till de skador som ersätts hör bland annat kollision, stöld och skadegörelse. Delkasko lämpar sig för högst 25 år gamla bilar och du får skydd exempelvis om du behöver bogsering.

Den billigaste bilförsäkringen kan bli dyr

Den billigaste bilförsäkringen är inte alltid den bästa lösningen. En skada medför inte bara kostnader för reparation av bilen utan även många andra utgifter. Om du kör med bilen varje dag och råkar ut för en skada kan det bli både dyrt och tidskrävande att på egen bekostnad skaffa en ersättande bil. Den billigaste bilförsäkringen utesluter ofta också skador där en okänd part gjort skråmor på din bil eller krockat med din bil på parkeringsplatsen och sedan smitit. När du ska teckna en bilförsäkring är det bra att tänka på de totala kostnader som en skada kan medföra. Den billigaste försäkringen är ofta inte billigast på riktigt, när olyckan är framme.

En okänd person bucklade till min bil i parkeringshallen. Som tur är har jag i min Superkasko ett parkeringsskydd, som ersatte bucklan utan bonusförlust.

Kimmo Vihanti

Den bästa bilförsäkringen ersätter också ersättningsbilar och parkeringsskador

När du vill säkerställa att du har det bästa möjliga skyddet och kan fortsätta färden under nästan alla förhållanden, rekommenderar vi Pohjola Superkasko för din bil. Superkasko är en bilförsäkring som du kan anpassa efter dina behov med fyra valbara skydd: avbrotts-, parkerings- och glasskydd samt Superinlösning. Av dessa valbara skydd har glasskydd också erbjudits i anslutning till våra övriga kaskoförsäkringar för personbil sedan 1.4.2019.

Om du har avbrottsskydd får du vid behov en ersättningsbil till och med direkt till skadeplatsen. Med ersättningsbilen håller du vardagen i gång medan din egen bil är på reparation. Ur parkeringsskyddet ersätter vi de bucklor som en okänd part förorsakat på en parkeringsplats. Med glasskyddet får du en ny ruta utan bonusförlust och reparation av en ruta utan självrisk. Superinlösning innebär som namnet säger en högre ersättning än normalt i en situation då bilen löses in.

Varför lönar det sig att konkurrensutsätta och jämföra bilförsäkringar?

Det är bra att tidvis konkurrensutsätta bilförsäkringen. Då säkerställer du att din bilförsäkring är aktuell och lämpar sig just för dina behov. I samband med detta är det bra att hålla i minnet att det ofta finns skillnader mellan bilförsäkringarna - den billigaste bilförsäkringen är inte alltid den bästa. Därför rekommenderar vi att du också jämför bilförsäkringarna särskilt med tanke på skadesituationer: vilken bilförsäkring ger dig det bästa skyddet och den bästa hjälpen i sådana fall?

Premien för bilförsäkringen – så här bestäms den

Premierna för bilförsäkringarna bygger på både bilen och föraren. Premien påverkas bland annat av bilens märke och ålder och av de skydd som du väljer för bilen. Om du endast väljer den obligatoriska trafikförsäkringen för din bil får du en måttligare premie för bilförsäkringen, men då har bilen inget skydd till exempel för kollision med djur, tekniskt fel eller skadegörelse.

På premien för bilförsäkringen inverkar också den bonus i trafikförsäkringen och kaskoförsäkringen som du samlat som bilens förare. Bonusen premierar en utmärkt förare genom att premien för bilförsäkringen nedsätts. Du kan minska premien för din bilförsäkring på fakturan för följande försäkringsperiod när du kör på ett tryggt och skadefritt sätt.

Enklast tar du reda på premierna genom att mata in bilens registreringstecken i fältet längst uppe på denna sida. Då visar vi de skydd som vi rekommenderar och premien för din försäkring. Om du vill kan du bekanta dig med bilförsäkringsräknaren genom att klicka på länken nedan.

Bonusförmånen för en bilförsäkring består av bonus för trafikförsäkringen och av bonus för kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen. Bonus för trafikförsäkringen bildas i enlighet med din personliga försäkrings- och skadehistoria. I den tas hänsyn till hur länge du haft bilar försäkrade på ditt namn och till de skador som bilar som du försäkrat eventuellt råkat ut för.

Bonus i trafikförsäkringen för personbilar stiger nu ännu snabbare och sjunker då en skada inträffar måttligare än förut. Startbonus för trafikförsäkringen är minst 40 % och maxbonus 80 %. Den höga bonusprocent som du samlat får du också till dina andra bilar.

Till kollisionsskyddet i kaskoförsäkringen får du alltid full startbonus på 70 %. Vid en skada som ersätts ur kollisionsskyddet minskar bonus i kollisionsskyddet med 20 %. Exempelvis skador som förorsakas av storm eller hagelskur minskar dock inte din bonus. Efter skadefria försäkringsperioder stiger bonus igen med 10 % per år. Mer information om hur bonus för bilförsäkringen samlas hittar du i produktguiden för bilförsäkringen.

Intyg över försäkrings- och skadehistoria

Om du behöver ett intyg över ditt fordons försäkrings- och skadehistoria exempelvis på grund av att du flyttar utomlands, kan du beställa det hos Trafikförsäkringscentralen. Med intyget kan du påvisa din körhistoria för ett utländskt försäkringsbolag.

Mietitkö autovakuutuksen kilpailuttamista? Tutustu, miten voit hoitaa kilpailutuksen mahdollisimman vaivattomasti.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.

Har du inget registreringsnummer?