Auto uudella liikennevakuutuksella

Trafikförsäkringen för personbil

Hög startbonus, snabb bonusutveckling och utmärkt bonusskydd

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 010 253 0022 (mån.‒fre. kl. 9‒16). Du betjänas också på finska på numret 010 253 6139 (mån.‒fre. kl. 8‒18).

Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer
1

Trafikförsäkring med rejäl bonus

Startbonus 40 % och maxbonus 80 %. Om du i två år kört skadefritt med maxbonus får du ett bonusskydd som skyddar dig mot bonusförluster.

2

Samma bonus till din första och andra bil

För samtliga bilar som du försäkrat får du samma bonusprocent i trafikförsäkringen i enlighet med din försäkrings- och skadehistoria.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Den nya trafikförsäkringen för personbil är en enastående helhet

Hög startbonus, snabb bonusutveckling och ett omfattande bonusskydd bildar en utmärkt helhet i vår nya trafikförsäkring för bil. Trafikförsäkringen belönar för säker körstil, och då du kör skadefritt får du betydande förmåner då du försäkrar ditt fordon. Då du i två år kört med maxbonus intjänar du ett bonusskydd, varvid den höga bonus som du intjänat inte minskar ifall det inträffar en skada som ersätts ur trafikförsäkringen.

Bonus i den nya trafikförsäkringen är inte heller fordonsspecifik. Nu får du som försäkringstagare samma trafikförsäkringsbonus både för din första och andra bil i enlighet med din försäkrings- och skadehistoria.

 

Trafikförsäkringsbonus i ett nötskal:

•    Startbonus upp till 40 %. Maxbonus 80 %.
•    Från startbonus till 64 % bonus på tre år.
•    Bonusskydd för att skydda mot bonusförlust i händelse av en skada.
•    Samma trafikförsäkringsbonus till alla de bilar som du försäkrat.

Om det sker en skada i trafiken, ersätter trafikförsäkringen

En trafikförsäkring är en obligatorisk försäkring för alla bilar och andra fordon som används i trafik. Om det sker en trafikskada ersätter trafikförsäkringen samtliga personskador och egendomsskadorna för den part som konstaterats oskyldig. Trafikförsäkringen ersätter inte skador på den skyldiga partens fordon eller egendom.

Det bästa skyddet för din bil får du, om du för bilen tecknar utöver en trafikförsäkring också en bilförsäkring, dvs. kasko. Kom alltså ihåg att också uppdatera din kaskoförsäkring, då du skyddar din bil med den nya trafikförsäkringen.

Vad är en kaskoförsäkring och hurdant skydd ger den?

Jag fick av OP genast ett bonusskydd till min försäkring, och tack vare det så sjunker inte min trafikförsäkringsbonus på 80 % vid en enskild skada.

Esa Taipalsaari

Förnya din gamla trafikförsäkring

Den nya trafikförsäkringen har varit tillgänglig från juni 2017. Om du i OP har en gällande trafikförsäkring, har din gamla trafikförsäkring inte automatiskt bytts ut mot den nya trafikförsäkringen.

Du kan teckna den nya trafikförsäkringen via vår nätbutik och då upphör ditt gamla avtal och den nya trafikförsäkringen börjar gälla. Samtidigt som du uppdaterar din trafikförsäkring ska du komma ihåg att också uppdatera din kaskoförsäkring. Då följer trafikförsäkringen och kaskoförsäkringen under samma försäkringsperiod samma premietidsschema.

Jag har en gammal trafikförsäkring. Är den nya billigare?

Den nya trafikförsäkringen beaktar din personliga försäkrings- och skadehistoria och de nya prissättningsfaktorerna vid beräkningen av bonusnivån och priset. När försäkringens pris är bundet till förarens bakgrund är det omöjligt att automatiskt slå fast om det totala priset är billigare eller dyrare än den nuvarande trafikförsäkringen.

Om ett hushåll har flera fordon uppstår betydande prisskillnader mellan försäkringarna. I och med den nya trafikförsäkringen får du lika hög bonus på alla bilar du själv använder, vilket kan ha en betydande inverkan på det totala priset för dina fordonsförsäkringar.

Gå till nätbutiken och försäkra dig om att du inte betalar för mycket för dina försäkringar. Du ser priset på försäkringen när du angett uppgifterna för ditt fordon.

Ändras det som trafikförsäkringen ersätter?

Nej. Bilens obligatoriska trafikförsäkring ersätter fortsättningsvis personskador samt eventuella skador på den oskyldiga partens egendom vid trafikolyckor. Du behöver fortsättningsvis en kaskoförsäkring om du vill skydda bilen mot till exempel skadegörelse eller kollisioner.

Utbudet på trafikförsäkringar är stort. Är OP Försäkrings trafikförsäkring den bästa för mig?

I och med ändringarna i trafikförsäkringslagen som trädde i kraft i början av året har ett rekordantal olika nya trafikförsäkringar för bilar lanserats på marknaden. Det finns också många skillnader mellan trafikförsäkringarna, och därför kan det kännas svårt att hitta den bästa möjliga lösningen.

Den höga startbonusen på 40 %, den snabba bonusutvecklingen och den höga maxbonusen på 80 % garanterar att OP Försäkrings trafikförsäkring är en bra affär. Om du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper får du nästan 10 % rabatt på försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. Ägarkunderna samlar också OP-bonus som används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier.

Som kund hos OP Försäkring kan du också utnyttja OPs Verkstadsmästare om bilen skadats. Verkstadsmästaren sköter reparationen av din bil på verkstaden och alla frågor i anslutning till skadeanmälan.

Vårt hushåll har flera bilar. Vilka ändringar medför den nya trafikförsäkringen för oss?

I och med den nya trafikförsäkringen får du samma bonus för alla bilar du försäkrar i enlighet med din försäkrings- och skadehistoria. Tack vare dina säkra körvanor kan du få en väldigt bra bonusprocent på alla bilar du använder, vilket avspeglas i det totala priset för dina försäkringspremier.

En skada som inträffat med en bil påverkar endast den aktuella bilens trafikförsäkring från och med ingången av följande försäkringsperiod.  Skadan påverkar inte de andra bilarnas gällande försäkringar omedelbart, utan först när du byter bil.
Det lönar sig för varje förare att tjäna in egen bonus enligt sin egen skadehistoria. Vi erbjuder nya förare en mycket bra startbonus på 40 %. Redan efter tre skadefria försäkringsperioder kan bonusnivån höjas till 64 %.

Liikennevakuutuksen bonustaulukko
Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer om behandlingen av personuppgifter
Försäkringen beviljas av OP Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för OP Försäkring Ab.
Har du inget registreringsnummer?