Försäkringsräknaren

Med försäkringsräknaren jämför du smidigt olika försäkringar. Välj försäkring, jämför försäkringsskydden med försäkringsräknaren och räkna ut priset på försäkringen innan du tecknar den. På den här sidan hittar du våra populäraste försäkringsräknare. Jämför försäkringar och priser och teckna den försäkring du söker behändigt på nätet.

Försäkringsräknaren - så här fungerar den

Med försäkringsräknaren kan du enkelt och snabbt jämföra försäkringsskydden och premierna. Jämförelsen förpliktar dig inte att teckna försäkring och de uppgifter du angett sparas inte, om du beslutar dig för att inte teckna någon försäkring. Nedan hittar du våra populäraste försäkringsräknare enligt produkt. Välj den försäkring du önskar och räkna ut försäkringens pris med produktspecifika försäkringsräknare. Om du letar efter försäkringar för ditt företag, rekommenderar vi att du bekantar dig med prissättningen av företagsförsäkringar.

 

Våra mest populära försäkringsräknare

 

Fordonsförsäkringsräknarna underlättar konkurrensutsättning

Funderar du på priset på en bil- eller motorcykelförsäkring? När du vill jämföra eller konkurrensutsätta bilförsäkringar eller ta reda på premien för en försäkring för motorcykeln, får du snabbt och enkelt svar av försäkringsräknaren!

Fordonsförsäkringsräknarna visar den försäkring som vi rekommenderar för ditt fordon och premien för försäkringen med endast några klick. Bilförsäkringsräknaren och motorcykelförsäkringsräknaren ger också priset på trafikförsäkringen för ditt fordon och räknaren beräknar utifrån din skadehistoria också de fordonsförsäkringsbonus du är berättigad till.

Med hjälp av fordonsförsäkringsräknarna är det också enkelt att skräddarsy skydd. Du kan välja tilläggsskydd som motsvarar dina behov till din försäkring och jämföra premierna för dem. När du gör ändringar i skydden i räknaren, uppdateras premien för försäkringen bredvid samtidigt.

Observera, att eventuella kampanjrabatter inte har beaktats i det pris som vår fordonsförsäkringsräknare visar, utan de syns i det försäkringsbrev och i den faktura som sänds till dig efter att du tecknat försäkringen. För att räkna ut och jämföra priser på försäkringar för bil och motorcykel frågar vi av dig några viktiga uppgifter, t.ex. ditt fordons registreringstecken och din personbeteckning.

Då du jämför försäkringar och priserna på dem, kom ihåg att i det pris som försäkringsräknaren uträknat beakta rabatterna. Exempelvis vissa tidsbestämda kampanjrabatter ingår inte alltid i det pris som försäkringsräknaren visar, varvid priset på försäkringen i verkligheten kan vara lägre.

Du ser gällande försäkringsspecifika kampanjer på varje försäkrings egen webbplats. Kampanjrabatter beaktas i det försäkringsbrev och i den faktura som sänds till dig efter att du tecknat försäkringen.

  • Börja använda försäkringsräknaren genom att nedan välja den försäkring som du är intresserad av.
  • Försäkringsräknaren begär de grunddata som behövs för att räkna ut priset.
  • Efter att du fyllt i grunddata kan du skräddarsy de skydd som försäkringen omfattar. Då du ändrar på skydden, uppdaterar försäkringsräknaren samtidigt priset på din försäkring.
  • Utöver de skydd som du valt inverkar också de maximiersättningar och självrisker som du valt på det pris som försäkringsräknaren ger. Med maximiersättning avses den summa, som ur försäkringen högst ersätts då en skada inträffar. Självrisken hänför sig däremot till den andel som du själv betalar av försäkringsersättningen.