Naiset istuvat sohvalla

Hemförsäkring för radhus eller flervåningshus

Försäkra ditt hem och ditt lösöre
1

Vidsträckt hemförsäkring

Du kan teckna en vidsträckt hemförsäkring genom att välja alla de skydd som vi rekommenderar samt en rättsskydds- och ansvarsförsäkring.

2

Självriskförmån på 200 euro

Vid skador som beror på brand, naturfenomen och brott kan ägarkundens självrisk vara rentav noll euro.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Vad ersätter hemförsäkringen för radhus eller flervåningshus?

Hemma kan allt möjligt hända. Lyckligtvis kan du med en hemförsäkring gardera dig mot otrevliga överraskningar. En hemförsäkring ger skydd för ditt lösöre exempelvis vid stöld, plötsligt vätskeläckage och ifall något går sönder. Försäkra med hemförsäkringen dessutom delar av lägenheten, om du vill utöver för ditt lösöre också få skydd för exempelvis fast inredning och ytmaterial i ditt hem.

Vi ersätter skadorna upp till högst den maximiersättning som du valt. Vi ersätter lösöre i hemmet i regel upp till 5 000 euro då de tillfälligt finns utanför hemmet.

Bekymrar du dig över ditt utvidgade reparationsansvar som aktieägare? Ställ in maximiersättningen för lägenhetens delar på rätt nivå, så ersätter vår hemförsäkring också ansvar som exceptionellt överförts på aktieägarens ansvar i bostadsaktiebolagets bolagsordning, till exempel ansvar för fastighetens VVS-teknik och -rörsystem eller till och med för yttertaket.
Nainen muuttolaatikoiden keskellä

Försäkringen gäller också under en flyttning

Du kan utan att behöva oroa dig flytta från ditt gamla hem till ditt nya hem, eftersom hemförsäkringen för radhus och flervåningshus omfattar ditt lösöre också under flyttningen. Vi ersätter exempelvis om du tappar din tv-apparat, som ingår i flyttlasset, och den går sönder.

Du kommer väl ihåg att på förhand anmäla din flyttning också till oss, eftersom hemförsäkringen inte automatiskt överförs till den nya adressen. Du gör också klokt i att kontrollera omfattningen på din hemförsäkring, om värdet på din egendom förändras betydligt. Vi önskar dig en säker flyttning och lycka till i det nya hemmet!

Visste du att om gör exempelvis en köksrenovering kan du också försäkra skåp, hushållsmaskiner och ytmaterial?

Jenni Reijonen Försäkringschef, OP

Den bästa försäkringen såväl för hyrestagare som privata hyresgivare

En hemförsäkring är viktig för såväl hyrestagaren som bostadsägaren. Om du hyr en bostad, kan hyresgivaren kräva av dig en omfattande hemförsäkring för hyresbostaden. Du kan skräddarsy en omfattande hemförsäkring för hyrestagare för dig genom att i din hemförsäkring inkludera de täckande skydd som vi rekommenderat för såväl lösöret som den fasta inredningen, samt en ansvarsförsäkring för hemförsäkringen.

Du ser våra rekommendationer om skydd i vår nätbutik när du räknar ut premien för din hemförsäkring. I en hemförsäkring som OP erbjuder ingår alltid ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring samt skydd mot brand och naturfenomen. Ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen ersätter om du åt andra förorsakar skador för vilka du enligt lagen är ersättningsansvarig. Ersättning för kostnader för juridisk hjälp i anslutning till tvistemål och brottmål kan du söka ur rättsskyddsförsäkringen.

Om du bor i en ägarbostad, lönar det sig att utöver lösöret i hemmet försäkra också delar av lägenheten, dvs. exempelvis fast inredning och ytmaterial. Det är också viktigt att försäkra delar av en lägenhet i en bostad som du äger, om du är en privat hyresgivare. En privat hyresgivare gör också klokt i att alltid kräva att hyrestagaren tecknar en egen hemförsäkring, i vilken ingår en ansvarsförsäkring.

Läs mer om hemförsäkringen för hyresgivare

Vi rekommenderar att du försäkrar ditt lösöre i en vånings- eller radhuslägenhet, det vill säga utöver lösöret också delar av lägenheten. Med delar av en lägenhet avses

  • fast installerade inventarier och fast inredning
  • fasta maskiner och anordningar, samt konstruktioner och
  • ytmaterial i golv, väggar och tak.

Bostadsbolagets fastighetsförsäkring ersätter de skador som förorsakas en aktielägenhet upp till en basnivå. Med basnivå avses i regel den utrustningsnivå som lägenheten hade då den blev färdig. I basnivån ingår också de ombyggnadsarbeten som gjorts i hela bostadsbolaget.

Om en delägare eller en boende efter det att lägenheten färdigställts exempelvis i anslutning till en renovering har bytt ut ytmaterial mot bättre eller installerat nya delar av lägenheten, ingår de inte i basnivån. Av den här orsaken ska ombyggnads- och förbättringsarbeten försäkras med delägarens eller boendens egen hemförsäkring. 

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av OP Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för OP Försäkring Ab.