Avbokningsskydd för reseförsäkring – avbokning av resa på grund av sjukdom eller olycksfall

Ibland är olyckan framme redan innan resan börjar. Funderar du på vad som händer med betalda flygbiljetter, hotell och utflykter, om du är tvungen att avboka din resa till exempel på grund av egen sjukdom eller sjukdom hos en nära släkting eller ett olycksfall? Det är tråkigt om en resa måste avbokas, men i nämnda fall skyddas du av reseförsäkringens avbokningsskydd. På denna sida finns instruktioner och exempel på avbokade resor och avbokningsskyddet.

Vad är reseförsäkringens avbokningsskydd?

Reseförsäkringens avbokningsskydd ersätter kostnader för en avbokad resa, till exempel hotellbokningar, flygbiljetter och i förväg betalda resor, som inte kan avbokas och som researrangören inte är skyldig att återbetala. 
Du kan flexibelt välja maximiersättningsbelopp till avbokningsskyddet enligt dina vanliga resor. Så säkerställer du att ersättningsbeloppet motsvarar dina behov i en eventuell skadesituation. Kom ihåg att reseförsäkringen ska vara i kraft minst tre dygn före resans början, för att du ska kunna få ersättning för en inställd resa.

Vilka kostnader ersätter reseförsäkringens avbokningsskydd?

Reseförsäkringens avbokningsskydd är en del av Pohjola Resenärförsäkringen. Vare sig du har bas- eller omfattande skydd i resenärförsäkringens avbokningsskydd, ersätter vi kostnader för en inställd resa som redan är betald, om din resa ställs in av tvingande orsaker, såsom:
  • om du insjuknar plötsligt, skadar dig vid ett olycksfall
  • om en nära släkting till dig insjuknar allvarligt och plötsligt, drabbas av ett allvarligt olycksfall eller avlider. 
  • om din egendom i Finland har drabbats av en betydande skada och skötseln av skadan kräver din närvaro.
Dessutom ersätter det omfattande avbokningsskyddet kostnader för en inställd resa även i till exempel följande fall:
  • du blir permitterad eller arbetslös
  • du får inbjudan till bröllop, dop eller konfirmation eller kallelse till reservövning, som infaller vid tidpunkten för den köpta resan.
  • en rättegång, där du är vittne, infaller samtidigt som en köpt resa
  • du deltar i en begravning som infaller vid tidpunkten för den köpta resan
  • du och din make eller maka skiljer er
Om du söker mera information om hur avbokningsskyddets ersättningsomfattning skiljer sig mellanomfattande skydd och basskydd, finns en noggrannare specifikation i produktguiden för reseförsäkringen.

Vilka kostnader ersätter reseförsäkringens avbokningsskydd inte?

Vi betalar ingen ersättning om:
  • om orsaken tillavbokningen är den försäkrades flygrädsla eller sjukdom som beror på missbruk av läkemedel eller av bruk av alkohol eller rusmedel.
  • om orsaken till avbokningen har framkommit innan resan bokades och betalades eller  avbokningsskyddet tecknades eller om du har tecknat skyddet mindre än tre dagar före avresan.

2 exempel på avbokning av resa 

Fastän det är fråga om en helt vanlig semesterresa, ska du gärna förbereda dig på eventuella skador i god tid före resan. Orsaken till att resan avbokas behöver inte vara livsfara, eftersom avresan kan hindras till exempel på grund av benbrott.

Exempel 1: Vi är på väg till USA, men min man insjuknade i magsjukdom en dag innan avresa. Vi har själv köpt flygbiljetter samt biljetter till en ishockeymatch. Kan vi få ersättning för dessa?

Kontakta först en läkare. Om ni tecknat en reseförsäkring minst tre dygn före avresa, ersätter försäkringen kostnader för avbokning av resan. Om det inte är möjligt att avboka flygbiljetterna och ni köpt biljetter i förväg till ishockeymatchen och biljetterna inte kan avbokas, ersätter reseförsäkringen kostnaderna för biljetterna.

Exempel 2: Jag är på väg till Grekland på semester, men jag bröt foten före avresa. Det är en charterresa. Ersätter reseförsäkringen kostnader som förorsakas av en inställd resa?

Kontakta först en läkare. Om läkaren konstaterar att du inte kan åka på resa, kontakta din resebyrå för att ta reda på huruvida resebyrån ersätter en redan betald resa. Om resebyrån inte krediterar din betalning för resan, ersätter reseförsäkringens avbokningsskydd kostnader för en inställd resa. Kom ihåg att reseförsäkringen måste ska ha tecknats minst tre dygn före resans början och före benbrottet.

Pohjola Skadehjälpen och Skadejouren vid resor hjälper dig alltid 

Pohjola Skadehjälpen ger instruktioner för eventuella skadesituationer och hjälper dig hitta en läkarpartner utomlands. Om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall under en resa utomlands, hjälper Pohjola Skadejour vid resor dig varje dag året runt

Läs om Pohjola Skadehjälpen

Läs mer om Skadejouren vid resor

Ersätter reseförsäkringen om resan avbryts? 

Det kan hända både ett och annat utomlands! Ibland kan det hända tråkiga saker så som att allvarlig sjukdom eller ett olycksfall avbryter din semesterresa eller till exempel din egendom i Finland råkar ut för skada. Du kan förbereda dig för tråkiga överraskningar genom att se till att din reseförsäkring är uppdaterad och täcker skador som inträffar under resan. Om din resa avbryts och du är tvungen att avstå från att använda tjänster som redan bokats i resedestinationen, kan du få ersättning från avbrottsskyddet.   

Produktinformationen på denna sida gäller reseförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen reseförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi:

Mina försäkringar