Nainen selvittää matkavakuutuksen tietoja

En fortlöpande eller tidsbestämd reseförsäkring?

En reseförsäkring från Pohjola Försäkring tryggar din resa i hemlandet och utomlands. Om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall får du god vård på ett tryggt sätt runt om i världen. Hos oss får du en försäkring också för ditt resgods.

Du kan teckna en reseförsäkring som en fortlöpande eller tidsbestämd försäkring. För att underlätta ditt val har vi gjort en jämförelse mellan Pohjola Försäkrings fortlöpande och tidsbestämd reseförsäkringar.

Fortlöpande reseförsäkring

 • Det smidigaste och förmånligaste alternativet, om du reser utomlands mer än två gånger om året
 • Lämpar sig för resor med hela familjen: ni får ett skydd upp till 100 års ålder
 • Varje familjemedlem försäkras med en egen resenärförsäkring, också barn och barnbarn försäkras separat
 • Du kan skräddarsy försäkringen så att den passar just dina resebehov
 • I försäkringen ingår om du vill allt skydd för din resa, det vill säga resenärförsäkring och resgodsförsäkring (inkluderar reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring)
 • Bekymmersfri, är alltid i kraft på resor som oavbrutet är kortare än 45 dygn. Du kan förlänga försäkringens giltighetstid för en resa som varar upp till ett halvt år.
 • Du kan välja att också trygga dina inrikesresor.

 

Tidsbestämd reseförsäkring

 • Försäkringen gäller resespecifikt
 • Den kan beviljas personer under 86 år
 • Också barn som är under 15 år ingår i reseförsäkringen, om de följer med en försäkrad familjemedlem eller med en mor- eller farförälder på en resa
 • I försäkringen ingår om du vill allt skydd för din resa, det vill säga resenärförsäkring och resgodsförsäkring (inkluderar reseansvars- och reserättsskyddsförsäkring)
 • Det är möjligt att teckna den för en resa som varar högst tre månader
 • Den gäller automatiskt även resor inom landet som sträcker sig minst 50 km från din bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad.