Välj din gren och teckna Sportskydd

Du kan teckna Sportskydd i samband med licens antingen på webbplatsen Suomisport eller webbplatsen för det grenförbund som företräder den gren som du utövar. Välj din gren nedan och börja trygga ditt idrottande med Sportskydd.

Vill du ha omfattande försäkringsskydd för din förening eller klubb? Läs mer om det finska Olympiska kommitténs Dubbeltrygghet.
* Försäkringen Sportskydd ingår automatiskt i grenförbundens medlemsavgifter. Vårdersättningen i Sportskydd som träder i kraft automatiskt för judoutövare är emellertid endast 5 000 euro, medan den normala ersättningen är 15 000 euro. Du kan emellertid utvidga ditt Sportskydd med ett tilläggsskydd på 10 000 euro på webbplatsen Suomisport.