Välj din gren och teckna Sportskydd

Du kan teckna Sportskydd i samband med licens antingen på webbplatsen Suomisport eller webbplatsen för det grenförbund som företräder den gren som du utövar. Välj din gren nedan och börja trygga ditt idrottande med Sportskydd.

* Försäkringen Sportskydd ingår automatiskt i grenförbundens medlemsavgifter. Vårdersättningen i Sportskydd som träder i kraft automatiskt för judoutövare är emellertid endast 5 000 euro, medan den normala ersättningen är 15 000 euro. Du kan emellertid utvidga ditt Sportskydd med ett tilläggsskydd på 10 000 euro på webbplatsen Suomisport.