Fem vanliga frågor om försäkringar

Under vår tid tillsammans kan det hända att du stöter på oklarheter av olika slag. Vi har här samlat de fem frågor som oftast ställs till oss.

Om du vill sköta försäkringsärenden för din make/maka eller ditt fullvuxna barn

För att du ska kunna sköta försäkrings- eller skadeärenden för din make/maka eller ditt fullvuxna barn, behöver du en fullmakt av försäkringstagaren. En fullmakt ger rätt att sköta fullmaktsgivarens alla försäkrings- och skadeärenden med undantag för förmånstagarförordnanden, ifyllande av hälsodeklarationer eller befullmäktigande av tredje person.

Med stöd av en fullmakt kan du sköta ärenden per telefon, i digitala tjänster eller på kontoret och se fullmaktsgivarens försäkringar i dina digitala tjänster. Kom ihåg att skötseln av en annan persons försäkringsärenden kräver att du alltid identifierar dig, också per telefon och på kontoret.

Du kan ge en fullmakt i tjänsten op.fi:

1. Logga in med användarkoder från vilken bank som helst.
2. Välj i avsnittet Försäkringar “Fullmakter”.

Om du inte använder den digitala tjänsten kan du ge en specificerad fullmakt för skötsel av dina försäkrings- och skadeärenden också på papper. Du kan fylla i och underteckna en fullmakt på papper och lämna den till vårt närmaste kontor eller sända den per post till adressen nedan. Du hittar ett färdigt fullmaktsunderlag här.

Pohjola Försäkring Ab
Kod 5010454
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Om du sköta försäkringsärenden för dödsboet efter en närstående

När en försäkringstagare har avlidit eller när en försäkring är i dödsboets namn, kan du som dödsbodelägare få information om dödsboets försäkringar genom att uppvisa ett ämbetsbevis eller bouppteckningsinstrumentet, av vilket framgår delägarskapet i dödsboet.

Skötseln av dödsboets försäkringsärenden och ändringar i försäkringarna förutsätter dock utöver ett ämbetsbevis eller ett bouppteckningsinstrument dessutom en fullmakt, där alla dödsbodelägare befullmäktigar den valda delägaren eller de valda delägarna att sköta dödsboets försäkringsärenden. Om den avlidna har ett testamente, ska en kopia av det sändas till försäkringsbolaget, och då krävs det också en fullmakt av testamentstagaren. Du kan sända de dokument som behövs till kontoret eller sända ett meddelande i OP:s digitala tjänst. När du besöker kontoret behöver du dessutom ta med dig identitetsbevis.

Du kan skriva ut ett fullmaktsunderlag för dödsboet här.

Om en boutredningsman eller skiftesman har utsetts för ett dödsbo, kan endast denna person göra ändringar i dödsboets försäkringsskydd och ett domstolsutslag ska lämnas in i ärendet.

Mitt arkiv är en postlåda för elektroniska försäkrings- och bankdokument som du hittar i tjänsten op.fi och i OP-mobilen. Där kan du ta emot till exempel försäkringsbrev och fakturor, som hålls automatiskt arkiverade under tre år. Om du vill kan du också skriva ut handlingar.

Så här hittar du Mitt arkiv i tjänsten op.fi:

1. Logga in i den digitala tjänsten med användarkoder från vilken bank som helst.
2. Välj i menyn uppe under ditt namn "Mitt arkiv".

Så här hittar du Mitt arkiv i OP-mobilen:

1. Logga in i OP-mobilen med användarkoder från vilken bank som helst.
2. Navigera från undermenyn till avsnittet Övriga.
3. Klicka på "Min profil".
4. Välj "Mitt arkiv" nere på sidan.

Vilka försäkringsdokument finns det?

Försäkringsbrevet är ett dokument, där du ser avtalsvillkoren för dina gällande försäkringar och vad försäkringsskyddet täcker. Om du således behöver mer information om dina nuvarande försäkringar, finns det information i försäkringsbrevet. Du får ett nytt försäkringsbrev per post eller elektroniskt en gång om året.

Läs mer också om försäkringsfakturor och beställ e-faktura här. Om du behöver ett försäkringsintyg, kan du beställa ett med hjälp av anvisningarna här.

Försäkringsfakturor som du fått för hem, hälsa och egendom hittar du på sidan Fakturor för försäkringar när du loggar in i tjänsten op.fi. I OP-mobilen finns fakturor i avdelningen Försäkringar vid “Se fakturor”.

Där ser du både obetalda och betalda försäkringsfakturor under de senaste tre åren. Om du inte kan betala försäkringsfakturan på förfallodagen och du behöver mer betaltid, kan du enkelt be om det på samma sida.

Du ser försäkringsfakturorna, om det är du som betalar fakturorna. De kan inte ses med fullmakt.

På försäkringsfakturan ser du till exempel fakturans nummer, kundkoden, försäkrings- och faktureringsperioden och huruvida OP-bonus har använts för betalning av fakturan. 

Om en skada inträffar, hittar du instruktioner i tjänsten Pohjola Skadehjälpen. Berätta om skadan som inträffat, Skadehjälpen söker fram instruktioner och kontaktuppgifter till läkar-, verkstads- och servicepartner som hjälper dig. När du sköter ditt ärende hos någon av våra samarbetspartner i en skadesituation, behöver du inte själv göra en skadeanmälan, eftersom vår partner gör det för din räkning.

Ny skadeanmälan

Om Skadehjälpen hänvisar dig till att göra skadeanmälan själv, kan du göra det i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.

Skadeanmälan i tjänsten op.fi:

1. Logga in i tjänsten op.fi med användarkoder från vilken bank som helst.
2. Navigera till avsnittet Skador.
3. Välj "Anmäl en skada".
4. Välj för vem och från vilken försäkring du vill söka ersättning.

Skadeanmälan i OP-mobilen:

1. Logga in i OP-mobilen.
2. Navigera till avsnittet Pohjola Försäkring.
3. Välj "Anmäl en skada".
4. Välj för vem och från vilken försäkring du vill söka ersättning.

Du behöver inte bifoga kvitton eller andra verifikat till skadeanmälan, om de inte begärs separat. Om verifikat behövs för handläggningen av skadeanmälan, kan du bifoga dem i efterhand genom att ge en kompletterande redogörelse till skadeanmälan.

Du kan sköta dina försäkringsärenden i vår digitala tjänst, oavsett om du är kund hos OP eller inte. I den digitala tjänsten för försäkringar kan du logga in med användarkoder från vilken bank som helst. Om du använder andra koder än OP:s koder, ska du välja ''Andra identifieringssätt'' när du loggar in.

Du kan även använda OP-mobilen med andra bankers koder. Du kan ladda ner OP-mobilen i din smartapparat avgiftsfritt i din appbutik.