Pariskunta makaa lepotuoleissa.

För vad används OP-bonus?

Med OP-bonus betalas t.ex. din försäkringsräkning – ibland helt och hållet.

OP-bonus som samlats används för avgifter för banktjänster, försäkringspremier samt för arvoden för juridiska tjänster och för OP-Fastighetscentralens provisioner.

Du behöver inte själv besvära dig för att dra nytta av bonus. Bonus samlas på ditt bonuskonto på basis av dina ärenden under den föregående månaden och bonus används automatiskt.

Jag visste inte att bonus som man får för lånet i Andelsbanken kan användas till att betala hem-, liv-, rese- och bilförsäkringarna. Man fattar inte alltid sådant här när man räknar sina utgifter.
Hanna-Mari‚ servicedesigner, Fjord Helsinki

Tjänstekonceptet för dagliga ärenden

OP-bonus används automatiskt för att betala tjänstekonceptet för dagliga ärenden. I tjänstekonceptet ingår ett brukskonto, OP-nättjänsten, nätkontoutdraget och ett OP-Visa-, OP-Visa Electron- eller OP-Visa Debit-kort.

Läs mer om tjänstekonceptet för dagliga bankärenden

Utlandsbetalningar

OP-bonus används automatiskt för serviceavgifterna för en privatpersons utlandsbetalningar. Serviceavgiften betalas antingen helt eller delvis med bonus beroende på hur mycket bonus det finns. OP-bonus kan inte användas för provisioner som eventuellt debiteras i efterskott.

Avgifter för valutaväxling

OP-bonus används för att betala avgifter för valutaväxling.

Serviceavgifter för lån

OP-bonus används för serviceavgifterna för automatisk debitering av lån. Serviceavgiften betalas antingen helt eller delvis med bonus beroende på hur mycket bonus det finns. Om du har tillräckligt med bonus, debiteras ditt bankkonto med lånebetalningen minus serviceavgiften.

Års- och månadsavgift för kreditgaranti

OP-bonus används automatiskt för års- och månadsavgifterna för Andelsbankens kreditgaranti, om du som betalningssätt för kreditgarantin har valt kontodebitering. Avgifterna betalas antingen helt eller delvis med bonus beroende på hur mycket bonus det finns.

Expeditionsavgifter för lån

Den OP-bonus som samlats används för expeditionsavgifter för lån. Expeditionsavgiften betalas antingen helt eller delvis med bonus beroende på hur mycket bonus det finns.

Användningen av OP-bonus för försäkringspremier syns på ditt bonuskonto så fort som fakturan har genererats i Pohjolas faktureringssystem. På grund av informationsskyldigheten i lagen om försäkringsavtal sänds försäkringsräkningarna till kunderna över en månad före förfallodagen. Bonus används redan innan räkningen sänds för att det belopp som eventuellt betalas i pengar ska bli korrekt på räkningen. Försäkringar som betalats med OP-bonus kan inte dras av i beskattningen.

Försäkringar för hemmet och familjen

OP-bonus används automatiskt för försäkringar för hemmet och familjen, dvs. för premierna för Måttskydd, t.ex.

 • personförsäkringar, bl.a. hälso- och utkomstförsäkringar
 • hemförsäkringar, brand-, inbrotts-, läckage- och värdeföremålsförsäkringar
 • båtförsäkringar
 • försäkringar för sällskapsdjur och hästförsäkringar
 • ansvars- och rättsskyddsförsäkringar
 • skogs- och skogsbrandförsäkringar
 • resenärs-, resgods-, reseansvars- och reserättsskyddsförsäkringar.

 

Premierna för hemmet och familjen betalas antingen helt eller delvis med OP-bonus beroende på hur mycket bonus det finns. På bonuskontot lämnas för betalningen av bankens serviceavgifter alltid minst 10 euro.

Försäkringar för fordon

OP-bonus används automatiskt för försäkringspremier för fordon, dvs. för Bilskydd, t.ex.

 • trafikförsäkringar
 • Krisskyddet som kompletterar till trafikförsäkringen
 • Super-, Hel-, Lätt- och Delkasko.

 

Premierna för fordonen betalas antingen helt eller delvis med OP-bonus beroende på hur mycket bonus det finns. På bonuskontot lämnas för betalningen av bankens serviceavgifter alltid minst 10 euro.

Förvarsprovisioner för OP-pensionsbesparing

OP-bonus används automatiskt för förvarsprovisionerna för OP-pensionsbesparing. Om du inte har tillräckligt med OP-bonus, tas resten ut från ditt pensionskonto.

OP-fondförsäkringens driftskostnad

OP-bonus används för den driftskostnad som tas ut från den första premie som betalas in i OP-fondförsäkringen på kontoret. Kostnaden betalas antingen helt eller delvis med den OP-bonus som samlats beroende på hur mycket bonus det finns.

Fondernas teckningsprovisioner

Provisionerna för fondteckningar på kontor betalas med OP-bonus som samlats. Om bonus inte räcker till för betalningen av hela teckningsprovisionen, dras resten av från teckningsbeloppet. Den teckningsprovision som du betalat med OP-bonus kan inte dras av i beskattningen.  

Teckningsprovisioner för indexlån

Teckningsprovisionerna för indexlån betalas antingen helt eller delvis med den OP-bonus som samlats beroende på hur mycket bonus det finns.

Kostnader och uttagsprovisioner för OP-Privates individuella fondförsäkring

OP-bonus används för kapitalförvaltningsprovisioner, skötselkostnader och uttagsprovisioner för individuella fondförsäkringar.

Pohjola Kapitalförvaltnings provisioner

OP-bonus används för Pohjola Kapitalförvaltnings provisioner. Provisionerna betalas antingen helt eller delvis med OP-bonus beroende på hur mycket bonus det finns. Den teckningsprovision som du betalat med OP-bonus kan inte dras av i beskattningen.

Förvarsprovisioner för värdepapper och värdeandelar

OP-bonus används för att betala förvarsprovisioner för inhemska och utländska värdeandelar och värdepapper. Om bonus inte räcker till för betalningen av hela förvarsprovisionen, dras resten av från bankkontot för ifrågavarande förvar. Den provision som du betalat med OP-bonus kan inte dras av i beskattningen.

Uppgifter om aktiekurser i realtid och nyheter i nätbanken

OP-bonus används för månadsavgifterna för Marknadsinformationstjänstens kurs- och nyhetspaket samt placeringsanalys på op.fi. Avgifterna betalas antingen helt eller delvis med bonus beroende på hur mycket bonus det finns. Månadsavgifter som betalats med OP-bonus kan inte dras av i beskattningen.

Avgifterna för OP-eTrader

Avgifterna för OP-eTrader betalas antingen helt eller delvis med OP-bonus beroende på hur mycket bonus det finns. Avgifter som betalats med bonus kan inte dras av i beskattningen.

Provisioner för engångsteckningar i placeringsfonder

OP-bonus används för betalningen av provisioner för engångsteckningar i placeringsfonder.
OP-bonus används för hyror för bankfack och avgifterna för dokumentförvar. Avgifterna betalas antingen helt eller delvis med bonus beroende på hur mycket bonus det finns.

OP-bonus används för arvoden för juridiska tjänster, t.ex.

 • bouppteckningar
 • arvskiften
 • avvittringar
 • testamenten
 • intressebevakningsfullmakter
 • äktenskapsförord
 • gåvobrev.

Arvodena betalas antingen helt eller delvis med OP-bonus beroende på hur mycket bonus det finns.

OP-bonus som samlats används för t.ex.

 • förmedlingsprovisionen
 • värderingsarvodet
 • uppdragsarvodet för en bostad som ska hyras
 • arvodet för köpebrev som upprättas av OP-Fastighetscentralen.

 

OP-Fastighetscentralens provisioner betalas antingen helt eller delvis med OP-bonus beroende på hur mycket bonus det finns. OP-bonus används, om beloppet av en avgift är minst 50 euro.

Det går inte att betala OP-Disponentcentralens, OP-Bokföringscentralens eller OP-Byggnadsunderhålls tjänster med bonus.

OP-bonus som samlas för krediter som gäller näringsverksamhet och lantbruk är skattepliktig inkomst det skatteår under vilket bonus används för privathushållets ärenden.

Information om använd skattepliktig OP-bonus finns i avsnittet Förmåner. Du hittar avsnittet genom att logga in i nättjänsten och välja Förmåner.

För skattedeklarationen sänder vi också ett sammandrag av det föregående årets skattepliktiga OP-bonusanvändning antingen till Eget arkiv i op.fi eller per brev.

Familjehelhet och skattepliktig OP-bonus

Om det i en familjehelhet samlas OP-bonus för krediter i anslutning till en delaktigs näringsverksamhet eller lantbruk och bonus används för privathushållets ärenden, är OP-bonus skattepliktig inkomst för den delaktiga i familjehelheten. Den delaktiga ska uppge värdet av sin skattepliktiga bonus i pengar i deklarationen för det skatteår under vilket bonus används.

Läs bonusreglerna.