Privatkund, ta kontakt

Våra kundtjänster är överbelastade - sköta dina bank- och försäkringsärenden i digitala kanaler

Vänligen observera att vår kundtjänst för närvarande är överbelastad och kötiderna på grund av de speciella omständigheterna är längre än normalt.

Du kan behändigt sköta dina bank- ock försäkringsärenden, t.ex. ansöka om ändring av betalningsplanen, anmäla en skada och ansöka om ersättning, i OP-mobilen och tjänsten op.fi dygnet runt.

Sköt ärendena snabbare – använd koder

Då du loggar in i tjänsten op.fi kan du be kundtjänsten om hjälp också via chatten eller sända oss ett nätmeddelande.

Om du ringer vår kundtjänst måste du identifiera dig med nätbankskoder för att vi ska kunna hjälpa dig i dina personliga bank- eller försäkringsärenden. För uppdrag som sköts per telefon tar vi ut avgifter i enlighet med vår servicetariff.

Banktjänster

0100 0500
Från utlandet: + 358 100 0500
Mån.-fre. 8-16
Samtalspris: lna/msa. Priset gäller också för kötid.

De lokala bankernas kontaktinformation kan du söka via kontorssökningen. Sök kontor
Vi kan betjäna dig snabbare om du ringer vid andra tider än måndagar eller månadsskiften.

Anmälan om förkomna kort och koder dygnet runt

OP Spärrtjänsten - kort, nättjänstkoder och Siirto-betalningar: 0100 0555
Från utlandet: +358 100 0555
Samtalspris: lna/msa. Priset gäller också för kötid.

Telefonlinje för dem som behöver särskilt stöd och deras närmaste

010 252 9627
Mån.–fre. 9-16
Vi betjänar på finska
Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

På numret ger vi råd i frågor som gäller dagliga betalningar för dem behöver särskilt stöd. Särskilt stöd behöver exempelvis personer över 70 år och personer med funktionsnedsättning eller under intressebevakning som inte använder nätbank eller betalkort. Till den här telefonlinjen som öppnats under undantagsförhållandena kan också anhöriga ringa för de stödbehövandes räkning. 

OP Corporate Banks kundtjänst för privatkund

Mån.–fre. 9-15.30
Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

När det gäller frågor om leverans- och installationsproblem, vänligen kontakta säljaren.

Försäkringstjänster

0303 0303
Från utlandet: +358 303 0303
Mån.–fre. 8–16
Ersättningsärenden mån.–fre. 8–16
Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,12 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

I skadeärenden får du hjälp dygnet runt av Pohjola Skadehjälpen

Servicenummer för lagstadgade försäkringar

Samtalspris: lna/msa. Priset gäller också för kötid.

 

Övriga direktnummer till försäkringstjänsterna

Samtalspris: 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms). Priset gäller också för kötid.

  • Stödet för kunder som köper försäkringar på nätet 010 253 6139, må–fr 8–16
  • Tjänster för försäkringssparande (OP-Livförsäkrings Ab) 010 253 6100, må–fr 8–16
  • Om resan avbryts på grund av en skada eller ett fel på bilen, Falck +358 (0)10 253 0012, dygnet runt
  • Allvarliga skador och sjukdomar under en utlandsresa, Pohjola Skadejour vid +358 (0)10 253 0011, dygnet runt

Vi samlar in personuppgifter om dig även när du tar kontakt med oss per telefon eller när vi ringer till dig. Alla samtal som ringts till eller från OP kan spelas in. Samtalsinspelningarna kan användas för verifiering av kundtransaktioner, säkring av kundtjänstens kvalitet, utveckling av tjänsterna och utbildning.

Telefontjänstens menyer fungerar med telefoner som har tonval, dvs. DTMF-ljud.

Hur skulle vi kunna förbättra den här sidan?

{{count}} tecken kvar