Privatkund, ta kontakt

Sköt ärendena snabbare – använd koder

Då du loggar in i tjänsten op.fi kan du be kundtjänsten om hjälp också via chatten eller sända oss ett nätmeddelande.

Om du ringer vår kundtjänst måste du identifiera dig med nätbankskoder för att vi ska kunna hjälpa dig i dina personliga bank- eller försäkringsärenden. För uppdrag som sköts per telefon tar vi ut avgifter i enlighet med vår servicetariff.


Banktjänster

0100 0500

Du får personlig bankbetjäning mån.–fre. 8–19.
De lokala bankernas kontaktinformation kan du söka via kontorssökningen. Sök kontor >

Vi kan betjäna dig snabbare om du ringer vid andra tider än måndagar eller månadsskiften.

Anmälan om förkomna kort och koder
OP Spärrtjänsten (kort) 0100 0555, 24/7
Spärrtjänsten för nättjänstkoder och Siirto-betalningar 020 333, 24/7 

 

Försäkringstjänster

0303 0303

Via servicenumret får du personlig betjäning mån.–fre. 8–19.
I ersättningsärenden betjänar vi mån.–fre. 8–18.

I skadeärenden får du hjälp dygnet runt av Pohjola Skadehjälpen.

Trafikskador 030 105 502, må kl. 9–17, ti–fr 9–15
Olycksfall i arbetet 030 105 503, må kl. 9–17, ti–fr 9–15
Trafikförsäkringar, privatkunder 030 105 500, må–fr kl. 8–19
Trafik- och olycksfallsförsäkringar, företagskunder 030 105 501, må–fr kl. 8–18

Köp av försäkringar på nätet
Stödet för kunder som köper försäkringar på nätet 010 253 6139, må–fr kl. 8–18

Tjänster för försäkringssparande
Tjänster för försäkringssparande (OP-Livförsäkrings Ab) 010 253 6100, må–fr kl. 8–18

Skadejour vid bilskador
Om resan avbryts på grund av en skada eller ett fel på bilen. Falck +358 (0)10 253 0012, 24/7
Allvarliga skador och sjukdomar under en utlandsresa
Pohjola Skadejour vid +358 (0)10 253 0011, 24/7


Samtalspriser och inspelning av telefonsamtal

Servicenummer som börjar på 0100

  • Normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff

Servicenummer som börjar på 0303

  • Från inhemska mobilabonnemang 0,0835 e/samtal samt 0,12 e/min. (inkl. moms)
  • Från abonnemang i det fasta nätet 0,0835 e/samtal samt 0,12 e/min. (inkl. moms)

Servicenummer som börjar på 010

  • Från abonnemang i det fasta nätet och inhemska mobilabonnemang 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms)

Telefontjänster för lagstadgade försäkringar

  • Från abonnemang i det fasta nätet i Finland till priset av lokalnätsavgiften och från mobilabonnemang den mobilsamtalsavgift som den egna operatören tar ut

Samtal från utlandet

  • Om du ringer till OP:s kundtjänst från utlandet, kan det hända att din telefonoperatör tar ut en tilläggsavgift för samtalet. Avgifterna för samtal från utlandet får du av din operatör.

För att kunna garantera en så god och omfattande kundtjänst som möjligt för våra kunder spelar OP in telefonsamtalen. Alla samtal till och från OP spelas in för att trygga kundbetjäningen, då utgångspunkten är att alla samtal ska vara konfidentiella och omfattas av telefonhemligheten.

Telefontjänstens menyer fungerar med telefoner som har tonval, dvs. DTMF-ljud.