Mer information om behandlingen av respons

Då du ger respons till din andelsbank, är det i första hand din bank som reder ut frågan. Respons som ges via telefon- eller nättjänsten tas emot av vår riksomfattande kundtjänst. Beroende på responsen svarar din andelsbank eller vår kundtjänst genast på din respons eller förmedlar den vidare för utredning.

Behandlingstiden beror på vad responsen handlar om. Vi svarar i regel på respons så fort som möjligt, inom cirka tre bankdagar.

Bank, kapitalförvaltning och fastighetsförmedling

Ta först kontakt via den allmänna responsblanketten. Om du fortfarande är missnöjd med betjäningen kan du kontakta din andelsbank eller den av OP:s tjänsteleverantörer som betjänat dig. Om ärendet inte löser sig med banken eller OP:s tjänsteleverantör, kan du läsa anvisningarna under Ansökan om ändring.

Försäkring

Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller om du vill ha mer information om det, kontakta först den person som har fattat beslutet. Anvisningar finns under Ansökan om ändring. I andra fall ska du först ta kontakt via den allmänna responsblanketten.

Bank, kapitalförvaltning och fastighetsförmedling

OP:s kundombudsman handlägger begäranden om rättelse i anslutning till bank- och kapitalförvaltningstjänster samt fastighetsförmedlingstjänster opartiskt i förhållande till tidigare handläggare.

Kundombudsmannen undersöker om det svar du fått på ditt kundklagomål är förenligt med lag, avtalsvillkor och rättspraxis samt med god bank-, försäkrings- eller förmedlingssed. Kundombudsmannens tjänster omfattar inte handläggning av reklamationsbeslut som gäller professionell placeringsverksamhet.

Försäkring

Om du är missnöjd med ett ersättningsbeslut eller annat beslut om en försäkring eller om du vill ha mer information om det, kontakta först den person som har fattat beslutet. Du kan diskutera beslutet, dess grunder och de fortsatta åtgärderna med personen. Då ni tillsammans går igenom ärendet, kan det komma fram ny information, som leder till en ändring av beslutet. Personens kontaktinformation finns i det beslut som du har fått.

I frågor som gäller skadeförsäkringar kan du kontakta OP:s kundombudsmän, om du inte är nöjd med hur ditt ärende har avgjorts.

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE)

Försäkrings- och finansrådgivningens huvuduppgift är att ge råd till kunderna i finansbranschen och bistå dem med utredningar. Byråns tjänster är avgiftsfria.

Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer till avgöranden i tvister mellan konsumenter och företag. Konsumenttvistenämnden ger ingen allmän rådgivning, den behandlar endast skriftliga klagomål. Det kostar inget att göra en klagan till nämnden.

Innan du kan föra ett ärende till konsumenttvistenämnden ska du kontakta magistraternas konsumentrådgivning.

Webbplats för tvistlösning

Om du har problem med en vara eller tjänst som du har köpt på nätet, kan du försöka lösa ärendet via webbplatsen för tvistlösning i stället för en domstol. På webbplatsen ska du välja ett tvistlösningsorgan som ska handlägga klagomålet. Tvistlösningsorgan i Finland är de ovan nämnda Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) och konsumenttvistenämnden, och du kan också kontakta dem direkt.