Anmälan om förkomna kort och koder för privatkunder

Om ditt kort eller nättjänstkoder försvinner eller stjäls, ska du genast ringa OP Spärrtjänsten.

OP Spärrtjänsten dygnet runt

0100 0555 (lna/msa)

Från utlandet +358 100 0555 (lna/msa)

Ring genast OP Spärrtjänsten, om

  • ditt kort eller dess kod försvinner eller stjäls
  • din Mobilnyckel-PIN i OP-mobilen eller åtkomstkoden till Pivo har hamnat i fel händer
  • dina nättjänstkoder försvinner eller blir stulna
  • du misstänker att det finns ett skadligt program i en apparat med vilken du har använt OP-nättjänsten,

Kontakta också din Andelsbank och polisen, om det är fråga om stöld eller missbruk.

Siirto

Det är inte nödvändigt att spärra Siirto-betalningarna. Det går inte att göra betalningar med Pivo eller OP-mobilen utan att logga in. Spärra Siirto-betalningarna endast om din nättjänstkod, din Mobilnyckel-PIN i OP-mobilen eller åtkomstkoden till Pivo har hamnat i fel händer.

Mobilnyckeln

Din Mobilnyckel-PIN gäller per apparat. Om din mobilapparat blir stulen, kan du ta bort Mobilnyckeln via op.fi.