Anmälan om försvunna eller stulna kort eller koder

Kort

Om ditt kort eller dina koder försvinner eller blir stulna, ring genast OP Spärrtjänsten på numret 0100 0555 (24 h/dygn).

Samtal från utlandet: +358 100 0555. Det räcker med att ge personbeteckningen för att spärra ett kort. Kontakta också din Andelsbank samt polisen, om det är fråga om stöld.

Nättjänstkoder

Om dina nättjänstkoder

  • försvinner
  • blir stulna eller
  • du misstänker att det finns ett skadligt program på utrustningen med vilken du använt OP-nättjänsten


ska du genast ringa spärrtjänsten: 020 333 (24 h/dygn).

Samtal från utlandet: +358 020 333. Kontakta också din Andelsbank samt polisen, om det är fråga om stöld eller missbruk av nättjänstkoderna.

Om lösenordet för Kassahanteringstjänsten för företag försvinner

Kontakta den andelsbank som gjort upp avtalet. Banken låser koderna