Spärrtjänsten och nödnummer för försäkringar

Spärrtjänsten för bank- och kreditkort

Om ditt kort eller dina koder försvinner eller blir stulna, ska du genast ringa spärrtjänsten.

  • Spärra dina kort genom att ringa OP Spärrtjänsten på numret +358 100 0555 och dina nättjänstkoder genom att ringa spärrtjänsten på numret +358 20 333

Skadejour vid bilskador

Om resan avbryts p.g.a. en skada eller ett fel på bilen, ta kontakt

Allvarliga skador och sjukdomar under en utlandsresa

  • Pohjola Larmtjänst vid resor + 358 (0)10 253 0011 (dygnet runt)
  • Genom OP Skadehjälpen får du information om var närmaste pålitliga läkare eller sjukhus finns på resmålet samt anvisningar för olika skadesituationer.

Servicenummer som börjar på 0100

  • normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff

Servicenummer som börjar på 0303

  • från inhemska mobilabonnemang 0,0835 e/samtal samt 0,12 e/min. (inkl. moms)
  • från abonnemang i det fasta nätet 0,0835 e/samtal samt 0,12 e/min. (inkl. moms)

Servicenummer som börjar på 010

  • från abonnemang i det fasta nätet och inhemska mobilabonnemang 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms).

Telefontjänster för lagstadgade försäkringar

  • från abonnemang i det fasta nätet i Finland till priset av lokalnätsavgiften och från mobilabonnemang den mobilsamtalsavgift som den egna operatören tar ut