Ring oss

Våra experter betjänar dig på våra riksomfattande telefonnummer i bank-, försäkrings- och placeringsärenden.

Banktjänster

Vi kan betjäna dig snabbare om du ringer vid andra tider än måndagar eller månadsskiften.

Privatkunder
0100 0500

Du får personlig bankbetjäning mån.–fre. 8–19.

Företagskunder
0100 05151

Betjäning i företagets bankärenden vardagar mån.–fre. 8–18.

Anmälan om förkomna kort och koder
OP Spärrtjänsten (kort) 0100 0555, 24/7
Spärrtjänsten för nättjänstkoder och Siirto-betalningar 020 333, 24/7 

De lokala bankernas kontaktinformation kan du söka via kontorssökningen. Sök kontor >

 

Försäkringstjänster

Privat- och företagskunder
0303 0303

Via servicenumret får du personlig betjäning mån.–fre. 8–22 och lör. 10–16 och som företagskund mån.–fre. 9–16.
I ersättningsärenden betjänar vi mån.–fre. 8–18.

I frågor som gäller fakturor kan du ta en titt på våra svar: 

I skadeärenden får du hjälp dygnet runt av Pohjola Skadehjälpen för:

I frågor som gäller fakturor kan du ta en titt på våra svar:

Privatkunder
Trafikförsäkringar 030 105 500, mån.–fre. 8–18

Företagskund
Trafik- och olycksfallsförsäkringar 030 105 501, mån.–fre. 8–17

Privat- och företagskunder
Trafikskador 030 105 502, mån. 9–17, tis.–fre. 9–15
Arbetsolycksfall 030 105 503, mån. 9–17, tis.–fre. 9–15
Tjänsten för försäkringssparande (OP-Livförsäkrings Ab) 010 253 6100, mån.–fre. kl. 8-18
Nätköpsstöd 010 253 6139, mån.–fre. 8–18 (på finska)

Skadejour vid bilskador
Om resan avbryts pga. en skada eller ett fel på bilen. Falck +358 (0)10 253 0012, 24/7

Allvarliga skador och sjukdomar under en utlandsresa
Europeiskas larmtjänst vid resor +358 (0)10 253 0011, 24/7

Identifiera dig med nättjänstkoder

Enklast sköter du dina bank- och försäkringsärenden om du använder dina nättjänstkoder då du ringer. Då är det lika konfidentiellt och smidigt att ingå avtal och lämna uppdrag som då du sköter ärenden på ett kontor. För uppdrag som sköts per telefon tar vi ut avgifter i enlighet med vår servicetariff.

Företagskund, ring oss >

Kundtjänstens avvikande öppettider >

Servicenummer som börjar på 0100

  • normal lokalnätsavgift (lna) eller mobilsamtalsavgift (msa) enligt en inhemsk operatörs tariff

Servicenummer som börjar på 0303

  • från inhemska mobilabonnemang 0,0835 e/samtal samt 0,12 e/min. (inkl. moms)
  • från abonnemang i det fasta nätet 0,0835 e/samtal samt 0,12 e/min. (inkl. moms)

Servicenummer som börjar på 010

  • från abonnemang i det fasta nätet och inhemska mobilabonnemang 0,0835 e/samtal + 0,167 e/min. (inkl. moms).

Telefontjänster för lagstadgade försäkringar

  • från abonnemang i det fasta nätet i Finland till priset av lokalnätsavgiften och från mobilabonnemang den mobilsamtalsavgift som den egna operatören tar ut

För att kunna garantera en så god och omfattande kundtjänst som möjligt för våra kunder spelar OP in telefonsamtalen. Alla samtal till och från OP spelas in för att trygga kundbetjäningen, då utgångspunkten är att alla samtal ska vara konfidentiella och omfattas av telefonhemligheten.