Betalningar och fakturor

Vanliga frågor

Betalkuvert – Hur betalar jag räkningar med hjälp av betalkuvert?

Betalning som saknar täckning – Hur ändrar jag en faktura då täckning saknas?

Betalning som väntar på täckning – Varför väntar en räkning på täckning trots att det finns pengar på kontot?

Betalningar av misstag – Jag betalade av misstag samma räkning två gånger, vad ska jag göra?

Direktbetalning – Vill du sköta ärenden hemifrån?

Dödsbons fakturor – Hur betalar jag en faktura för ett dödsbo?

E-faktura – Hur ändrar jag förfallodagen eller sättet för meddelanden eller godkännande för en e-faktura?

E-fakturans bild och uppgifter – Var finns specifikationen av en e-faktura?

E-fakturor – Hur beställer jag en e-faktura?

E-fakturor – Hur kan jag annullera en e-fakturabeställning?

E-fakturor – Jag har beställt en e-faktura, men får ändå en pappersfaktura. Vad ska jag göra?

Föreslagen e-faktura - Vad är ett e-fakturaförslag?

IBAN, BIC, utlandsbetalningar – Hur betalar jag till utlandet?

Kvitto – Hur får jag ett kvitto över en betalning?

Mottagarens kontonummer ändras – Varför ändras mottagarens kontonummer när jag gör en betalning?

Mottagaruppgifter – Hur kan jag lägga till mottagaruppgifter?

Penningförsändelse – Hur kan jag lösa in en penningförsändelse?

Problem med överföringen – Betalningsmottagaren har inte fått pengarna fastän de har debiterats mitt konto, vad har hänt?

Reservkonto – Hur utser jag ett reservkonto till exempel för e-fakturor?

Samma faktura två gånger – Jag har fått samma faktura två gånger. Vad ska jag göra?

SEPA-betalning – Vad är en SEPA-girering?

SEPA-betalning – Vad är en SEPA-expressbetalning?

SEPA-betalning – Vilka banker i Finland tar emot SEPA-expressbetalningar?

Skillnaden mellan direktbetalning och e-faktura – Vad är det för skillnad mellan en direktbetalning och en e-faktura?

Streckkod och virtuell streckkod – Vad är en (virtuell) streckkod?

Tilläggsbekräftelse – Jag har fel telefonnummer anslutet till tilläggsbekräftelsen. Hur kan jag ändra numret?

Utländska checkar – Kan jag lösa in en utländsk check i andelsbanken?

Underliga betalningstransaktioner – Jag lade märke till underliga betalningstransaktioner på mitt konto. Hur får jag veta vad det här är för betalningar?

Utlandsbetalningar – Hur gör jag en utlandsbetalning?

Återkommande betalning – Hur gör man en återkommande betalning?

Överföring till fel konto – Jag överförde pengar till fel konto, vad ska jag göra för att få tillbaka pengarna?

Betalkuvert – Hur betalar jag räkningar med hjälp av betalkuvert?

Du kan lämna in dina räkningar för betalning i ett betalkuvert i stället för att betala dem på kontoret. Idén med betalkuvertet är att du kan lämna in dina räkningar i postens brevlåda och OP sköter betalningen för dig. Lämna in räkningarna i god tid, senast 9 vardagar före förfallodagen. På så sätt försäkrar du att posten hinner fram och OP hinner behandla dina räkningar. För tjänsten debiteras en serviceavgift enligt tariffen.

Du kan hämta betalkuvert och gireringsblanketter från närmaste andelsbank eller beställa hem kuvert genom att ringa kundtjänsten. Anvisningar för användningen finns på betalkuvertet. Observera att du måste ha ett brukskonto i OP för att kunna använda OP:s betalkuvert. Sätt inget annat i kuvertet än betalningsuppdrag, dvs. räkningar eller gireringsblanketter.

Kontrollera kontaktuppgifter

Kontrollera tariff

Betalning som saknar täckning – Hur ändrar jag en faktura då täckning saknas?

En betalning får statusen Saknar täckning om det inte finns tillräckligt med pengar på ditt konto för betalningen. Banken försöker debitera ditt konto med betalningen automatiskt på förfallodagen och under de två följande vardagarna. Betalningen syns bland Godkända betalningar med statusen Väntar på täckning.

Du kan ännu på förfallodagen ändra betalningen och även dess förfallodag. Kom ändå först överens med faktureraren om en senareläggning av förfallodagen.

Efter förfallodagen kan du inte ändra en betalning som väntar på täckning direkt, men du kan kopiera den till en ny betalning så att du kan betala den till exempel från ett annat konto eller ändra dess förfallodag. När du har kopierat betalningen eller om du inte behöver en kopia, kan du ta bort betalningen som väntar på täckning.

Om det inte finns täckning efter tre dagar och du inte tar bort betalningen, ändras betalningens status till Saknar täckning, och betalningen debiteras inte automatiskt ditt konto. Betalningen syns med statusen Saknar täckning i 14 dagar, och du kan inte ändra eller ta bort den. Du får ett meddelande om en betalning som saknar täckning, och för det debiteras en avgift i enlighet med servicetariffen.

Logga in för att kontrollera betalningens status

Betalning som väntar på täckning – Varför väntar en räkning på täckning trots att det finns pengar på kontot?

En betalning väntar på täckning om det inte finns tillräckligt med pengar på ditt konto för betalningen vid debiteringstidpunkten. Ett nytt debiteringsförsök görs om några timmar. Ibland kommer det en inbetalning på ditt konto strax efter ett debiteringsförsök. Då ser räkningen en viss tid ut som om den skulle vänta på täckning, trots att det finns tillräckligt med pengar på kontot.

Om du väntar dig en inbetalning på ditt konto, kan du lugnt vänta, eftersom banken försöker debitera ditt konto med betalningen flera gånger på förfallodagen och under de två följande vardagarna. Betalningen syns bland Godkända betalningar med statusen Väntar på täckning tills den debiteras. Om inget av debiteringsförsöken lyckas, blir betalningen ogjord på grund av avsaknad av täckning.

Betalningar av misstag – Jag betalade av misstag samma räkning två gånger, vad ska jag göra?

Se först efter om båda betalningarna har debiterats ditt konto. Om den ena betalningen har debiterats ditt konto men den andra väntar bland betalningar som inte har godkänts kan du ta bort den överlopps betalningen från ditt konto. Om betalningen redan har debiterats två gånger, ska du kontakta betalningsmottagaren för att få betalningen returnerad. Banken kan inte returnera en betalning som betalats från kontot. Om ärendet inte framskrider med mottagaren kan vi vid behov göra en avgiftsbelagd utredningsbegäran över den felaktiga betalningen. Kontakta i så fall vår telefontjänst.

Logga in för att se betalningar

Direktbetalning – Vill du sköta ärenden hemifrån?

Om du vill betala dina räkningar hemma men inte har tillgång till digitala kanaler, kan du övergå till direktbetalning. Direktbetalning innebär att OP sköter din räkning för dig på förfallodagen och du får hem en bekräftelse på den betalda räkningen per post. Ingen avgift debiteras för direktbetalning.

Om du vill börja använda direktbetalning kan du ringa OP:s telefontjänst och komma överens om det. Håll din senaste räkning till hands, så du får de uppgifter som behövs för betalningen från den. En direktbetalningsfullmakt gäller framtida räkningar.

Kontakta kundtjänsten

Dödsbons fakturor – Hur betalar jag en faktura för ett dödsbo?

Betalningen av ett dödsbos fakturor går till på olika sätt före och efter bouppteckningen. Före bouppteckningen kan en bodelägre ensam betala fakturor som riktas till dödsboet och som gäller bouppteckning och begravning samt upprätthållning av dödsboets egendom såsom betalning av bolagsvederlag. Du kan lämna in dödsboets räkningar till oss för betalning antingen på nätet eller i andelsbankerna under kassatjänsternas öppettider.

Efter bouppteckningen träder bodelägarnas samförvaltning av boet i kraft. Därefter representerar de dödsboet tillsammans. I allmänhet befullmäktigar dödsboet en av delägarna att förvalta boet och denna delägare beviljas dispositionsrätt till dödsboets konto. Då kan betalaren välja att betala fakturorna t.ex. i tjänsten op.fi.

Läs mer om ett dödsbos bankärenden

E-faktura – Hur ändrar jag förfallodagen eller sättet för meddelanden eller godkännande för en e-faktura?

Det går enkelt att ändra förfallodag för en enskild e-faktura om du så vill. Du kan ändra både godkända och inte godkända betalningar före förfallodagen genom att logga in i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Sök fakturan vars betalningsuppgifter du vill ändra, öppna betalningen och spara ändringarna. Om du vill ha mer betalningstid för din faktura ska du kontakta faktureraren och komma överens om det före du ändrar förfallodagen för en enskild e-faktura.

Du ändra inställningarna för en viss e-faktura via E-fakturor.

Om du vill göra ändringar som gäller alla fakturerares ankommande e-fakturor såsom meddelanden om fakturor eller arkiveringen av fakturor, ska du göra ändringar i e-fakturornas inställningar. Du kan beställa meddelanden om e-fakturor också via inställningarna i OP-mobilen.

Logga in för att hantera e-fakturor

E-fakturans bild och uppgifter – Var finns specifikationen av en e-faktura?

Du kan se en bild på en e-faktura i tjänsten op.fi. Välj önskad faktura och se fakturans uppgifter. I samma vy kan du klicka på länken och få en version av fakturan som du kan skriva ut.

Logga in för att få fram innehållet i en e-faktura

E-fakturor – Hur beställer jag en e-faktura?

Du kan beställa en e-faktura på tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Sök och välj fakturerare och välj rätt fakturagrund. Om du vill att samma företag skickar e-fakturor med olika fakturagrund (t.ex. telefonabonnemang och bredband) ska du komma ihåg att beställa separata e-fakturor. Om du inte hittar företaget i förteckningen erbjuder företaget inte ännu e-fakturor.

Logga in och beställ en e-faktura

E-fakturor – Hur kan jag annullera en e-fakturabeställning?

Du ser dina e-fakturabeställningar i E-fakturor. Om du av någon orsak vill sluta ta emot e-fakturor av en viss fakturerare, ska du välja Ta bort. Efter det får du fakturorna på det sätt ni avtalat om. Det här tar inte bort e-fakturor som du redan har fått eller betalningar som inte har godkänts eller som väntar på förfallodag i anslutning till dem.

Logga in för att hantera e-fakturor

E-fakturor – Jag har beställt en e-faktura, men får ändå en pappersfaktura. Vad ska jag göra?

Om du får en pappersfaktura fastän du har beställt en e-faktura, logga in i tjänsten op.fi och ta bort beställningen. Du ska välja E-fakturor och Ta bort. Beställ e-fakturan på nytt tidigast följande vardag så att faktureringsuppgifterna förmedlas rätt.

Logga in för att hantera e-fakturor

Föreslagen e-faktura - Vad är ett e-fakturaförslag?

E-fakturaförslag är ett förslag från faktureraren om övergång till e-faktura. Alla uppgifter som behövs för att beställa en e-faktura är färdigt ifyllda. Du behöver bara välja betalkonto för e-fakturan och godkänna beställningen av e-fakturan.

Du hittar e-fakturaförslagen i tjänsten op.fi och i OP-mobilen.

Logga in och kontrollera vilka e-fakturor som föreslagits

I OP-mobilen väljer du Betalningar och e‑fakturor → E-fakturor → Ändra e-fakturor → E-fakturaförslag.

IBAN, BIC, utlandsbetalningar – Hur betalar jag till utlandet?

Det enklaste sättet att sköta betalningar till utlandet är i tjänsten op.fi. Då kan du betala till hela världen.

Du kan betala i euro i tjänsten op.fi precis som om du skulle betala inom Finland, med funktionen Ny betalning. Fakturor i euro till EU-länderna kan man betala utan serviceavgift. Du kan betala i euro genom att använda det internationella IBAN-kontonumret och bankens identifieringskod, dvs. BIC-koden. Använd då du betalar OP-nättjänstens funktion Ny betalning som ingår i månadsavgiften för nättjänsten. Betalningen är framme inom en bankdag, och efter det överför den mottagande banken betalningen till betalningsmottagaren.

Kontrollera tariff

Om valutan inte är euro eller om betalningen sker utanför SEPA-området, använd funktionen Utlandsbetalning. Betalningar utanför SEPA-området och betalningar i annan valuta än euro ska utföras med OP-nättjänstens funktion Utlandsbetalning genom att som betalningssätt välja Betalningsanvisning. Betalningen är framme inom 3–6 bankdagar. Om du vill skynda på en betalning, använd som betalningssätt i funktionen Utlandsbetalning Ilremissa (Expressbetalning). Betalningen är då framme 1–2 bankdagar snabbare. Avgiften för betalningen beror till exempel på om betalaren står för alla kostnader eller inte. Endast myndiga personer kan betala utlandsbetalningar.

Du får råd i allt som gäller internationella betalningar av våra experter i OP.

Kontrollera kontaktuppgifter

Kvitto – Hur får jag ett kvitto över en betalning?

Du kan skriva ut ett betalningskvitto genom att välja betalningen i Transaktionsflöde och öppna kvittot via rullgardinsmenyn Funktioner.

Logga in för skriva ut ett betalningskvitto

Mottagarens kontonummer ändras – Varför ändras mottagarens kontonummer när jag gör en betalning?

När du gör en betalning kan mottagarens kontonummer automatiskt ändras till ett annat än det du har skrivit in. Det är fråga om en omdirigering av betalningar som mottagaren har avtalat om med banken. Du kan lugnt slutföra betalningen trots att kontonumret ändras.

Mottagaruppgifter – Hur kan jag lägga till mottagaruppgifter?

Med mottagaruppgiften kan du göra en ny betalning. Lägg till en mottagaruppgift genom att logga in i tjänsten op.fi. Om det fakturerande företaget erbjuder e-fakturor kan du alternativt beställa en e-faktura så är dina fakturauppgifter automatiskt uppdaterade.

Logga in för att lägga till en mottagaruppgift

Penningförsändelse – Hur kan jag lösa in en penningförsändelse?

Du kan lösa in en penningförsändelse som du fått genom att logga in i nättjänsten op.fi.

Om du vill kan du lösa in penningförsändelsen på vilket andelsbankskontor som helst mot betalning. Uppge ditt kontonummer för betalaren så får du i fortsättningen penningförsändelsen direkt på ditt konto.

Logga in för att lösa in en penningförsändelse

Problem med överföringen – Betalningsmottagaren har inte fått pengarna fastän de har debiterats mitt konto, vad har hänt?

Om uppgifterna är korrekta och det har gått mer än 2 bankdagar sedan överföringen ska du kontakta vår telefontjänst för att påbörja utredningen av betalningen. Om mottagarens kontonummer är felaktigt ska du kontakta betalningsmottagaren. Om det inte lyckas ska du lämna en avgiftsbelagd utredningsbegäran i vår telefontjänst. Om betalningens referens eller meddelande är felaktigt, ska du kontakta betalningsmottagaren och reda ut ärendet.

Logga in för att kontrollera betalningen 

Reservkonto – Hur utser jag ett reservkonto till exempel för e-fakturor?

Du kan utse ett reservkonto om du till exempel vill att e-fakturor som betalas automatiskt ska kunna debiteras också om det inte finns täckning på det betalkonto som du har valt. Logga in i tjänsten op.fi och välj Kontouppgifter samt Ändra reservkonto. Som reservkonto kan du välja ett annat av dina brukskonton eller ett konto som du har dispositionsrätt till. Reservkontot gäller endast betalningar som debiteras en viss förfallodag. Betalningar i realtid eller kortbetalningar debiteras alltså inte reservkontot.

Logga in och utse ett reservkonto

Samma faktura två gånger – Jag har fått samma faktura två gånger. Vad ska jag göra?

Kontakta faktureraren och fråga om båda fakturorna är befogade. Om endast den enda fakturan behöver betalas kan du ta bort den andra.

Ibland görs det ändringar i försäkringsavtal som leder till en korrigerad försäkringsfaktura. Då står det på den faktura som du fått att den ersätter den tidigare fakturan.

SEPA-betalning – Vad är en SEPA-girering?

SEPA-betalningen, dvs. SEPA-gireringen, är en girering som följer den europeiska standarden för gireringar. Med en SEPA-betalning är det möjligt att utföra alla betalningar i euro inom det gemensamma eurobetalningsområdet. En SEPA-girering är i allmänhet framme nästa vardag.

I en SEPA-girering anges betalarens och mottagarens bankförbindelse alltid i det internationella IBAN-kontonummerformatet. IBAN = (International Bank Account Number) internationellt kontonummer.

SEPA-betalning – Vad är en SEPA-expressbetalning?

SEPA-expressbetalning är en SEPA-betalning i realtid som allt fler banker i Europa erbjuder sina kunder. En SEPA-expressbetalning finns redo att användas på mottagarens konto inom några sekunder efter att den godkänts. OP:s kunder kan ta emot betalningar på sina betalningskonton i euro i realtid från andra banker. Förutsättningen är att betalarens bank förmedlar betalningen till OP i realtid som en SEPA-expressbetalning. Betalningen specificeras bland kontotransaktionerna med förklaringen “SEPA-expressbetalning”.

Bankerna i Finland och i övriga Europa tar i bruk tjänsten enligt sin egen tidtabell. En betalning i euro som du godkänt för omedelbar betalning i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen förmedlas som SEPA-expressbetalning alltid då det är möjligt.

SEPA-betalning – Vilka banker i Finland tar emot SEPA-expressbetalningar?

I Finland tar för närvarande OP, Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, POP Pankki, S-banken och Sparbanken emot SEPA-expressbetalningar.

Skillnaden mellan direktbetalning och e-faktura – Vad är det för skillnad mellan en direktbetalning och en e-faktura?

Den största skillnaden mellan direktbetalning och e-faktura är fakturans leveranssätt. För direktbetalningen får du hem post per papper, medan e-fakturan sänds till nättjänsten. För direktbetalningar sänder faktureraren per post ett meddelande om att räkningen debiteras ditt konto på förfallodagen. Du behöver inte göra någonting.

I tjänsten op.fi och OP-mobilen kan du beställa en e-faktura och välja att den godkänns automatiskt. Men beträffande e-fakturor kan du ändra t.ex. betalningsdagen eller debiteringskontot. E-fakturan är ett bekymmerslöst, tryggt och flexibelt sätt att betala räkningar.

Logga in och beställ e-fakturor

Streckkod och virtuell streckkod – Vad är en (virtuell) streckkod?

Fakturan kan ha en streckkod som du kan använda i stället för att mata in uppgifterna för hand. Streckkoden kan avläsas t.ex. med OP-mobilens streckkodsläsare.

Den virtuella streckkoden hänvisar till streckkoden i numerisk form och den syns ofta nedanför streckkoden. Om du tar emot fakturor per e-post kan du enkelt kopiera streckkodens nummerserie och i tjänsten op.fi eller OP-mobilen ersätta den virtuelle streckkoden med nummerserien. Du slipper fylla i alla betalningsuppgifter för hand. Välj först streckkod och därefter virtuell streckkod.

Tilläggsbekräftelse – Jag har fel telefonnummer anslutet till tilläggsbekräftelsen. Hur kan jag ändra numret?

Om du vill ändra telefonnumret för tilläggsbekräftelse ska du ringa vår kundtjänst. Håll OP:s koder till hands när du ringer. Om du vill sköta ärendet på ett kontor, ska du ta med ett giltigt identitetskort eller pass.

Du kan lägga till telefonnumret för tilläggsbekräftelse genom att logga in i tjänsten op.fi.

Logga in för att lägga till telefonnumret för tilläggsbekräftelse

Kontrollera kontaktuppgifterna för kundtjänst 

Utländska checkar – Kan jag lösa in en utländsk check i andelsbanken?

Utländska checkar kan inte lösas in på andelsbankens kontor. Om du har tagit emot en utländsk check, kan du överlämna den till din andelsbank för inkassering. Att överlämna för inkassering betyder att andelsbanken först begär den täckning som hänför sig till checken av den bank som utställt checken. När den täckning som hänför sig till den utländska checken har överförts till andelsbanken från den bank som utställt checken, får du pengarna på ditt konto.

Kostnaderna för förfarandet debiteras också i det fall att checken inte kan inkasseras.

Kontrollera tariffen 

 

Underliga betalningstransaktioner – Jag lade märke till underliga betalningstransaktioner på mitt konto. Hur får jag veta vad det här är för betalningar?

Betalningsmottagarna kan ibland vara svåra att identifiera. I synnerhet när det gäller kortinköp kan företagets namn vara ett helt annat än det namn under vilket företaget bedriver sin verksamhet. Du kan t.ex. söka företagets kontaktinformation via Google. Betalningen kan också vara en förmedlad betalning (via Paytrail Oy, Checkout Finland Oy). Då kan du be att få tilläggsupplysningar via betalningsförmedlarens kundtjänst.

Utlandsbetalningar – Hur gör jag en utlandsbetalning?

Utlandsbetalningarna varierar beroende på till vilket land betalningen styrs. Du kan ändå göra en utlandsbetalning på samma sätt som vanliga betalningar genom att välja Ny betalning i menyn Dagliga penningaffärer. Betalningen identifieras automatiskt som en utlandsbetalning då du som kontonummer skriver ett utländskt kontonummer eller som valuta väljer en annan valuta än euro. Endast myndiga personer kan betala utlandsbetalningar.

Logga in för att göra en ny betalning

Återkommande betalning – Hur gör man en återkommande betalning?

Vill du göra en ny återkommande betalning eller ändra eller ta bort en gammal betalning? Du kan göra en ny återkommande betalning genom att välja Ny betalning, mata in betalningsuppgifterna och välj upprepningen bland Tilläggsuppgifter. 

Om du vill ändra eller ta bort en gammal återkommande betalning ska du göra det genom att öppna fakturan bland Godkända betalningar eller Betalningar som inte godkänts beroende på var fakturan finns. Ändringarna gäller alla kommande betalningsposter. Den borttagna betalningen syns bland godkända räkningar som annullerad i två veckor.

Logga in och gör en ny betalning

Överföring till fel konto – Jag överförde pengar till fel konto, vad ska jag göra för att få tillbaka pengarna?

Är du mottagare eller betalare för betalningen som gick fel? Om du är betalare och betalningen inte ännu har debiterats ditt konto kan du göra ändringar i den bland godkända eller inte godkända betalningar genom att logga in i tjänsten op.fi. Om betalningen redan hann debiteras är det bäst att kontakta betalningsmottagaren. Om du inte känner betalningsmottagaren kan du kontakta vår telefontjänst och be om en avgiftsbelagd utredning av din betalning.

Om du betalade till ett avslutat mottagarkonto styrs pengarna till mottagarens nya konto om betalningsmottagaren har kommit överens om ett sådant arrangemang. I annat fall returneras pengarna till ditt konto inom några dagar. Om du skrev fel referens eller meddelande ska du kontakta betalningsmottagaren och reda ut ärendet. Om du skrev fel belopp kan du kontakta mottagaren för att få betalningen returnerad eller krediterad. Om du skrev mottagarens namn fel, behöver du inte vara orolig. I Finland och inom SEPA-området i Europa styrs betalningarna i euro alltid på basis av kontonumret. Det felaktiga namnet syns endast hos dig.

Om du är betalningsmottagare ska du kontakta betalaren så att betalaren kan göra en utredningsbegäran över betalningen. Observera att pengarna överförs med ett dröjsmål.

Logga in för att kontrollera betalningens status