Cookies och användning av nätidentifierare

Vanliga frågor

Varför visas frågan om cookies hela tiden på skärmen? Räcker det inte med att jag svarar en gång?

Inställningarna för cookies sparas i din webbläsare när du besöker OP Gruppens öppna webbplatser. Nödvändiga cookies är i kraft 6 månader och andra cookies 12 månader. Frågan om cookies kan emellertid visas tidigare om

  • du tar bort cookies i anslutning till webbläsarens historik
  • du använder olika webbläsare
  • du använder ett privat webbläsarfönster, dvs. ett incognito-fönster, vilket gör att din webbläsare inte sparar cookies.

Hur länge gäller mina cookie-inställningar?

Om du endast har tillåtit nödvändiga cookies, kommer vi att be om ditt samtycke igen efter 6 månader. Dina andra cookie-inställningar gäller i 12 månader.

Om du raderar cookies från webbläsaren, kommer vi att be om ditt samtycke igen nästa gång du besöker vår webbplats. 

Om du använder flera webbläsare, kan de ha olika inställningar för cookies och därmed olika giltighetstider.

Jag använder tjänsten op.fi både som privatperson och som företagskund. Kan jag göra rollspecifika cookie-val?

På den öppna webbplatsen är samtyckena till cookies kopplade till webbläsaren. När man loggar in i tjänsten op.fi kopplas samtyckena alltid till en fysisk person, inte till ett företag. Det innebär att företags- eller rollspecifika cookie-val inte är möjliga.

Var sparas inställningarna för cookies?

När du besöker OP Gruppens öppna webbplatser, sparas cookie-inställningarna i din webbläsare.

När användaren är inloggad sparas cookie-inställningarna i kunduppgifterna. Om du under samma besök loggar in i tjänsten op.fi inom 15 minuter, sparas de cookie-val som du gjort på den öppna webbplatsen också i dina kunduppgifter.

Dina inställningar för cookies gäller i tjänsten op.fi, på alla dess undersidor samt i OP-mobilen och OP-företagsmobilen. Vid behov ber vi om ditt samtycke till användning av cookies på de här webbplatserna. 

På OP Gruppens webbplatser som inte är undersidor till tjänsten op.fi finns separata cookie-inställningar. Ditt samtycke till cookies och webbanalys begärs separat på de webbplatserna.

Var sparas de uppgifter som samlats in med cookies och webbanalys?

Cookies- och webbanalysuppgifterna sparas i första hand på användarens enhet. De här uppgifterna kan också samlas in och användas t.ex. i OP Gruppens kundregister, datalager samt kampanj- och nyhetsbrevsregister.

Vart förmedlas uppgifterna om mig?

De uppgifter som samlats in med cookies och olika verktyg ägs av de personuppgiftsansvariga i OP Gruppen. Våra samarbetspartner fungerar i regel som personuppgiftsbiträden för OP och OP:s räkning. Vissa av våra partners använder i rollen som personuppgiftsansvariga en del tekniska data som samlas in via kakor för att förbättra sina tjänster.

Med samtycke för marknadsförings-, verksamhetsutvecklings- och riktade cookies kan vi lämna ut information till tredje parter. För användningen av dessa uppgifter svarar tredje part som gemensamt personuppgiftsansvarig med OP eller som självständigt personuppgiftsansvarig i enlighet med sin egen dataskyddspolicy.

Som ett ansvarsfullt företag har vi förbundit oss att skydda din integritet i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Varför kan jag inte förbjuda insamling av webbanalys-uppgifter?

Med webbanalys följer vi upp att tjänsterna fungerar korrekt och felfritt samt motsvarar våra kunders behov. De här uppgifterna används inte för exempelvis profilering eller marknadsföring utan kundens samtycke.

Lagstiftningen kräver inte heller kundens samtycke när cookies används för att tillhandahålla begärd tjänst, dvs. de digitala tjänster som kunden tagit i bruk.

Vänligen observera att op.fi och dess undersidor inte har en egenskap som gör det möjligt att iaktta webbläsarnas Spåra inte-begäran. Om du vill blockera all webbanalys och användning av kakor kan du endast göra det genom att ändra webbläsarens inställningar. Mer detaljerade anvisningar hittar du i din webbläsares hjälp-meny.

Varför får jag riktat innehåll, trots att jag inte gett mitt samtycke till riktade cookies?

Om du inte har tillåtit riktade cookies, kan det hända att du ser OP:s annonser under den tid en sådan riktad kampanj pågår som inletts på basis av uppgifter som samlats in tidigare. Dina nya cookieinställningar inverkar inte på kampanjer som redan inletts, och du kan i regel se sådana annonser i 60 dagar efter att du återtagit ditt samtycke i våra samarbetspartners kanaler.

Vi kan också rikta icke-marknadsföringsmässigt innehåll till dig om det är viktigt för tillhandahållandet av tjänsten, även om du inte godkänt riktade cookies. På så sätt kan vi säkerställa att du får tillgång till alla våra tjänster på bästa möjliga sätt.

Du kan se riktat innehåll i OP-mobilen eller OP-företagsmobilen, om du har en äldre version av applikationen. De gemensamma cookieinställningarna för op.fi och mobilapplikationerna gäller från och med version 31.0 av OP-mobilen och version 15.0 av OP-företagsmobilen. När du uppdaterar din mobilapplikation beaktas de samtycken till cookies som du gett i op.fi också i mobilapplikationen.

Varför ber vi kunderna ge sitt samtycke till cookies?

Som ett ansvarsfullt företag vill vi informera kunderna på ett transparent sätt om användningen av cookies och nätidentifierare i OP Gruppens tjänster.

Genom att be om kundernas samtycke till cookies ökar vi kundernas möjligheter att inverka på vilka uppgifter vi får samla in om dem och för vilka ändamål. Vi använder exempelvis inte uppgifter som samlats in om en kund för att rikta innehåll eller marknadsföring till hen utan hens samtycke.

I OP Gruppens cookie-principer och då vi ber om cookie-samtycken följer vi den lagstiftning som gäller användningen av cookies samt myndighetsanvisningar och beslut, särskilt:

Hur kan jag ändra mina cookie-inställningar?

Du kan ändra dina cookie-inställningar på adressen op.fi/cookie-anvandning. Som inloggad privatkund hittar du också dina cookie-inställningar i Min profil. Inloggade företagskunder kan göra ändringar i sina cookie-inställningar på adressen op.fi/web/corp/auth/cookie-anvandning.

OP:s övriga webbplatser har sina motsvarande sidor för samtycke till cookies. 

Är cookie-valen personliga?

På webbplatser som är öppna för alla är cookie-valen webbläsarspecifika. Om flera personer använder samma enhet och webbläsare, gäller de val som en användare gör gällande cookies också för de andra användarna, om cookies inte raderas ur webbläsaren efter varje session.

I webbtjänster som kräver inloggning är samtyckena personliga. Om du ger ditt samtycke till cookies i webbläsaren när du är på den öppna sidan och sedan under samma besök loggar in i tjänsten op.fi inom 15 minuter, sparas de cookie-samtycken som du gett på den öppna webbplatsen också i dina kunduppgifter.

Var kan jag kontrollera vilka uppgifter som samlats in om mig?

Du kan granska de centralaste uppgifterna om din kundrelation i tjänsten Min profil på op.fi. I Min profil kan du också be att få uppgifter som lagrats om dig och spara dem i PDF- och XML-format på din dator eller någon annan enhet.

Om du vill ha uppgifterna som pappersutskrift, ber vi dig besöka något av andelsbankens kontor. I vissa fall erbjuder vi också möjlighet att se på uppgifter på kontoret. I regel kostar det dig inget att utöva din rätt till insyn och du behöver inte motivera din begäran.