OP Private

Individuell kapitalförvaltning för ditt och dina närmastes bästa
1

En individuell kapitalförvaltningsplan

Hos oss får du en individuell kapitalförvaltningsplan för din förmögenhet på över 100 000 euro. Våra experter ser till att allt som gäller din och dina närmastes ekonomi och välfärd sköts på bästa möjliga sätt.

2

En personlig kapitalförvaltare alltid nära dig

Din personliga kapitalförvaltare förvaltar dina tillgångar heltäckande eller ger dig sakkunnig hjälp. Våra elektroniska tjänster i OP-mobilen och på op.fi samt Finlands mest täckande Private Banking-nätverk garanterar att det går enkelt och smidigt att sköta ärenden.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du värdefulla förmåner för sparande och placering.

OP Private erbjuder pålitlig och ansvarsfull kapitalförvaltning

OP Private erbjuder Finlands mest omfattande och helt inhemska nätverk av Private Banking-tjänster. Våra experter hjälper dig att öka din förmögenhet, så att du kan trygga din och dina närmastes levnadsstandard långt in i framtiden.

Till din placeringsportfölj väljer vi de bästa alternativen bland OPs egna samt noga utvalda internationella samarbetsparters produkter, till exempel från J.P. Morgan Asset Management och Fidelity International. Vi placerar aktivt och visionärt – vi producerar ständigt ny information som stöd för beslutsfattandet.

Vår företagaranda och framåtblickande attityd har i flera år gjort oss till en prisbelönad tillhandahållare av Private Banking-tjänster. OP har valts till Finlands bästa leverantör av private banking-tjänster i den internationella tidningen Euromoneys rankning. I undersökningen bedömer aktörerna inom branschen varandra med ekonomiska mätare samt genom att jämföra produkter och tjänster. Läs mer.

OP Private - Aina lähelläsi

Människan bakom förmögenheten är den viktigaste

Din personliga kapitalförvaltare förvaltar dina tillgångar heltäckande eller ger dig sakkunnig hjälp och fungerar som din placeringskonsult. Vi ser till att allt som gäller din och dina närmastes ekonomi och välfärd sköts på bästa möjliga sätt. Du kan delta i förvaltningen av din förmögenhet precis så mycket du vill.

Vi erbjuder individuella och heltäckande tjänster som beaktar din livssituation och dina behov – säkert och ansvarsfullt. Du får tillgång till hela OP Gruppens erfarenhet och tjänster – såväl kapitalförvaltning, banktjänster som försäkringar och Pohjola Hälsas mångsidiga hälso- och välbefinnandetjänster.

Utvidgat produkturval för dig som är OP Private-kund

  • Marknadsanalyser och placeringsöversikter
  • Juridiska tjänster och skattetjänster
  • Betalkortens kung – OP-Visa Platinum
  • Enkel och bekväm skötsel av ärenden oberoende av tid och plats i OP-mobilen
  • Högklassiga kundevenemang och specialförmåner
  • Som ägarkund får du också täckande förmåner för ägarkunder och OP-bonus

Ta kontakt

Kontakta närmaste Andelsbank eller ring oss på numret 0800 02441 (numret är avgiftsfritt).