osakeannit

Aktieemissioner och andra kapitalarrangemang

Med aktiearrangemang avses till exempel börsintroduktioner, aktieemissioner, aktieförsäljningar samt uppköpserbjudanden, utbyteserbjudanden och inlösenerbjudanden. Du kan teckna aktier i arrangemang som OP Gruppen ordnar via den här sidan.

Du kan göra teckningar i OP Gruppens kontor. Dessutom kan du göra teckningar i OP-nättjänsten, om du har ett värdeandelskonto och nättjänstkoder.

Vid teckningen ombes du uppge numret på ditt värdeandelskonto. Du kan kontrollera numret på ditt värdeandelskonto i OP Gruppen i värdepappersförvarets grunddata.

Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.