osakeannit

Aktieemissioner och andra kapitalarrangemang

Kapitalarrangemang är till exempel börsintroduktioner, aktieemissioner, aktieförsäljningar samt uppköps-, utbytes- och inlösenerbjudanden. Via den här sidan kan du teckna aktier i arrangemang som ordnas av OP Gruppen.

Vid en emission till allmänheten kan du göra en teckning:

  • för privatkunder i OP:s nättjänst, om du har ett värdeandelskonto och nättjänstkoder eller
  • via telefontjänsten 0100 0500 (på finska) (lna/msa)
  • på OP Gruppens kontor

Vid en institutionell emission kan du göra en teckning:

  • via telefontjänsten 0100 0500 (på finska) (lna/msa)
  • på OP Gruppens kontor eller
  • via OP:s kapitalförvaltare
Delta i det kapitalarrangemang du vill via Pågående kapitalarrangemang på den här sidan. För att delta måste du ha ditt värdeandelskontonummer.
Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.