Aktiefonderna sprider effektivt risken per aktie

Aktiefonderna sprider effektivt risken per aktie

Precis som namnet säger placerar aktiefonderna i aktier. De är bra alternativ när placeringstiden är lång och placeraren är ute efter god avkastning, men medveten om att risken är hög. Placeringarna i en aktiefond lämpar sig både för ersättning av och komplettering till direkta aktieköp.

Den rekommenderade tiden för placeringar i en aktiefond är minst fem år och för vissa aktiefonder minst sju år. Den långa tiden balanserar effekten av avkastningsfluktuationerna på aktiemarknaden.

Aktiefondernas fördelar är diversifiering, enkelhet och god förväntad avkastning

I en aktiefond fördelar sig placeringarna på flera objekt, vilket gör att risken är mindre än för enskilda aktieplaceringar. Ju mer diversifierat fonden placerar i aktier i olika företag inom marknadsområdet, desto lägre är aktiefondens förväntade värdefluktuation.

Enkelheten är också en av aktiefondens fördelar för placerarna. Placeringsexperterna sköter portföljförvaltningen liksom valet av placeringsobjekt och den fortlöpande uppföljningen av marknaden. En placering i en aktiefond kan lösas in när som helst.

Aktiefondens förväntade avkastning är på lång sikt god, vilket innebär att det gäller att ha tålamod då man placerar i aktiefonder. Trots att det alltid lönar sig att vara beredd på fluktuationer är aktiemarknadens långsiktiga förväntade avkastning 6–10 procent.

Aktiefonder per marknadsområde och ansvarsfulla teman

OP:s aktiefonder är indelade i fyra huvudgrupper:

  • Aktiefonder som placerar på de utvecklade marknaderna (Västeuropa, Nordamerika och Japan)
  • Aktiefonder som placerar på tillväxtmarknader (bl.a. Kina, Indien, Sydamerika och länder i Afrika)
  • Indexfonder som placerar på huvudaktiemarknaderna
  • Ansvarsfulla aktiefonder

På de utvecklade marknaderna kan placerarna också välja aktiefonder som specialiserat sig på småföretag och stigande företag i Europa, USA och Japan.

OP har Finlands mest omfattande utbud av aktiefonder som placerar på tillväxtmarknaderna. Av dessa är både avkastningsmöjligheterna och riskerna större för aktiefonder som koncentrerar sig t.ex. på marknaderna i Latinamerika, Indien och Kina. Placeringar utanför euroområdet förknippas också alltid med valutakursrisker.

Den tredje gruppen av fonder är indexfonderna som passivt följer upp utvecklingen av aktiemarknadsindexen. 

 Indexfonderna bedriver inte aktiv portföljförvaltning, vilket gör att kostnaderna är lägre. OP har sex indexfonder som placerar på olika håll i världen. Vi berättar mer om indexfonderna i 

OP har ett mångsidigt utbud av de nu så populära aktiefonderna för ansvarsfull placering. En placerare som gynnar ansvarsfulla principer kan hos OP välja en aktiefond som betonar klimatet, rent vatten eller som främjar ett koldioxidsnålt samhälle. Dessutom har OP en blandfond som betonar global hållbar utveckling.

Så här börjar du placera i aktiefonder hos OP

Du kan läsa mer om OP:s omfattande utbud av aktiefonder på sidan

På samma sida finns inte bara OP:s aktiefonder utan också indexfonder, fonder för sparande, räntefonder och andra fonder samt ansvarsfulla fonder. Då du klickar på namnet på en fond får du fram all viktig information om fonden och du kan också läsa fondens faktablad där vi berättar om principerna för valet av fondens placeringsobjekt.

När du för första gången använder vilken som helst av OP:s tjänster för sparande och placeringar ska du ingå OP Avtal om sparande och placering med oss. Det betyder att du godkänner avtalet i nätbanken.

Som OP:s ägarkund får du årligen OP-bonus för 0,25 % av värdet av ditt fondinnehav. För ägarkunderna är så gott som alla våra fonder avgiftsfria när det gäller tecknings-, inlösen- och bytesprovision. 

När du som kund hos OP behöver hjälp med att börja placera eller med dina existerande placeringar, står vår avgiftsfria placeringsrådgivning till din tjänst. Ta kontakt med oss, så bokar vi ett möte med dig på nätet, på kontoret eller per telefon – var du helst vill. Boka tid för ett möte på numret 0100 0500, boka ett nätmöte eller läs mer om OP:s tjänster för aktieplacerare.