Ägarkundernas kampanjförmån för aktiehandel

Du kommer väl ihåg att andelsbankens ägarkunder kan handla med aktier förmånligt även med mindre belopp?

Som ägarkund betalar du alltid högst en procent (1 %) i courtage på handel med inhemska aktier (Helsingfors och Stockholm). Till exempel för en order på 100 euro betalar du endast 1 € i courtage.

Om du ännu inte har placerat direkt i aktier, är det nu lätt och lönsamt att börja öva med små summor.  

Ägarkundernas förmån gäller till 30.8.2021. Förmånen tillämpas på ägarkundernas förmedlingsprovisioner i enlighet med tariffen som trädde i kraft 1.9.2019. Läs tariffen för aktiehandel.

Hur börjar jag placera i aktier?

På lång sikt ger aktier den bästa avkastningen. Placeringar i börsbolag är ett mycket bra sätt att få avkastning.

Tröskeln till att börja placera i aktier kan dock vara hög – många tror att det är svårt och att det behövs ett stort startkapital för att börja. I verkligheten är det lätt att börja, och i op.fi och OP-mobilen går det snabbt att köpa aktier. Det faktum att det inte längre är dyrt att köpa aktier för små summor gör det också lättare att komma i gång.

När du ska börja placera i aktier behöver du ett tjänstekoncept för aktieplacerare, vilket du kan öppna i op.fi. När du har valt tjänstekoncept öppnas ett värdeandelskonto och ett värdepappersförvar åt dig, och du kan börja handla med aktier och använda dig av aktieanalyser.

Om du har OP:s nättjänstkoder, kan du i op.fi öppna det tjänstekoncept för aktieplacerare som passar dig bäst. Om du vill öppna ett värdeandelskonto men ännu inte har ett nättjänstavtal, ska du kontakta närmaste andelsbank.

Överför ditt aktieförvar till OP

Vill du överföra ditt värdepappersförvar till OP från ett annat förvarsinstitut? Be då före överföringen din nuvarande aktieförmedlare om aktiernas anskaffningspris och ge det till din andelsbank, så uppdaterar vi uppgifterna i vårt system. Var beredd på ett avbrott på 5 vardagar i din aktiehandel.