Tariff för aktiehandel

Ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. På basis av provisionerna som samlats för dina affärer under det föregående kalenderkvartalet fastställs nivån för dina handelspriser.

Handelstariff för ägarkunder

Som ägarkund börjar du alltid från nivå 2. Som ägarkund betalar du alltid högst en procent (1 %) i courtage på handel med inhemska aktier (Finland och Sverige) och ETF-produkter. Ägarkundernas förmån gäller till 31.12.2022.

Valutaväxlingskostnaden är 0,30 % av köpesumman (Sverige, Danmark, Norge, USA, Schweiz och Kanada). 

Handel på inhemska marknader: Finland och Sverige

  NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5
Courtaget för det föregåande kalenderkvartaler är Under 500 € Över 500 € Över 1000 € Över 2500 € 
Courtage 0,17 %
min. 7 €
0,15 %
min. 5 €
0,10 %
min. 5 €
0,05 %
min. 3 €

Handel på andra marknader: Danmark, Norge, Belgien, Frankrike*, USA, Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Portugal, Italien, Spanien**, Kanada

  NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5
Courtaget för det föregåande kalenderkvartaler är Under 500 € Över 500 € Över 1000 € Över 2500 € 
Courtage

0,17 %
min. 8 €

0,15 %
min. 8 €
0,10 %
min. 8 €
0,05 %
min. 8 €

*För köptransaktioner som gäller en fransk emittens största aktier tas det ut en transaktionsskatt på 0,3 %. 
**För köptransaktioner som gäller spanska företag uppbärs det fr.o.m. 14.1.2021 en transaktionsskatt på 0,20 %. Spanska staten uppbär skatten för köp av aktier i företag vilkas marknadsvärde överskrider 1 miljard euro.

Tjänstekoncept

I priserna ingår moms då det är frågan om en momsbelagd tjänst. För tjänstekoncepten används automatiskt OP-bonus som samlats. Då du är ägarkund får du ett värdeandelskonto och förvar avgiftsfritt och du placerar i fortsättningen i inhemska och utländska aktier och ETF:ar utan månads- eller förvaringsavgifter. Avgiftsfriheten gäller alla förvar om det finns fler än ett.

infografiikka infografiikka

Tjänstekoncept för aktiesparkontot

Av nya kunder tas ingen månadsavgift ut för innevarande och följande kalendermånad. Handeln med aktier är också gratis de 30 första dagarna.

Då du öppnar ett aktiesparkonto hos OP styrs din handel inte av prissättningen. Du kan välja lämpliga handelskostnader och göra affärer när det passar dig bäst. Koncentrera dig på valet av aktier och inte på förmedlingsprovisionerna.

På ett aktiesparkonto kan du handla med finländska företags börsaktier som är noterade på börsen Nasdaq Helsingfors eller på marknadsplatsen First North Finland. Det är inte möjligt att handla med utländska företags aktier eller teckningsrätter. Det är inte heller möjligt att handla med utländska företags värdepapper som är listade på börsen Nasdaq Helsingfors eller på marknadsplatsen First North Finland och vilkas bolagshändelser görs i någon annan valuta än euro (till exempel Telia, SSAB, Endomines och Sotkamo Silver). Om du vill, kan du sälja teckningsrätter som du äger från aktiesparkontot, men inte köpa dem. Du kan inte teckna aktier vid börsintroduktion eller sekundäremission.

Tjänstekonceptet för sparare som används för aktiesparkontot är gratis för ägarkunder. Tjänstekonceptet för sparare omfattar aktieförvaring samt aktie- och marknadsanalys. Courtaget är 0,15 procent av en genomförd order, dock minst 5 euro.  Tjänstekonceptet för placerare som används för aktiesparkontot kostar 9,99 euro per månad för ägarkunder. Tjänstenivån omfattar aktieförvaring samt aktie- och marknadsanalys. Courtaget är 0,08 procent av en genomförd order, dock minst 3 euro.  Om dina handelsbehov förändras kan du byta tjänstekoncept. Ändringen träder i kraft från början av den månad som följer efter följande hela kalendermånad och är i kraft minst tre månader. Tjänstekonceptet för sparare som används för aktiesparkontot är gratis för ägarkunder. Tjänstekonceptet för sparare omfattar aktieförvaring samt aktie- och marknadsanalys. Courtaget är 0,15 procent av en genomförd order, dock minst 5 euro.  Tjänstekonceptet för placerare som används för aktiesparkontot kostar 9,99 euro per månad för ägarkunder. Tjänstenivån omfattar aktieförvaring samt aktie- och marknadsanalys. Courtaget är 0,08 procent av en genomförd order, dock minst 3 euro.  Om dina handelsbehov förändras kan du byta tjänstekoncept. Ändringen träder i kraft från början av den månad som följer efter följande hela kalendermånad och är i kraft minst tre månader.

Andra avgifter

Överföring av aktiesparkonto från OP till en annan tjänsteleverantör (inklusive överföring av saldouppgifter, inhemska aktier och penningmedel) 80 € (inkl. moms 24 %)
Överföring av andra värdepapper 25 €/per värdepappersslag (ink. moms 24 %)
Avslutning av aktiesparkonto 50 € (inkl. moms 24 %)