Mies ja laptop

Tariff för aktiehandel

Ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. På basis av provisionerna som samlats för dina affärer under det föregående kalenderkvartalet fastställs nivån för dina handelspriser.

Handelstariff för ägarkunder

Som ägarkund börjar du alltid från nivå 2. Som ägarkund betalar du alltid högst en procent (1 %) i courtage på handel med inhemska aktier (Helsingfors och Stockholm) och ETF-produkter. Ägarkundernas förmån gäller till 30.8.2021.

Handel på inhemska marknader: Finland och Sverige

  NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5
Courtaget för det föregåande kalenderkvartaler är Under 500 € Över 500 € Över 1000 € Över 2500 € 
Courtage 0,17 %
min. 7 €
0,15 %
min. 5 €
0,10 %
min. 5 €
0,05 %
min. 3 €

Handel på andra marknader : Danmark, Norge, Belgien, Frankrike*, USA, Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Portugal, Italien, Spanien, Kanada

  NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5
Courtaget för det föregåande kalenderkvartaler är Under 500 € Över 500 € Över 1000 € Över 2500 € 
Courtage

0,17 %
min. 8 €

0,15 %
min. 8 €
0,10 %
min. 8 €
0,05 %
min. 8 €

*För köptransaktioner som gäller en fransk emittens största aktier tas det ut en transaktionsskatt på 0,3 %. 

Tjänstekoncept

I priserna ingår moms då det är frågan om en momsbelagd tjänst. För tjänstekoncepten används automatiskt OP-bonus som samlats. Då du är ägarkund får du ett värdeandelskonto och förvar avgiftsfritt och du placerar i fortsättningen i inhemska och utländska aktier och ETF:ar utan månads- eller förvaringsavgifter. Förmånen gäller från och med 1.1.2021.

infografiikka infografiikka