Lähikuva sanomalehden indeksikäyristä.

Marknadsinformation

Köp, sälj eller behåll aktier, men fatta ditt beslut i realtid på basis av Marknadsinformationen.

I synnerhet aktiva placerare har fördel av att få kurserna i realtid. Du kan välja om du vill se en eller fem anbudsnivåer i realtid. Du får kursinformation från börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn.

Nyheterna i realtid består av nyheter från Finland i Kauppalehti Online och internationella nyheter och marknadsrapport från Dow Jones Newswires.

Via Dow Jones hittar du till exempel

 • bolagsvisa nyheter från Europa och Nordamerika.
 • egna nyhetsgrupper från marknaderna i Nordamerika, Europa och de nordiska länderna samt från metall- och skogsindustrin.
 • marknadsrapport från Europa och Nordamerika samt morgon- och dagsrapport från Europa.
Då du beställer aktiekurserna och nyheterna i realtid är du alltid på det klara med vad det händer på marknaden.

Den som handlar aktivt får tjänsterna i realtid avgiftsfritt. Läs mer om tariffen för inhemsk förmedling av aktier på nätet.

Ägarkundens förmåner

 • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader.
 • Som ägarkund kan du spara i fonder också genom försäkringssparande. OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är för ägarkunder avsedda produkter för försäkringssparande i vilka du enkelt och flexibelt kan spara långsiktigt. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. 
 • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till den andra nivån i tariffen för aktiehandel, där förmedlingsprovisionen är 0,17 % (minst 7 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 9 euro).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.