Marknadsinformation

Köp, sälj eller behåll aktier, men fatta ditt beslut i realtid på basis av Marknadsinformationen.

I synnerhet aktiva placerare har fördel av att få kurserna i realtid. Du kan välja om du vill se en eller fem anbudsnivåer i realtid. Du får kursinformation från börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn.

Nyheterna i realtid består av nyheter från Finland i Kauppalehti Online och internationella nyheter och marknadsrapport från Dow Jones Newswires.

Via Dow Jones hittar du till exempel

 • bolagsvisa nyheter från Europa och Nordamerika.
 • egna nyhetsgrupper från marknaderna i Nordamerika, Europa och de nordiska länderna samt från metall- och skogsindustrin.
 • marknadsrapport från Europa och Nordamerika samt morgon- och dagsrapport från Europa.
Då du beställer aktiekurserna och nyheterna i realtid är du alltid på det klara med vad det händer på marknaden.

Den som handlar aktivt får tjänsterna i realtid avgiftsfritt. Läs mer om tariffen för inhemsk förmedling av aktier på nätet.

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.