Coronaviruset och placering

Den kraftiga spridningen av coronaviruset har fått börskurserna att fluktuera på olika håll i världen. Också i Finland har viruset förorsakat osäkerhet bland spararna och placerarna. På den här sidan samlar vi aktuell information om coronavirusets inverkan på marknadsläge

Coronaviruset och aktierna – varför sjunker kurserna?

Priset på aktier bestäms på basis av efterfrågan och utbud. Aktier köps med hopp om att deras värde i framtiden stiger. Då framtiden till följd av coronaepidemin är osäker, är man inte beredd att betala lika mycket som förr för aktierna eller så vill man sälja alla aktier. 

Då kurserna sjunker söker priset på värdepappret en ny, lägre nivå där utbud och efterfrågan åter möts.

Coronaviruset och fonderna – varför sjunker också flera fonders värden?

Fondsparande är för många det första steget in i placeringsvärlden. Fonderna förvaltas av proffs och riskerna är spridda då fondens tillgångar är placerade i tiotals, eller rent av hundratals objekt.

Eftersom fonderna beroende på fondtyp består av aktier och andra värdepapper, har också fondernas värde sjunkit till följd av coronaviruset. Fondens värde fastställs på basis av kursen för de värdepapper som fonden innehar. Då kurserna sjunker, sjunker också värdet av fondportföljerna.

Coronaviruset och placeringarna – fem tips för placerare

1. Gör inget överilat!

Håll dig till din placeringsplan fastän det kan kännas svårt. Vid långfristig placering är det normalt med fluktuationer på marknaden och då man granskar situationen under en period av flera år spelar enskilda oroligheter, såsom coronaviruset, inte stor roll. En fungerande placeringsplan och en väldiversifierad portfölj är placerarens bästa försvar mot nedgången i kurserna.

Om situationen ändå känns beklämmande, lönar det sig hellre att överväga en sänkning av placeringarnas risknivå än att helt dra sig bort från marknaden och överföra tillgångar till insättningar.

2. Efter nedgången följer en uppgång – håll ut!

Kom ihåg att om du nu drar dig bort från marknaden för en längre tid går du med stor sannolikhet miste om de kommande kursuppgångarna.

Direktör Kai Kalajainen, som ansvarar för OP:s kapitalförvaltningskunder, påpekar att historien har visat att aktiekurserna har stigit och gett en god avkastning på längre sikt. I granskningen på lång sikt ingår kriser allt från krig till finanskrisen och trots dem har börskurserna alltid efter en nedgång stigit och överträffat tidigare toppnivåer.

Coronavirusets inverkan på placeringar är således sannolikt också temporär, och också efter stora kursnedgångar i historien har marknaden återhämtat sig förvånansvärt snabbt.

3. Strategin köp och behåll leder ofta till det bästa resultatet

Strategin Köp och behåll leder med större sannolikhet till bättre resultat än om man försöker tajma försäljningen till kurstoppar och köpen till bottennoteringar.

– I den närmste framtiden kan vi vänta oss fortsatt fluktuation till följd av osäkerheten. I något skede lugnar situationen sig dock och marknaden börjar jämna ut sig, säger Kai Kalajainen. Det gäller alltså att hålla sig lugn också då man talar om coronaviruset och placeringar.

4. Skulle det nu vara en bra tidpunkt för köp?

Om du inte är rädd för att ta risker, lönar det sig nu att överväga att köpa mer fondandelar eller aktier då kurserna har sjunkit rejält.

Om placeringshorisonten sträcker sig flera år in i framtiden är det mycket troligt att kurserna nu är lägre. Om du beslutar dig för att köpa, lönar det sig att göra det i flera omgångar.

5. Den som sparar månatligen är alltid närvarande på marknaden

Månatligt sparande är ett utmärkt sätt att spara sina nerverna på placeringsmarknaden. Enklast är det att spara månatligen i en fond. Då du gör så är du närvarande på marknaden när det är dags för en kursuppgång och då börskurserna är låga.

(Källa, op.media: Placerare, ta det lugnt! Fem värdefulla tips för placerare) (på finska)

 

Var kan jag följa upp kommentarer och synpunkter om marknadsläget från OP Gruppens experter?

OP Gruppens analytiker och experter delar med sig av sina aktuella synpunkter kring sparande och marknadsläget på Twitter. Delta i diskussionen på kontot OP Sijoittaminen.

Våra experter skriver aktivt om coronavirusets inverkan på marknadsläget i op.media. Läs mer i våra artiklar i op.media.

Vår kundtjänst är överbelastad

Vår kundtjänst för sparande och placering är för närvarande överbelastad. Vi strävar efter att svara på ditt meddelande inom 3 vardagar. Vi beklagar att väntetiden är längre än normalt både i våra telefon- och meddelandetjänster.

Frågor och svar

Om du inte har brådskande behov för besparingarna, lönar det sig att ta det lugnt och hålla sig till placeringsplanen. Det är bra att minnas att eventuella förluster realiseras först vid försäljningen av placeringar.

Om ditt mål är att utöka din förmögenhet till exempel på minst fem års sikt spelar dessa osäkerhetsmoment ingen större roll. En fungerande placeringsplan och en väldiversifierad portfölj med olika tillgångsklasser och inom dem olika branscher samt olika placeringstidpunkter är placerarens bästa försvar mot nedgången i kurserna. Det kan bli aktuellt att sälja fondandelar om placeringarna är kortfristiga och målet är att få ihop ett visst belopp inom en nära framtid.

Du kan lösa in fondtillgångar i din nättjänst på sidan Sparande och placering i avsnittet Fonder. Välj den fond vars andelar du vill lösa in, klicka på Sälj och mata in det antal du vill lösa in. De inlösta medlen överförs i normalläge på ditt konto inom 1–2 bankdagar.

Nu när börskurserna har sjunkit rejält, erbjuds goda köptillfällen för långsiktiga, risktåliga sparare. Det är omöjligt att säga när tidpunkten är bäst och vi får säkert se kursfluktuationer ännu en tid framöver. Det lönar sig att tidsmässigt sprida på köpen.  Ett bra spridningssätt just nu är till exempel att månatligen spara i en fond.

Om du har OP:s nättjänstkoder kan du välja ett tjänstekoncept för aktieplacering som lämpar sig för dig (antingen tjänstekonceptet för sparare eller placerare). Båda koncepten innehåller ett värdeandelskonto och ett värdepappersförvar.

Du kan välja tjänstekoncept eller överföra ditt förvar till andelsbanken här.

Det går att göra ett återköp ur en OP-fondförsäkring med ett nätmeddelande. Välj Spar-, liv- och pensionsförsäkringar som meddelandets ämne. Då du sänder meddelandet, får du närmare anvisningar om vad du ska ange i meddelandet.

Om du är oroad över marknadsläget kan du inom din försäkringsplacering ändra placeringsobjekt till objekt med lägre risk. På så sätt slipper du eventuella skattepåföljder vid uttag. Du får placeringsråd vid byte av placeringsobjekt på numret 0100 0500.

Om du vill att din försäkring ska fortsätta att gälla, måste det finnas medel i försäkringen efter återköpet. Du kan kontrollera vilket belopp som måste bli kvar i försäkringen genom att ringa OP-Livförsäkrings kundtjänst 010 253 6100 (vardagar kl. 8–16.30). Behandlingstiden för ansökan är 1–2 veckor. Vid uttag av besparingar tas det ut en eventuell villkorsenlig avgift för återköp.

Du kan ändra fördelningen av besparingarna på sidan Försäkringsbesparingar i din nättjänst. Öppna Nuvarande besparingar på sidan Uppgifter om avtalet och välj Ändra fördelningen av besparingen. Informationsknappen bredvid rubriken Ändring i fördelning av besparingen ger mer information om hur du genomför förändringen i fördelningen av besparingar. På sidan om ändring i fördelning av besparingen ser du den senast bekräftade besparingssituationen (Nuvarande besparingar) och placeringsfördelningen för placeringsobjekten. Du kan antingen ändra procentandelarna för din nuvarande placeringsportfölj genom att ange nya procentsatser under "Ny fördelning (%)" eller lägga till helt nya placeringar via länken Lägg till placeringsobjekt. Det är kostnadsfritt att göra en ändring i fördelningen av besparingar via nättjänsten.

Prisdatum för placeringsobjekten bestäms enligt när ändringsuppdraget har lämnats och beroende på reglerna för värderingstidpunkten för placeringsobjektet. Ändringsuppdrag som lämnats före kl. 10 på en bankdag bekräftas i regel till kurserna ifrågavarande dag. Om uppdraget lämnas efter kl. 10 eller någon annan dag än en bankdag, verkställs ändringen till värdet följande bankdag.

I några placeringsobjekt (OP-Japan A, OP-Kina A, OP-Liv Asien Index, OP-Växande Medelklass A, OP-Tillväxtmarknad Aktie A, OP-Japan Stjärnor A, OP-Asien Tillväxtmarknader A, OP-Liv Världen Index, Placeringskorgen OP-Garantivärde 80, Placeringskorgen OP-Garantivärde 85, FIM Förvaltning Pension, FIM Förvaltning) verkställs uppdraget till följd av en senare värderingstidpunkt för placeringsobjektet först till värdet följande bankdag. Om uppdraget således lämnas före kl. 10, verkställs det till värdet på följande bankdag efter uppdraget. Om uppdraget lämnas efter kl. 10 eller någon annan dag än en bankdag, verkställs ändringen till värdet på den andra bankdagen efter uppdraget.

Ändringen av fördelningen av besparingarna bekräftas i din nätbank när alla placeringsobjekt har fått ett värde.

Yritysasiakkaat – vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin

Säästämisen ja sijoittamisen palveluiden käyttöä varten yrityksesi tarvitsee OP Säästämisen ja sijoittamisen sopimuksen. Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi sopimuksen allekirjoittamista varten. Lue tarkemmat ohjeet sijoittamisen aloittamisesta täältä
Osakekaupankäynnin aloittamiseksi yrityksesi tarvitsee osakesijoittajan palvelupaketin. Osakesijoittajan palvelut on paketoitu kahdeksi eri kokonaisuudeksi kaupankäyntiaktiviteetin mukaan. Arvopaperisäilytys ja arvo-osuustili sisältyvät kumpaankin palvelupakettiin automaattisesti. Osakesijoittajan palvelupaketin voit avata sopimalla verkkoneuvottelun osuuspankkiisi. Varaa aika verkkoneuvotteluun
Käyttöoikeuksien lisääminen hoituu sopimalla verkkoneuvottelu omaan osuuspankkiisi. Varaa aika verkkoneuvotteluun täältä