OP-Europa Stigande Stjärnor

OP-Europa Stigande Stjärnor är vår nya fond som placerar i europeiska aktier. Fonden erbjuder ett förmånligare sätt att placera i små och medelstora företags tillväxtpotential med ännu större diversifiering.

 • Det finns tusentals små börsbolag i Europa och bland dem finns det gott om framtida marknadsledare och storföretag.
 • Fonden ger möjlighet att ta del av de små och medelstora företagens utveckling i hela Europa.
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Det finns tusentals små börsbolag i Europa och bland dem finns det gott om framtida marknadsledare och storföretag. Småföretagens tillväxtpotential är bättre än storföretagens och i akademiska undersökningar har de ofta visat sig ge högre utdelning. Små börsbolag följs inte upp lika mycket som stora, vilket betyder att de professionella placerarna kan missa många stigande stjärnor och upptäcka dem först när de har blivit stora. Då kan den bästa avkastningspotentialen redan vara över.

Fonden ger möjlighet att ta del av de små och medelstora företagens utveckling i hela Europa. Den goda avkastningspotentialen, som det här företagssegmentet ger på lång sikt, utgör ett intressant tillskott i placeringsportföljen för dem som placerar på lång sikt. Teknikledarskap, innovationer och snabb branschtillväxt är exempel på möjligheter till betydande värdestegring på kort tid. Den höga avkastningspotentialen förknippas också meds större värdefluktuationer. Värdeutvecklingen för aktier i små och medelstora företag kan avvika betydligt från den allmänna värdeutvecklingen på aktiemarknaden.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Europa Stigande Stjärnor är en aktiefond som placerar sina tillgångar i huvudsak i aktier i företag på aktiemarknaden i Europa som till sitt marknadsvärde är små och medelstora. De aktiebundna placeringarnas andel av Fondens värde kan variera mellan 75 och 105 %.

Fonden har i utgångsläget 100–150 aktier, men antalet kan variera beroende på marknadsläget och portföljförvaltarnas bedömning.

Fondens placeringar görs i regel via direkta aktieplaceringar.

Fonden kan placera sina tillgångar i standardiserade och ickestandardiserade derivatinstrument för att skydda sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Fondens portföljförvaltare fattar fondens placeringsbeslut på basis av gällande marknadsbedömning. I fondens placeringsbeslut poängteras särskilt portföljförvaltarens bedömning av enskilda företag.

Fondens jämförelseindex är MSCI Europe SMID Cap. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Joonas Hämäläinen, Juha Asikainen
Jämförelseindex
MSCI Europe SMID Cap
Begynnelsedag
05.11.2015
ISIN
FI4000171251
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
241 Meur
Andelens värde (04.05.)
127,05 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (03.05)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Europa Stigande Stjärnor A +2,84 % +10,94 % +31,18 % +42,43 % +4,10 % +7,24 %
Jämförelseindex +2,54 % +8,60 % +30,23 % +45,49 % +9,09 % +10,35 %

Årlig avkastning

2016 2017 2018 2019 2020 Fr årets början
OP-Europa Stigande Stjärnor A −3,67 % +15,18 % −18,28 % +26,87 % −2,74 % +13,57 %
Jämförelseindex +0,82 % +16,38 % −14,30 % +30,60 % +4,40 % +10,63 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Europa Stigande Stjärnor A 16,94 % 2,54 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Rabatt på handeln med aktier: Förmedlingsprovision 0,17 % (minst. 7 €), handelskostnader för förmedling av inhemska aktier och ETF-produkter högst 1 % till och med 31.8.2021.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.