OP-Suomi Mikroyhtiöt

OP-Finland Mikroföretag

God avkastningspotential från inhemska mikroföretag
1

Placera enkelt i mindre uppföljda finländska mikroföretag

Specialplaceringsfonden OP-Finland Mikroföretag erbjuder ett effektivt sätt att placera diversifierat i noggrant utvalda finländska mikroföretag.

2

Ta del också av företag som planerar en börsintroduktion

Fonden söker också aktivt efter företag som planerar en börsintroduktion och som privatplacerare annars har svårt att placera i.

3

Betydande tillväxtpotential döljer sig i mikroföretag

Flera mikroföretag erbjuder en god potential till ökad omsättning och resultattillväxt som marknaden inte ännu prissätter.

Placera behärskat och diversifierat

Specialplaceringsfonden OP-Finland Mikroföretag placerar i noggrant utvalda mikroföretag som noterats på aktiemarknaden i Finland. I fonden söker vi också aktivt efter företag som planerar en börsintroduktion och som privatplacerare annars har svårt att placera i.

Många mikroföretag erbjuder en god potential till ökad omsättning och resultattillväxt som marknaden inte ännu prissätter. Med hjälp av lokalkännedomen hos OP:s experter är det möjligt att hitta verkliga pärlor bland dem.

Med fonden placerar du behärskat och diversifierat i finländska mikroföretag. Fondens största placeringsobjekt ser du i fondens månadsöversikt, som finns under Dokument och tilläggsinformation nere på den här sidan.

Tålamod belönas

Det krävs tålamod för att placera i mikroföretag. Deras avkastningsutveckling kan fluktuera mer än hos stora företag, och avkastningspotentialen kan ibland realiseras först efter en lång tid. Enligt undersökningar belönas tålamodet dock genom att avkastningen är större än i snitt.

Specialplaceringsfonden OP-Finland Mikroföretag lämpar sig för placerare som på sikt söker god avkastning från mindre uppföljda finländska mikroföretag och som tolererar stora prisfluktuationer. Vi rekommenderar fonden främst för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om sju år.

Dina cookie-val inverkar tills vidare inte på hur YouTube använder cookies. När du upprepa videon YouTube kan använda cookies för att samla in uppgifter om användare i eget syfte.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,75 % 1,20 % 0,75 %

Det tas ut en avkastningsprovision som är högst tjugo (20) procent av den avkastning som överskrider avkastningen på avkastningsindexet OMX Helsinki Small Cap Total Return Index (Indexet).

Fondens värde beräknas officiellt fyra gånger per år. Inofficiellt kan värdet beräknas oftare. Privatkunder som är ägarkunder i andelsbanken samlar OP-bonus för fondandelarna. 

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Specialplaceringsfonden OP-Finland Mikrobolag är en specialplaceringsfond som i första hand placerar sina tillgångar i företag som noteras på den finländska aktiemarknaden och vilkas marknadsvärde är under 500 miljoner euro. Fonden kan också
placera i onoterade aktier vilkas andel kan vara högst 20 % av fondens värde.

Fonden kan placera högst 25 % av sina tillgångar i europeiska företag.

Fondens tillgångar sprids typiskt i aktier i företag vilkas marknadsvärde vid placeringstidpunkten är under 200 miljoner euro.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar, men fonden kan också placera i fonder som placerar i onoterade företag samt i målföretagens skuldebrev för att ersätta aktieplaceringar.

De onoterade placeringarna beror på Fondens storlek och likviditet. Målvikten för onoterade placeringar är 10–15 %.

Vanligen placerar Fonden sina tillgångar i 30 till 50 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning.

Fondens jämförelseindex är OMX Helsinki Small Cap Total Return Index (EUR). Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en hög aktiv risk och portföljförvaltaren kan avvika mycket avsevärt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Jämförelseindex
OMX Helsinki Small Cap
Begynnelsedag
02.05.2018
ISIN
FI4000315353
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
40 Meur
Andelens värde (03.12.)
148,11 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (03.12)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Finland Mikrobolag A +10,42 % +10,52 % +27,12 % +31,00 % - -
Jämförelseindex +9,81 % +13,11 % +27,34 % +30,68 % - -

Årlig avkastning

2015 2016 2017 2018 2019 Fr årets början
OP-Finland Mikrobolag A - - - -16,26 % +45,20 % +21,81 %
Jämförelseindex - - - -13,37 % +43,02 % +20,58 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Finland Mikrobolag A 22,74 % 1,39 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner

 • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader.
 • Som ägarkund kan du spara i fonder också genom försäkringssparande. OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är för ägarkunder avsedda produkter för försäkringssparande i vilka du enkelt och flexibelt kan spara långsiktigt. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. 
 • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till den andra nivån i tariffen för aktiehandel, där förmedlingsprovisionen är 0,17 % (minst 7 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 9 euro).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.