OP-Finland Småföretag

Kraften hos växande inhemska företag
1

Små företag har växtkraft

OP-Finland Småföretag är en aktiefond som placerar sina tillgångar i finländska växande små och medelstora företag.

2

Högre förväntad avkastning på lång sikt

Placering i småföretag är ett alternativ för långsiktiga placerare. Tålamodet belönas genom att den förväntade avkastningen från småföretagen är högre än i snitt.

3

Den aktiva portföljförvaltaren känner den inhemska marknaden

OP:s gedigna lokalkännedom ger hemmaplansfördel då det gäller att identifiera de mest lovande nya löftena.

Då storleken är liten, finns det tillväxtpotential

OP-Finland Småföretag är en aktiefond som placerar sina tillgångar främst på aktiemarknaden i Finland, i aktier i små och medelstora offentligt noterade företag. Fondens tillgångar placeras typiskt i aktier i cirka 30–50 företag. Antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

OP-Finland Småföretag erbjuder placeraren sakkunskapen hos en aktiv portföljförvaltare och fördelarna med spridning med ett kapital som är mycket mindre än i en portfölj som man själv byggt upp. Fonden lämpar sig för placerare som är intresserade av inhemska företag på väg uppåt, som strävar efter ordentlig avkastning och som tolererar stora kursfluktuationer. Vi rekommenderar fonden främst för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om sju år

Tålamod belönas

Det kan behövas tålamod för att placera i småföretag. Deras avkastningsutveckling kan fluktuera mer än hos stora företag, och avkastningspotentialen kan ibland realiseras först efter en lång tid. Enligt undersökningar belönas tålamodet dock genom att avkastningen från småföretagen är större än i snitt.

Ur den enskilda placerarens synvinkel kan direkta aktieplaceringar i småföretag ställa utmaningar. Det finns ofta knappt om information om småföretagens affärsrörelse, de har inte hunnit visa vad de går för och verksamheten kan vara förknippad med risker som avviker från de stora företagens. Det är ändå lätt att placera via fonden, för placeringarna ges en bred spridning på flera småföretag. Samtidigt följer fondens portföljförvaltare aktivt upp företagens finansiella ställning och risker.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,75 % 2,00 % 0,75 %

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Finland Småföretag är en aktiefond som placerar sina tillgångar främst på aktiemarknaden i Finland i små och medelstora offentligt noterade företags aktier. Fonden kan placera högst en fjärdedel av sitt värde också i aktier i smeföretag på aktiemarknaden i övriga västliga Europa.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning.

Fondens tillgångar sprids på aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 30 till 50 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fondens jämförelseindex är Carnegie Small CXS Return Finland (EUR). Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från
jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

I fondens placeringsbeslut poängteras särskilt portföljförvaltarens bedömning av enskilda företag, fokuseringen mellan olika branscher samt mellan värde- och tillväxtföretag.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Jämförelseindex
Carnegie Small CXS Return Finland (EUR)
Begynnelsedag
28.01.2002
ISIN
FI0008805403
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
183 Meur
Andelens värde (03.12.)
587,23 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (03.12)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Finland Småföretag A +10,56 % +14,82 % +26,83 % +28,36 % +11,06 % +12,42 %
Jämförelseindex +9,70 % +14,08 % +21,05 % +20,94 % +9,67 % +12,49 %

Årlig avkastning

2015 2016 2017 2018 2019 Fr årets början
OP-Finland Småföretag A +18,90 % +27,28 % +5,00 % -20,81 % +38,94 % +22,10 %
Jämförelseindex +21,76 % +27,36 % +11,86 % -17,96 % +34,04 % +16,15 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Finland Småföretag A 25,36 % 1,14 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner

 • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader.
 • Som ägarkund kan du spara i fonder också genom försäkringssparande. OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är för ägarkunder avsedda produkter för försäkringssparande i vilka du enkelt och flexibelt kan spara långsiktigt. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. 
 • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till den andra nivån i tariffen för aktiehandel, där förmedlingsprovisionen är 0,17 % (minst 7 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 9 euro).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.