Kolme näyttöä joissa graafi sekä ja OP-Varovainen.

OP-Försiktig B

Förnuftig avkastning och lugn nattsömn

Du ser det redan i namnet. OP-Försiktig passar för den som är eftertänksam. Normalt är 20 % av fondens tillgångar placerade i aktier, så värdeförändringarna är uthärdliga också då det blåser på marknaden. Men ingen placering är helt riskfri: det kapital som placerats i OP-Försiktig kan också tidvis sjunka. Då är det bra att veta att förvaltningen av fonden ligger i portföljförvaltarens trygga händer så att du inte själv behöver bekymra dig över marknadshändelserna.

 • OP-Försiktig passar för placerare som strävar efter skälig avkastning men som inte behöver extra risker i livet.
 • Fonden placerar främst på räntemarknaden, varvid fluktuationerna i fonden hålls små.
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,00 % 0,95 % 0,50 %

Det tas inte ut någon teckningsprovision på teckningar i fonden. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Försiktig betyder inte samma sak som passiv. Försiktig innebär att fondens innehåll är balanserat med avsikt och att det omsorgsfullt skyddas mot marknadsfluktuationerna. Som tumregel gäller att utvecklingen för avkastningen på en fond blir jämnare desto mer ränteplaceringar som ingår i fonden. OP-Försiktig är en blandfond som placerar i huvudsak på den globala räntemarknaden och i mindre delar på aktiemarknaden. Fonden placerar i regel via andra fonder. I utgångsläget sprids fondens placeringar omfattande både på marknaderna i de utvecklade länderna och i tillväxtländerna.

OP-Försiktig passar för placerare som strävar efter skälig avkastning på sina pengar men som inte behöver extra risker i livet. Den som placerar i OP-Försiktig kan lita på att experter oavbrutet följer med vad som händer på marknaden och vidtar de åtgärder som behövs för att placeraren i lugn och ro ska kunna koncentrera sig på annat. Portföljförvaltaren ser till att tillgångarna alltid är placerade förnuftigt enligt marknadsläget. Du kan börja spara redan med ett litet belopp. Fonden rekommenderas inte för placerare som tänker lösa in sina andelar under de två första åren.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Försiktig är en blandfond som placerar i huvudsak på den globala räntemarknaden och delvis på aktiemarknaden. I utgångsläget placeras 80 % av fondens tillgångar på räntemarknaden och 20 % på aktiemarknaden. Ränteplaceringarnas andel kan variera mellan 70 och 100 % och aktieplaceringarnas andel mellan 0 och 30 %.

Fonden placerar i regel via andra fonder. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning. Mest används derivatinstrument för att hantera aktie- och ränterisken.

Fondens placeringar sprids brett på aktier i olika företag och i obligationslån, eftersom de genomförs i huvudsak via fonder.

Fondens jämförelseindex består av en kombination av flera index. Jämförelseindexets sammansättning framgår av fondprospektet. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.
Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Harri Kojonen
Jämförelseindex
Blandindex, se Fondprospektet för detaljer.
Begynnelsedag
11.06.2009
ISIN
FI0008814710
Andels-serie
Avkastningsandel
Fondens storlek
654 Meur
Andelens värde (02.02.)
86,18 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (02.02)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Försiktig B +3,52 % +3,86 % −2,48 % −7,74 % −1,70 % −0,83 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2018 2019 2020 2021 2022 Fr årets början
OP-Försiktig B −8,42 % +8,72 % +1,89 % +3,68 % −13,08 % +3,94 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Försiktig B 6,67 % -1,54 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.**

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP Duo-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

**Följande placeringsobjekt som anslutits till försäkringsbesparingar ger inte OP-bonus sedan 1.4.2022: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst och OP-Alternative Portfolio.