Placeringsfonden OP-Realtillgångsbolag

Realtillgångar, dvs. alternativa tillgångsklasser har vid sidan av aktie- och ränteplaceringar blivit en del av en väldiversifierad placeringsportfölj.Via fonden placerar du enkelt och också med små belopp i fastighetsbolag och infrastrukturföretag.

Placeringsfonden OP-Realtillgångsbolag placerar i börsnoterade fastighetsbolag och infrastrukturföretag. Fonden sprider sina placeringar i stor utsträckning i:

 • hyresbostäder
 • kontor
 • servicefastigheter
 • logistikfastigheter
 • infrastruktur såsom el-, gas- och vattendistributionsföretag

Genom att placera i realtillgångar sprider du riskerna och placerar enkelt i alternativa tillgångsklasser också med små belopp. Fonden förvaltas aktivt av en sakkunnig portföljförvaltare. Fondens rekommenderade placeringstid är minst 7 år, vilket gör att den lämpar sig bra för långsiktig placering.

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,75 % 1,60 % 0,75 %

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna.

Realtillgångar, dvs. alternativa tillgångsklasser har vid sidan av aktie- och ränteplaceringar blivit en del av en väldiversifierad placeringsportfölj. Placeringsfonden OP-Realtillgångsbolag placerar i realtillgångsbolag vilkas huvudsakliga uppgift är att äga och administrera realtillgångar.

Sådana bolag är till exempel fastighetsinvesteringsbolag och infrastrukturföretag. Fonden är en branschfond som placerar på aktiemarknaden, den äger således inte fastigheter. I relation till andra noterade företag betalar realtillgångsbolagen god utdelning och priset på aktierna fluktuerar mindre än för andra bolag.

Fonden är ett enkelt sätt att placera i börsnoterade fastighetsbolag och infrastrukturföretag.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

Placeringsfonden OP-Realtillgångsbolag är en aktiefond. Den placerar sina tillgångar huvudsakligen på aktiemarknaden i Västeuropa i aktier i sådana företag som placerar i eller vilkas affärsrörelse i övrigt har anknytning till fastigheter, infrastruktur och skog. Fondens centrala placeringar riktas till hyresbostäder, kontorsfastigheter och logistikfastigheter.

Fonden placerar i regel via direkta aktieplaceringar. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning.

Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 100 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 100 %.

Fondens tillgångar sprids på aktier i olika företag. Vanligen placerar fonden sina tillgångar i cirka 30 till 50 företags aktier, men antalet kan variera beroende på portföljförvaltarens bedömning.

Fondens jämförelseindex var fram till 17.1.2022 GPR General Quoted Europe TOP 75. Placeringsinriktningen för placeringsfonden OP-Realtillgångsbolag (tid. OP-Fastighet) har ändrats betydligt från och med 18.1.2022.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Minna Laine
Jämförelseindex
Ei vertailuindeksiä
Begynnelsedag
01.11.2004
ISIN
FI0008807573
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
124 Meur
Andelens värde (03.02.)
222,83 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Faktablad
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Hållbarhetsinformation
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (02.02)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Realtillgångsbolag A +11,15 % +14,11 % −6,45 % −17,61 % −4,77 % +1,12 %
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2018 2019 2020 2021 2022 Fr årets början
OP-Realtillgångsbolag A −9,15 % +30,67 % −9,99 % +20,07 % −28,74 % +10,57 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Realtillgångsbolag A 23,79 % -0,85 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.**

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP Duo-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

**Följande placeringsobjekt som anslutits till försäkringsbesparingar ger inte OP-bonus sedan 1.4.2022: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Fondserien B där minimiteckningsbeloppet är 30 000 e
Fondserien 2A där minimiteckningsbeloppet är 100 000 e
Fondserien 3A där minimiteckningsbeloppet är 1 000 000 e

Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst och OP-Alternative Portfolio.