Maapallo

OP-Världen

Jämn avkastning med brett urval

Spridning är det klokaste man kan göra med sin portfölj. Via OP-Världen är det lätt och kostnadseffektivt att ordna en omfattande spridning. Fonden placerar på aktiemarknader såväl i utvecklade länder som i tillväxtländer över hela världen. Den globala spridningen minskar risken som förknippas med enskilda marknadsområden.

 • Placeringsobjekt är aktiemarkanaden i hela världen. De största marknadsområdena är Nordamerika och Europa. 
 • Fondens placeringar sker främst med andra fonder för att uppnå den breda spridningen.
Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
0,75 % 1,60 % 0,75 %

Ingen teckningsprovision tas ut för fortlöpande sparavtal. Det samlas OP-bonus för fondandelarna. Fonden betalar förvaltnings- och förvarsprovisioner för de fonder som utgör placeringsobjekt.

OP-Världens tillgångar diversifieras på bred front på aktiemarknaden i Amerika, Asien och Europa. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond, dvs. för din räkning undersöker och följer portföljförvaltaren upp marknadsutvecklingen i olika geografiska områden och branscher samt genomför fondens placeringspolicy utifrån sin bedömning. De är aldrig helt riskfritt att placera i aktier. Aktieplaceringar omfattas av den allmänna marknadsrisken, och den kan man aldrig eliminera helt. Fondens värde kan variera betydligt beroende på marknadsläget. Med en bred spridning kan man dock betydligt minska fluktuationerna som följer av enskilda målmarknader, branscher eller aktier.

OP-Världen erbjuder en för förhållandena på aktiemarknaden god och jämn riskjusterad avkastning som passar som stenfot för den aktieplacerare som letar efter ett enkelt placeringsobjekt. Fonden passar väl också för sparare. Vid behov kan man komplettera portföljen med mer specialiserade fonder som stöder de egna marknadsbedömningarna. OP-Världen rekommenderas i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om sju år.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Världen är en aktiefond som placerar sina tillgångar brett på den globala aktiemarknaden.

Fondens placeringar genomförs i huvudsak genom att placera fondens tillgångar i andelar i andra placeringsfonder, specialplaceringsfonder och fondföretag (Målfonder). Fondens tillgångar kan i sin helhet placeras i Målfonder och i en Målfond kan högst 20 % av Fondens värde placeras. Totalt högst 30 % av Fondens värde kan placeras i specialplaceringsfonder och i andra fondföretag än sådana som avses i placeringsfondsdirektivet. Fonden kan i sin placeringsverksamhet använda derivatinstrument för att säkra sig mot förändringar på marknaden, ersätta direkta placeringar samt i övrigt främja en effektiv portföljförvaltning.

Fondens placeringsgrad kan variera så att minst 75 % och högst 100 % av fondens värde placeras på aktiemarknaden. Vanligen ligger aktievikten mellan 90 och 100 %.

Fondens aktieplaceringar sprids brett på aktier i olika företag, eftersom de genomförs i huvudsak via fonder.

Fondens jämförelseindex är MSCI World EUR. Fonden strävar med aktiv placering efter att på lång sikt nå en avkastning som är bättre än jämförelseindexet. Fonden tar i regel en avsevärt hög aktiv risk och kan avvika väsentligt från jämförelseindexets sammansättning, viktning och risknivå.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
Patrik Moring, Jussi Hyöty
Jämförelseindex
MSCI World EUR
Begynnelsedag
02.06.1997
ISIN
FI0008807516
Andels-serie
Tillväxtandel
Fondens storlek
250 Meur
Andelens värde (22.10.)
44,22 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (22.10)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Världen A +3,08 % +2,27 % +11,64 % +2,31 % +3,52 % +4,40 %
Jämförelseindex +2,39 % +2,32 % +13,52 % +5,09 % +7,80 % +8,26 %

Årlig avkastning

2015 2016 2017 2018 2019 Fr årets början
OP-Världen A +6,62 % +5,90 % +5,97 % -10,54 % +26,95 % -3,43 %
Jämförelseindex +10,42 % +10,73 % +7,51 % -4,11 % +30,02 % -1,23 %

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Världen A 24,35 % 0,12 -
Jämförelseindex - - -

Ägarkundens förmåner

 • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader.
 • Som ägarkund kan du spara i fonder också genom försäkringssparande. OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är för ägarkunder avsedda produkter för försäkringssparande i vilka du enkelt och flexibelt kan spara långsiktigt. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. 
 • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till den andra nivån i tariffen för aktiehandel, där förmedlingsprovisionen är 0,17 % (minst 7 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 9 euro).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.