Nainen puhelin kädessä

Så här tecknar du fonder i op.fi och OP-mobilen

Fondsparande är ett enkelt sätt att bli förmögnare. OP:s fonder har inget minimiteckningsbelopp, så det går bra att börja fondspara också med ett litet belopp. Du kan börja till exempel med 10 euro per månad. Du kan också göra engångsteckningar i fonder, om det inte är möjligt att spara regelbundet.

När du första gången tecknar fondandelar ber tjänsten dig att ingå ett OP Avtal om sparande och placering. Du behöver avtalet för att köpa spar- och placeringsprodukter. Avtalet är avgiftsfritt och du godkänner det enkelt och snabbt i op.fi med hjälp av nyckeltalslistan eller med Mobilnyckeln.

Så här gör du en engångsteckning i en fond i op.fi

1. Välj den fond som passar dig bäst i OP:s fondutbud.

2. Klicka på Teckna fondandelar.

3. Fyll i placeringsbeloppet, betalningsdagen och kontot från vilket beloppet tas ut.

4. Kontrollera att uppgifterna i Kalkylen över engångsteckning är korrekta.

5. Kvittera att du läst fondens faktablad och klicka på Godkänn.

6. Din fondorder har nu godkänts. Ditt fondinnehav syns i nättjänsten 1–2 bankdagar efter teckningen. Du kan följa upp hur dina fondinnehav utvecklas i tjänsten op.fi på sidan Fonder i avsnittet Sparande och placering.

Så här börjar du spara månatligen i en fond i op.fi

1. Välj den fond som passar dig bäst i OP:s fondutbud.

2. Klicka på Teckna fondandelar.

3. Kryssa för punkten Spara också regelbundet. Fyll i följande uppgifter:

  • sparbelopp
  • välj ett sparintervall som passar dig. Du kan spara en gång per månad, varannan månad eller var tredje månad.
  • förfallodag, då sparbeloppet debiterats ditt konto och placeras i den fond du valt. Förfallodagen för regelbundet sparande är samma varje månad.
  • välj det konto från vilket sparbeloppet tas ut.

4. Kontrollera att uppgifterna i sammandraget för regelbundet sparande är korrekta.

5. Kvittera att du läst fondens faktablad och klicka på Godkänn.

6. Din fondorder har nu godkänts. Ditt fondinnehav syns i nättjänsten 1–2 bankdagar efter teckningen. Du kan följa upp hur dina fondinnehav utvecklas i tjänsten op.fi på sidan Fonder i avsnittet Sparande och placering.

Så här tecknar du fondandelar i OP-mobilen

1. Välj den fond du vill placera i och klicka på Köp fondandelar.

2. Välj det belopp du vill placera. Välj Förvar och klicka på Fortsätt.

3. Kvittera att du läst fondens värdekalkyl samt villkor och andra dokument och klicka på Fortsätt. 

4. Kontrollera placeringsbeloppet och välj kontot från vilket beloppet tas ut och klicka på Godkänn.

5. Din fondorder har nu godkänts. Ditt fondinnehav syns i nättjänsten 1–2 bankdagar efter teckningen. Du kan följa upp hur dina fondinnehav utvecklas i tjänsten op.fi på sidan Fonder i avsnittet Sparande och placering.

Hur gör jag ändringar i mitt regelbundna fondsparande?

Det är lätt att göra ändringar i op.fi. Logga in och gå till sidan Fonder i avsnittet Sparande och placering. Välj fonden i Regelbundet sparande och klicka på Ändra. Du kan ändra sparbeloppet, förfallodagen, debiteringskontot samt debiteringsintervallet. Om du vill kan du också hålla paus i sparandet, sluta spara helt och hållet eller byta fond som du sparar i.

Hur väljer jag lämplig fond?

Tänk efter hurdan du är som sparare. Hur länge vill du spara, hurdan avkastning är du ute efter och hur mycket risk tål du? Många börjar med de enkla fonderna för sparare där placeringsexperterna förvaltar tillgångarna för din räkning. Vi erbjuder också ett stort urval andra fonder såsom fonder för ansvarsfull placering samt aktie- och indexfonder.

Du hittar de fonder som lämpar sig bäst för din situation och dina mål genom att med sparräknaren jämföra placeringsobjektens placeringstider och avkastningsförväntningar.

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.