OP Sparavtal

Kapitaliseringsavtal för sparande och placering på lång sikt
1

Öka din förmögenhet med ett kapitaliseringsavtal

Har du några framtidsmål som du skulle vilja öka din förmögenhet för? OP Sparavtal är ett fondanknutet kapitaliseringsavtal som är avsett för sparande och placering på lång sikt. Det lämpar sig för såväl erfarna placerare som nybörjare.

2

Ett mångsidigt urval av placeringsobjekt och byten av objekt i de digitala tjänsterna för 0 euro

Du kan plocka fonder och placeringskorgar som intresserar dig till ditt kapitaliseringsavtal från vårt breda urval. Med OP Sparavtal kan du sprida dina besparingar och till exempel när som helst byta ut placeringsobjekt mot placeringsobjekt med lägre risk. När marknadsläget eller dina mål förändras, kan du alltid byta placeringsobjekt i de digitala tjänsterna avgiftsfritt. Du betalar skatt på avkastningen på dina besparingar först då du tar ut besparingar.

3

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus för dina besparingar

Du kan börja spara med exempelvis 100 euro i månaden och ändra det belopp som du sparar efter din livssituation. Som ägarkund i andelsbanken samlar dina besparingar också OP-bonus, som används till exempel för att betala försäkrings- och serviceavgifter.

Vad är OP Sparavtal?

OP Sparavtal är ett fondanknutet kapitaliseringsavtal som är avsett för sparande och placering på lång sikt, i minst tre år. Sparavtalet är ett försäkringsavtal, men det är inte fråga om en traditionell försäkring där försäkringsbolaget ersätter exempelvis olycksfall. I ett kapitaliseringsavtal ingår inte en försäkrad person eller en förmånstagare som har valts separat.

Ett försäkringsavtal bildar ett kuvert, för vilket väljs olika placeringsobjekt, såsom fonder. Besparingarnas utveckling följer värdeutvecklingen för de placeringsobjekt som valts för kuvertet. En av fördelarna med försäkringssparande är att du kan byta placeringsobjekt i kapitaliseringsavtalet utan att avkastningen beskattas i samband med byte av placeringsobjekt. Med tiden kan det hända att du stöter på till exempel marknadsfluktuationer eller förändringar i livet, till följd av vilka du vill göra ändringar i din placeringsplan. I OP Sparavtal kan du bygga upp en helhet av placeringsobjekt som passar dig.

OP Sparavtals giltighetstid är högst 30 år. När spartiden upphör betalas de medel som du samlat i sparavtalet till dig. Du kan emellertid ta ut dina besparingar också under den tid avtalet är i kraft, om du så vill. 

Mycket flexibilitet – ett kapitaliseringsavtal

  • Du kan spara antingen varje månad, göra enskilda engångsplaceringar eller både och
  • Du kan öka eller minska sparbeloppen när som helst, göra tilläggsplaceringar och pausa sparandet.
  • Du kan ta ut dina sparbelopp när som helst helt och hållet eller delvis. Antalet uttag är inte begränsat.
  • OP Sparavtal gäller i 30 år eller till högst 100 års ålder, men du kan avsluta avtalet också tidigare.
  • Det finns placeringsobjekt för både modiga sparare, dem som strävar efter högre avkastning och moderata sparare. Om din situation förändras kan du byta placeringsobjekt enkelt, så att de motsvarar dina nya mål.

Ett stort urval placeringsobjekt

Plocka placeringsobjekt ur vårt breda urval. Du kan för ditt kapitaliseringsavtal välja olika fonder och placeringskorgar, såsom:

Läs också om OP Fondförsäkring

 

Är du intresserad av att spara i en försäkring, men du vill ha en långsiktigare lösning än OP Sparavtal? OP Fondförsäkring är en fondanknuten sparlivförsäkring, vars giltighet inte har begränsats till 30 år, utan den gäller tills du fyller 100 år.

När avtalet upphör, betalas sparbeloppet till dig eller till en annan förmånstagare som du har valt. I fondförsäkringen ingår även dödsfallsskydd. Det innebär att vid ett dödsfall betalas sparbeloppet till den förmånstagare som du har valt.

Läs om fondförsäkringen >

OP Sparavtal gäller i 30 år och till högst 100 års ålder. Du har rätt att säga upp avtalet när som helst, också innan spartiden upphör.

Ett sparavtal kan lämpa sig för arvsplanering när du vill att dödsbodelägarna vid behov kan fortsätta att placera eller tajma uttaget av besparingar till exempel enligt marknadsläget. OP Sparavtal är ett kapitaliseringsavtal, vilket innebär att det inte innehåller förmånstagare. Avtalet upphör inte heller om försäkringstagaren avlider. Vid dödsfall övergår OP Sparavtal i dödsboets ägo och dödsbodelägarna kan fortsätta att spara i det, ta ut en del av besparingarna eller avsluta avtalet.

Om du vill välja de förmånstagare som dina besparingar ska riktas till vid dödsfall, är OP Fondförsäkring ett gott alternativ.

OP Fondförsäkring
Försäkringsspararens digitala tjänster

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för OP-Livförsäkrings Ab.