Vakuutussäästämisen tuotteet

Produkter för försäkringssparande

Ett enkelt sätt att spara långsiktigt
1

Ett smidigt sätt att börja spara och placera

Du kan välja flera placeringsobjekt till ditt avtal. Du kan när som helst byta placeringsobjekt i din försäkring och på så sätt höja eller sänka risknivån för dina placeringar.

2

Utnyttja fördelarna med försäkringssparande

Avkastning som uppstår vid bytet av placeringsobjekt beskattas inte i samband med bytet. Du betalar skatt först då du tar ut medel från din försäkring. 

3

Spara enligt din livssituation

Du bestämmer själv enligt din livssituation hur mycket du sparar eller placerar och när du använder pengar. Du kan till exempel spara i försäkringen månatligen eller placera ett större belopp på en gång.

4

Du får stöd av andelsbankens placeringsexperter

Du kan välja placeringsobjekt själv eller få personliga rekommendationer av oss om du vill.

Många fördelar med försäkringssparande

Försäkringssparande är ett sätt att spara och placera långsiktigt. Det är ett enkelt, smidigt och bekvämt alternativ som anpassar sig till olika livssituationer. 

Du kan välja flera placeringsobjekt ur OP:s omfattande urval till ditt avtal. Placeringsobjekten som försäkringsbolaget erbjuder är placeringsfonder, placeringskorgar och obligationslån. Avkastningen som samlats i försäkringen beskattas inte då du byter placeringsobjekt, utan den ger tilläggsavkastning under hela spartiden. Om dina planer ändras kan du ta ut medel som samlats i försäkringen redan före försäkringstidens slut. Du kan lätt följa upp hur din placering utvecklas och byta placeringsobjekt i nättjänsten op.fi eller OP-mobilen.

Produkter för försäkringssparande

I vårt utbud finns två olika produkter för försäkringssparande – OP-fondförsäkring och OP-sparavtal. OP-fondförsäkring är en sparlivförsäkring, som omfattar ett skydd vid dödsfall. Vid dödsfall betalas besparingarna i din försäkring till de förmånstagare som du har förordnat. OP-sparavtal är ett kapitaliseringsavtal utan någon försäkrad. Vid dödsfall överförs avtalet som sådant i dödsboets ägo. 

Boka tid till en placeringsexpert hos oss då du vill börja spara i en försäkring. Tillsammans med vår expert kan du välja en försäkringssparprodukt enligt dina behov och göra upp en lämplig betalningsplan för dig. Om du vill kan du också få personlig rådgivning för valet av placeringsobjekt hos oss.

Försäkringarna OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är avsedda för andelsbankens ägarkunder. Om du vill börja spara i en försäkring och inte ännu är ägarkund, kan du bli ägarkund här.

Om du redan har en OP-fondförsäkring, kan du lätt och snabbt göra en tilläggsplacering på nätet. Gör en tilläggsplacering i din fondförsäkring.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna som fungerar som ombud för OP-Livförsäkrings Ab.