Försäkringssparande

Du sparar på ett sätt som lämpar sig för dig
1

Ett smidigt sätt att börja spara och placera

Du kan välja flera placeringsobjekt till din försäkring. Du kan när som helst byta dem avgiftsfritt och på så sätt höja eller sänka risknivån för dina placeringar.

2

Utnyttja fördelarna med försäkringssparande

Avkastning som uppstår vid byte av placeringsobjekt beskattas inte i samband med bytet. Du betalar skatt först då du tar ut besparingar från din försäkring.

3

Spara enligt din livssituation

Du bestämmer själv enligt din livssituation hur mycket du sparar eller placerar och när du använder pengar. Du kan till exempel spara i försäkringen månatligen eller placera ett större belopp på en gång.

4

Du får stöd av andelsbankens placeringsexperter

Du kan välja placeringsobjekt själv eller få personliga rekommendationer av oss om du vill.

Borde jag börja försäkringsspara?

Du klarar dig ekonomiskt, men skulle känna dig tryggare om du kunde öka dina besparingar för de kommande åren. Du kan hantera dina penningaffärer, men att följa med placeringar eller köpa och sälja aktier är inte riktigt din grej. Då kan försäkringssparande vara den rätta lösningen för dig.


Det är en placeringsform där du kan vara till och med mycket aktiv, om du vill. Du kan också vara helt passiv, eller turvis både och. Du kan gripa tillfällen som aktualiseras, byta fonder eller lägga till nya fonder, eller, som sagt, låta besparingarna utvecklas i egen takt. Vid försäkringssparande byter du placeringsobjekt utan skattepåföljder. Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus för dina besparingar.

 

Många fördelar med försäkringssparande

Försäkringssparande är ett sätt att spara och placera långsiktigt. Det är ett enkelt, smidigt och bekvämt alternativ som anpassar sig till olika livssituationer. 

Du kan välja flera placeringsobjekt ur OP:s omfattande urval till ditt avtal. Placeringsobjekten som försäkringsbolaget erbjuder är placeringsfonder, placeringskorgar och obligationslån. Avkastningen som samlats i försäkringen beskattas inte då du byter placeringsobjekt, utan den ger tilläggsavkastning under hela spartiden. Om dina planer ändras kan du ta ut besparingar redan före försäkringstiden tar slut. Du kan lätt följa upp hur dina placeringar utvecklas och byta placeringsobjekt i nättjänsten op.fi eller OP-mobilen.

OP-fondförsäkring
En placeringsform där du kan vara till och med mycket aktiv, om du vill. Du kan också vara helt passiv, eller turvis både och.

Då kan du logga in i Nättjänsten för försäkringssparande med din banks nättjänstkoder. Du loggar in via fältet Logga in, där du väljer Andra identifieringssätt. Efter inloggningen kommer du till pensions- och sparlivförsäkringarna genom att välja Sparande och försäkring samt Försäkringssparande under det.

Du kan hitta faktabladen för placeringsobjekten i produktkorten som du hittar på sidan Kursen för försäkringsbesparingar.

Försäkringarna OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är avsedda för andelsbankens ägarkunder. Om du vill börja spara i en försäkring och inte ännu är ägarkund, kan du bli ägarkund här.

Om du redan har en OP-fondförsäkring, kan du lätt och snabbt göra en tilläggsplacering på nätet. Gör en tilläggsplacering i din fondförsäkring.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna som fungerar som ombud för OP-Livförsäkrings Ab.