Försäkringssparande

Du sparar på ett sätt som lämpar sig för dig
1

Ett smidigt sätt att börja spara och placera

Du kan välja flera placeringsobjekt till din försäkring. Du kan när som helst byta dem avgiftsfritt och på så sätt höja eller sänka risknivån för dina placeringar.

2

Utnyttja fördelarna med försäkringssparande

Avkastning som uppstår vid byte av placeringsobjekt beskattas inte i samband med bytet. Du betalar skatt först då du tar ut besparingar från din försäkring.

3

Spara enligt din livssituation

Du bestämmer själv enligt din livssituation hur mycket du sparar eller placerar och när du använder pengar. Du kan till exempel spara i försäkringen månatligen eller placera ett större belopp på en gång.

4

Du får stöd av andelsbankens placeringsexperter

Du kan välja placeringsobjekt själv eller få personliga rekommendationer av oss om du vill.

Borde jag börja försäkringsspara?

Du klarar dig ekonomiskt, men skulle känna dig tryggare om du kunde öka dina besparingar för de kommande åren. Du kan hantera dina penningaffärer, men att följa med placeringar eller köpa och sälja aktier är inte riktigt din grej. Då kan försäkringssparande vara den rätta lösningen för dig.


Det är en placeringsform där du kan vara till och med mycket aktiv, om du vill. Du kan också vara helt passiv, eller turvis både och. Du kan gripa tillfällen som aktualiseras, byta fonder eller lägga till nya fonder, eller, som sagt, låta besparingarna utvecklas i egen takt. Vid försäkringssparande byter du placeringsobjekt utan skattepåföljder. Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus för dina besparingar.*

*Följande placeringsobjekt som anslutits till försäkringsbesparingar ger inte OP-bonus sedan 1.4.2022: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Många fördelar med försäkringssparande

Försäkringssparande är ett sätt att spara och placera långsiktigt. Det är ett enkelt, smidigt och bekvämt alternativ som anpassar sig till olika livssituationer. 

Du kan välja flera placeringsobjekt ur OP:s omfattande urval till ditt avtal. Placeringsobjekten som försäkringsbolaget erbjuder är placeringsfonder, placeringskorgar och obligationslån. Avkastningen som samlats i försäkringen beskattas inte då du byter placeringsobjekt, utan den ger tilläggsavkastning under hela spartiden. Om dina planer ändras kan du ta ut besparingar redan före försäkringstiden tar slut. Du kan lätt följa upp hur dina placeringar utvecklas och byta placeringsobjekt i nättjänsten op.fi eller OP-mobilen.

OP Fondförsäkring
En placeringsform där du kan vara till och med mycket aktiv, om du vill. Du kan också vara helt passiv, eller turvis både och.

Årsskiftet närmar sig. Därför lönar det sig nu att kontrollera hur mycket du redan hittills har betalat in på din pensionsförsäkring och försäkra dig om att inbetalningarna har gått som planerat.

Om du inte ännu har utnyttjat hela din skatteavdragsförmån på 5000 euro, kan du ännu betala in tilläggspremier det här året. För att premierna ska beaktas i din beskattning för 2022, måste de finnas på OP-Livförsäkrings Ab:s konto senast på årets sista bankdag, fredag 30.12.2022. Vi ber er iakttaga att om räkningens förfallodag är den 31.12.2022, registreras betalningen först i försäkringen den 3.1.2023. Betalningens förfallodag ändring kan behändigt göras via op.fi-tjänsten eller genom att kontakta din Andelsbank.

Om du har frågor om premierna på din pensionsförsäkring, får du mer information via vår telefontjänst på numret 010 253 6101 (vardagar kl. 8–16.30). Du kan också boka tid till en expert vid din Andelsbank.

Med vänlig hälsning, OP-Livförsäkrings Ab

 

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.**

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP Duo-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

**Följande placeringsobjekt som anslutits till försäkringsbesparingar ger inte OP-bonus sedan 1.4.2022: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Då kan du logga in i Nättjänsten för försäkringssparande med din banks nättjänstkoder. Du loggar in via fältet Logga in, där du väljer Andra identifieringssätt. Efter inloggningen kommer du till pensions- och sparlivförsäkringarna genom att välja Sparande och försäkring samt Försäkringssparande under det.

Du kan hitta faktabladen för placeringsobjekten i produktkorten som du hittar på sidan Kursen för försäkringsbesparingar.

Försäkringarna OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är avsedda för andelsbankens ägarkunder. Om du vill börja spara i en försäkring och inte ännu är ägarkund, kan du bli ägarkund här.

Om du redan har en OP-fondförsäkring, kan du lätt och snabbt göra en tilläggsplacering på nätet. Gör en tilläggsplacering i din fondförsäkring.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för OP-Livförsäkrings Ab.