Puhelintasku

Förvarstjänster

Ger enkelt en helhetsbild av dina placeringar.

Öppna ett förvar och börja placera i aktier nu!

 • Du får rabatt på courtage för inhemska och svenska aktier i OP-nättjänsten 0,10 % + 5 euro (norm. 0,20 % min. 9 euro)
 • Du får avgiftsfritt OP aktieanalys nättjänst. (norm. 10 euro/mån.)
 • Du kan avgiftsfritt överföra ett förvar (inhemska aktier) till OP Gruppen. (norm. 30 euro)
 • Du får avgiftsfritt ett förvar för inhemska aktier. (norm. 2,80 euro/mån.)

 

Är du en aktiv placerare som följer upp din portfölj dagligen eller har du köpt aktier till dina barn och vill nu koncentrera dig på något annat? Vi har lösningen i båda fallen.

 • Du får en helhetsbild av dina placeringar; värdet och fördelningen i olika placeringsformer såsom fonder, aktier och försäkringar.
 • Du ser enkelt avkastningen på dina placeringar
 • Du får uträkningen av överlåtelsevinster för skattemyndigheterna.
 • Du får årligen en sammanfattning över placeringstransaktionerna och placeringarnas avkastning.
 • Du ser hur placeringarna har utvecklats under olika tidsperioder från början till dagens läge.

 

Förvarstjänstens innehåll och omfattning samt pris bestäms av tjänstenivån.

Det samlas OP-bonus för alldeles vanliga bank- och försäkringsärenden. Läs mer i avsnittet "Dina förmåner"!

Våra alternativ för olika placerare basförvar, placeringsportfölj

För långfristig placering: basförvar

Basförvaret lämpar sig för långfristig placering: t.ex. för barnens placeringsportföljer och då du inte aktivt behöver följa upp dina placeringar.

För aktiva placerare: placeringsportfölj

Vi rekommenderar placeringsportföljsnivån för aktiva placerare som placerar t.ex. i aktier. Den erbjuder mångsidiga verktyg och hjälpmedel för uppföljningen av placeringar. Du får årligen en uträkning för skattemyndigheterna.

Ägarkundens förmåner

 • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader.
 • Som ägarkund kan du spara i fonder också genom försäkringssparande. OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är för ägarkunder avsedda produkter för försäkringssparande i vilka du enkelt och flexibelt kan spara långsiktigt. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. 
 • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till den andra nivån i tariffen för aktiehandel, där förmedlingsprovisionen är 0,17 % (minst 7 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 9 euro).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.