Rahasto aloita

Ägarkund – fondförmånen är för dig!

Då du är ägarkund i andelsbanken kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder utan kostnader. Spara för det som är viktigt för dig – utnyttja fondförmånen!

Vilka är fördelarna med fondsparande?

  • Det är enkelt och lätt att spara i en fond. Du kan ingå ett fortlöpande fondavtal. Då överförs det månatligen, regelbundet ett avtalat belopp från ditt konto till en fond du valt och dina besparingar växer av sig självt.
  • Du kan börja fondspara redan med ett litet belopp, eftersom det minsta månatliga beloppet är 10 euro.
  • Om du plötsligt får behov av att använda de medel som samlats, får du tillgång till dem snabbt genom att lämna en order via nättjänsten.
  • På längre sikt är den förväntade avkastningen för fonder bättre än på ett konto.
  • Om du drömmer om något lönar det sig att spara regelbundet.

Fondförmån för ägarkunder

Då du är ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder utan kostnader. Vi slopade tecknings-, inlösen- och bytesprovisionerna för nästan alla våra fonder.

Vilken fond är bäst för nybörjarsparare?

OP-Försiktig, OP-Moderat och OP-Modig är fonder för sparare, och med dem är det enklast att börja spara regelbundet. De här fonderna erbjuder ett välspritt placeringsobjekt och de har en placeringsexpert som förvaltar fondmedlen. Du kan följa upp utvecklingen av fonderna genom att logga in i nättjänsten.

OP-Försiktig

OP-Försiktig lämpar sig för försiktiga sparare och för kortfristigt sparande. OP-Försiktig består mest av ränteplaceringar, vilket innebär att värdeförändringarna hålls moderata fastän det skulle storma ordentligt på aktiemarknaden. Fonden lämpar sig t.ex. för dem som planerar en semesterresa eller anskaffningen av nya möbler.

OP-Moderat

OP-Moderat lämpar sig för sparare som är ute efter bättre avkastning än avkastningen på insättningar. Fonden placerar alltid i viss mån i aktier, och därför spelar utvecklingen på aktiemarknaden en central roll i fondens värdeutveckling. Fonden lämpar sig t.ex. för sparare som planerar att köpa en ny bil eller renovera köket.

OP-Modig

OP-Modig lämpar sig för sparare som är strävar efter god avkastning och som inser risken i anslutning till den höga aktievikten. Fondens placeringar består till största delen av aktieplaceringar och utvecklingen på aktiemarknaden har därför en direkt och omedelbar verkan på fondens värde. OP-Modig lämpar sig t.ex. för dem som vill förbereda sig inför pensionstiden eller dem som planerar större anskaffningar.

Du kommer enkelt igång genom att nedan välja en av våra fonder för sparare.
1 mån
+1,30 %
3 mån
+2,49 %
år
+7,60 %
1 mån
+2,14 %
3 mån
+4,54 %
år
+12,01 %
1 mån
+2,92 %
3 mån
+6,43 %
år
+16,29 %

För följande fonder debiteras normala kostnader: OPs indexfonder, OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare och OP-Hyresinkomst.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.