DNA Oyj:n tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsaus: DNA:n liikevaihto ja käyttökate vahvassa kasvussa

22.10.2019 klo 08:30 DNA Oyj:n tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsaus: DNA:n liikevaihto ja käyttökate vahvassa kasvussa

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.10.2019 KLO 8.30 

DNA järjestää tulosjulkistuspäivänä suomenkielisen tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille klo 10.00 ja englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja instituutiosijoittajille klo 13. Tarkemmat tiedot tiedotustilaisuuksista löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

Tämä tiedote on tiivistelmä DNA:n tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja verkkosivuillamme, osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat.

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita. Luvut ovat tilintarkastamattomia. IFRS 16 -standardin vaikutus taseeseen ja tuloslaskelmaan on esitetty liitetiedossa 12.

Heinä–syyskuu 2019

Liikevaihto kasvoi 5,0 % ja oli 238,8 miljoonaa euroa (227,5).Matkaviestinpalveluliikevaihto kasvoi 8,1 % ja oli 124,0 miljoonaa euroa (114,7).Käyttökate kasvoi 4,0 % ja oli 79,3 miljoonaa euroa (76,3). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 33,2 % (33,5).Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 9,6 % oli 83,6 miljoonaa euroa (76,3).Liiketulos laski 5,4 % ja oli 37,1 miljoonaa euroa (39,3). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 15,5 prosenttia (17,3).Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 5,5 % oli 41,4 miljoonaa euroa (39,3).Katsauskaudella käyttökatteen ja liiketuloksen vertailu­kelpoisuuteen vaikuttivat 4,3 miljoonan euron kerta­luonteiset yritysjärjestelyistä johtuvat kuluerät.IFRS 16 vaikutti katsauskaudella käyttökatetta parantavasti, ja sillä oli hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen (liitetieto 12).Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,22).Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 0,6 % ja oli 18,9 euroa (18,8).Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) kasvoi ja oli 16,4 % (15,8). 

Tammi–syyskuu 2019

Liikevaihto kasvoi 3,7 % ja oli 699,7 miljoonaa euroa (674,8).Matkaviestinpalveluliikevaihto kasvoi 7,2 % ja oli 362,8 miljoonaa euroa (338,4).Käyttökate kasvoi 6,2 % ja oli 233,2 miljoonaa euroa (219,5). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta oli 33,3 % (32,5).Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 8,2 % oli 237,5 miljoonaa euroa (219,5).Liiketulos laski 2,6 % ja oli 107,6 miljoonaa euroa (110,5). Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli 15,4 prosenttia (16,4).Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 1,3 % oli 111,9 miljoonaa euroa (110,5).Katsauskaudella käyttökatteen ja liiketuloksen vertailu­kelpoisuuteen vaikuttivat 4,3 miljoonan euron kerta­luonteiset yritysjärjestelystä johtuvat kuluerät.IFRS 16 vaikutti katsauskaudella käyttökatetta parantavasti, ja sillä oli hyvin vähäinen vaikutus liiketulokseen (liitetieto 12).Operatiivinen vapaa kassavirta kasvoi 21,4 % ja oli 169,2 miljoonaa euroa (139,4).Osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (0,61).Matkaviestinliittymäkanta laski 1,2 % 2 820 000 liittymään (2 855 000).Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) laski hieman ja oli 18,6 euroa (18,7).Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) laski ja oli 15,8 % (16,7).Kiinteän verkon liittymämäärä (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) kasvoi 6,7 % ja oli 1 225 000 liittymää (1 148 000). 

DNA nosti vuoden 2019 tulosohjeistustaan 15.10.2019

DNA arvioi vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan jonkin verran ja käyttökatteen kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. DNA:n rahoitusaseman ja maksuvalmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

Aikaisempi tulosohjeistus vuodelle 2019 (julkaistu 1.2.2019): DNA arvioi liikevaihdon pysyvän vuonna 2019 samalla tasolla kuin vuonna 2018 ja käyttökatteen kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. DNA:n rahoitusaseman ja maksu­valmiuden arvioidaan pysyvän hyvänä.

DNA:n tulosohjeistus vuodelle 2019 on esitetty ­huomioi­­den IFRS 16 -standardin vaikutukset. Vuoden 2019 alusta käyttöön otetulla IFRS 16 -standardilla arvioidaan olevan vuoden 2019 käyttökatteeseen noin 17 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

IFRS 16 -standardin vaikutus taseeseen ja tuloslaskelmaan on esitetty liitetiedossa 12.

Milj. euroa 7–9/2019 7–9/2018 Muutos-% 1–9/2019 1–9/2018 Muutos-% 1–12/2018 Liikevaihto 238,8 227,5 5,0 699,7 674,8 3,7 911,8 Käyttökate 79,3 76,3 4,0 233,2 219,5 6,2 284,9 osuus liikevaihdosta, % 33,2 33,5   33,3 32,5   31,2 Vertailukelpoinen käyttökate 83,6 76,3 9,6 237,5 219,5 8,2 284,9 osuus liikevaihdosta, % 35,0 33,5   33,9 32,5   31,2 Poistot ja arvonalentumiset 42,2 37,0   125,6 109,1   146,0 Liiketulos 37,1 39,3 –5,4 107,6 110,5 –2,6 138,9 osuus liikevaihdosta, % 15,5 17,3   15,4 16,4   15,2 Vertailukelpoinen liiketulos 41,4 39,3 5,5 111,9 110,5 1,3 138,9 osuus liikevaihdosta, % 17,3 17,3   16,0 16,4   15,2 Tulos ennen veroja 35,0 37,1 –5,6 100,6 101,5 –0,8 127,7 Tilikauden tulos 28,4 29,6 –4,2 79,8 81,1 –1,5 102,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 13,2 15,9   13,1 15,0   14,1 Oman pääoman tuotto (ROE), % 21,5 20,7   18,7 17,6   16,4 Investoinnit 27,2 34,0 –20,1 84,5 84,6 0,0 138,3 Rahavirta investointien jälkeen  48,8 30,0 62,5  57,3 53,0 8,1 63,4 Vapaa kassavirta omalle pääomalle - -   89,2 57,3   72,0 Nettovelka - -   559,9 389,3   379,3 Nettovelka/käyttökate 1,76 1,28   1,80 1,33   1,33 Nettovelkaantumisaste (gearing), % - -   105,4 66,8   62,7 Omavaraisuusaste, % - -   38,6 47,6   46,9 Osakekohtainen tulos (euroa) 0,21 0,22   0,60 0,61   0,77 Laimennettu osakekohtainen tulos (euroa) 0,21 0,22   0,60 0,61   0,77 Henkilöstön määrä kauden lopussa - -   1 609 1 607   1 590

Toimitusjohtajan katsaus

DNA on jälleen suoriutunut hienosti haastavassa markkinatilanteessa. Tammi–syyskuun liikevaihto kasvoi 3,7 prosenttia 699,7 miljoonaan euroon. Hyvään kehitykseen myötävaikuttivat erityisesti matkaviestinpalveluliikevaihto, joka kasvoi 7,2 prosenttia ja mobiililaitemyynti, joka kasvoi 13,5 prosenttia. Vertailukelpoinen käyttökate kehittyi kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana vahvasti yhtiön molemmilla liiketoiminnoilla. Se kasvoi 8,2 prosenttia vertailukaudesta 237,5 miljoonaan euroon, mikä oli 33,9 prosenttia liikevaihdosta.

Vuoden kolmannella neljänneksellä sekä kasvu että kannattavuus kehittyivät myönteisesti. Liikevaihto kasvoi 5,0 prosenttia vertailukaudesta ja oli 238,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdon hyvään kehitykseen vaikuttivat erityisesti vahva matkaviestinpalveluliikevaihto sekä neljänneksellä vilkkaasti käynyt mobiililaitemyynti. Matkaviestinpalveluliikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvu tuli lähinnä postpaid-liittymäkannan hyvästä kehityksestä. Mobiililaitemyynti kasvoi 10,5 prosenttia. Vertailukelpoinen käyttökate parani kolmannella neljänneksellä 9,6 prosenttia 83,6 miljoonaan euroon ja oli 35,0 prosenttia liikevaihdosta.

Matkaviestinverkkomme liittymämäärät laskivat 35 000 liittymällä heinä–syyskuussa. Tämä johtui prepaid-liittymien määrän vähenemisestä. Postpaid-liittymien määrä kasvoi neljänneksellä 59 000 liittymällä vertailukaudesta. Liittymäkohtainen liikevaihto kasvoi heinä–syyskuussa 18,9 euroon. Asiakasvaihtuvuutemme oli 16,4 prosenttia. Kiinteän verkon liittymäkanta kasvoi 77 000 liittymällä uusien laajakaista­yhteyksien myötä.

Lanseerasimme syyskuun alussa uuden palvelun, jonka avulla taloyhtiöt voivat säästää jopa 30 prosenttia lämmitykseen käytetystä energiasta. Wattinen on meille luonteva palvelu, sillä olemme jo mukana taloyhtiöiden ja asukkaiden arjessa tarjoamassa digitaalisia palveluita. Uskomme että tämän tyyppisille palveluille on kysyntää, kun ilmastotietoisuus kasvaa. Wattisen ydin on oppiva tekoäly. Se päättelee, miten kunkin huoneen lämmitystä pitää ohjata, jotta asumismukavuus ja kiinteistön lämmitysenergian käyttö on optimaalista.

Kansainvälisen tietoliikennealan analyysiyritys Tefficientin syyskuussa julkaiseman raportin* mukaan DNA:n asiakkaat käyttävät eniten mobiilidataa koko maailmassa. Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla DNA:n mobiilidatan liittymäkohtainen käyttömäärä oli 23,5 gigatavua kuukaudessa, kun vastaava määrä vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla oli noin 19,8 gigatavua. 5G-tekniikan ja entistä laadukkaampien verkkopalveluiden tarjonta tulee kasvattamaan mobiilidatan käyttöä entisestään. Edistyksellinen verkkoteknologiamme mahdollistaa sen, että sähkönkulutuksemme suhteellisesti vähenee, vaikka mobiilidatan käyttö jatkuvasti kasvaa. Verkkojemme energiatehokkuus on meille tärkeää ja esimerkiksi kaikki suoraan ostamamme sähkö on uusiutuvaa.

Aloitamme 5G-teknologiaan pohjautuvan kiinteä 5G eli Fixed Wireless Access -palvelun myynnin joulukuussa. Palvelu mahdollistaa nopean ja tasalaatuisen laajakaista­yhteyden kotitalouksille. Ensimmäisenä palvelu tulee saataville koteihin suurimpien kaupunkien omakoti- ja pien­­taloalueilla, ja saatavuus laajenee uusille alueille nopeasti.

Norjalaisesta tietoliikenneyhtiö Telenorista tuli elokuussa DNA:n pääomistaja 54 prosentin osuudella sen jälkeen, kun yhtiö sai päätökseen osakekaupat DNA:n silloisten suurimpien omistajien, Findan ja PHP:n kanssa. Kaupan toteutuminen velvoitti Telenorin käynnistämään pakollisen julkisen ostotarjouksen lopuista DNA:n osakkeista. Tarjousaika päättyi 10. lokakuuta ja sen jälkeen yhdessä ennen ostotarjousta omistamiensa osakkeiden kanssa Telenorin omistus kattoi 97,87 prosenttia kaikista DNA:n osakkeista.

Jatkamme liiketoimintamme pitkäjänteistä kehittämistä keskittyen asiakaskokemukseen, henkilöstön työtyytyväisyyteen ja näiden tuloksena saavutettavaan kannattavaan kasvuun. Nostimme kuluvan vuoden tulosohjeistustamme liikevaihdon osalta, ja arvioimme vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan jonkin verran ja käyttökatteen, sisältäen IFRS 16 -standardin vaikutuksen, kasvavan merkittävästi vuodesta 2018. Lisäksi arvioimme rahoitusaseman ja maksuvalmiuden pysyvän hyvänä.

Jukka Leinonen
toimitusjohtaja

*Tefficientin raportti: https://tefficient.com/mobile-data-operators-1h-2019/

Tulostiedotustilaisuudet

Suomenkielinen tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille klo 10.00
Tiedotustilaisuus järjestetään DNA Talossa osoitteessa Läkkisepäntie 21, Helsinki. Ilmoittautumiset tilaisuuteen pyydetään osoitteeseen viestinta@dna.fi. Tilaisuuteen voi osallistua ja esittää kysymyksiä myös suoran webcast-lähetyksen kautta osoitteessa: https://dna.videosync.fi/2019-q3-osavuosikatsaus.

Englanninkielinen tiedotustilaisuus analyytikoille ja sijoittajille klo 13.00
Tilaisuuteen voi osallistua ja esittää kysymyksiä puhelimitse soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 0981 710 310, vahvistuskoodi: 7774 0568#. Puhelinkonferenssiin voi osallistua myös suoran audiocast-lähetyksen kautta osoitteessa: https://dna.videosync.fi/2019-q3-interimreport.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit ovat saatavilla ennen tilaisuuksien alkua osoitteessa www.dna.fi/sijoittajat. Samasta osoitteesta ovat saatavilla myöhemmin tiedotustilaisuuksien tallenteet ja auki kirjoitettu teksti puhelinkonferenssista.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Leinonen, DNA Oyj, puh. 044 044 1000, jukka.leinonen@dna.fi
Talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen, DNA Oyj, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
Head of IR Marja Mäkinen, sijoittajasuhteet, DNA Oyj, puh. 044 044 1262, marja.makinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Haluamme tehdä asiakkaidemme arjesta mutkattomampaa. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. DNA:n matkaviestinverkon asiakkaat käyttävät eniten mobiilidataa maailmassa liittymää kohden. Olemme Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija. DNA:lla on yli 4 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta. Yhtiö valittiin Suomen parhaaksi työpaikaksi vuonna 2019 Great Place To Work -tutkimuksessa suurten yritysten sarjassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 912 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskentelee noin 1600 henkilöä ympäri Suomea. DNA:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Twitterissä @DNA_fi ja Facebookissa.

 

Liite

DNA_Q3_2019_osavuosikatsaus

GlobeNewswire