Korko- ja valuuttatutkimuksen verkkopalvelu

Nättjänst för ränte- och valutaanalys

Analyser om utsikterna för ekonomin och marknaderna med hänsyn till valutor, räntor och företagslån

Vår ränte- och valutaanalys undersöker utvecklingen på och utsikterna för ränte-, valuta- och företagslånemarknaderna samt ansvarar för OPs ränte- och valutaprognoser. Utöver marknadsanalyser undersöker vi också företag på den finska företagslånemarknaden.

I nättjänsten för ränte- och valutaanalys hittar du:

  • Finskspråkiga analyser om ekonomin, centralbankerna samt ränte- och valutamarknaderna.
  • Engelskspråkiga rapporter om företagslånemarknaderna samt företagsanalyser och nyemissionsrapporter.

OPs ränte- och valutaanalys är fritt tillgänglig i nättjänsten utan kostnader.

Tjänsten tillhandahålls av OP Företagsbanken Abp.