Sekalainen ja järjestyksessä oleva kolikkopino, laskin keskellä.

OP-placeringstjänsten

Enkel, sakkunnig och bekväm placeringstjänst.

OP-placeringstjänsten är en bekväm och övergripande placeringslösning för förvaltningen av en placeringsförmögenhet som överskrider 25 000 euro.

  • Den sköter uppföljningen av marknaden för din räkning. Våra placeringsproffs förvaltar dina tillgångar för din räkning.
  • Du får en egen kontaktperson. Tillsammans går ni regelbundet igenom utvecklingen av dina placeringar samt dina andra bank- och försäkringsärenden.
  • Du får månatligen en rapport över placeringsportföljens utveckling till din nättjänst

Individuell betjäning

Våra experter kartlägger de nuvarande och framtida behoven i din ekonomi. På basis av kartläggningen får du en tjänstehelhet som bäst motsvarar just dina behov.

Dina tillgångar placeras i en placeringskorg som du valt och som ingår i en OP-fondförsäkring. Det finns korgar för alla risknivåer vare sig du är en försiktig, moderat eller avkastningsinriktad placerare.

Det samlas OP-bonus för alldeles vanliga bank- och försäkringsärenden, t.ex. för besparingarna i en OP-fondförsäkring. Läs mer i avsnittet "Dina förmåner"!

Välkommen för att diskutera placeringsärenden med vår expert. Vi kan också träffas på nätet.

OP-fondförsäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab och en bank som hör till OP Gruppen fungerar som ombud för bolaget. OP Kapitalförvaltning fattar besluten om innehållet i OP-placeringstjänstens korgar.

Ägarkundens förmåner

  • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader.
  • Som ägarkund kan du spara i fonder också genom försäkringssparande. OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är för ägarkunder avsedda produkter för försäkringssparande i vilka du enkelt och flexibelt kan spara långsiktigt. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. 
  • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till den andra nivån i tariffen för aktiehandel, där förmedlingsprovisionen är 0,17 % (minst 7 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 9 euro).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

  • lån
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
  • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.