OP-Premium

OP Premium – Man måste inte göra allt själv

När du behöver bekväma lösningar för förvaltningen av dina tillgångar eller då du själv är en aktiv placerare har du möjlighet att nå dina mål med OP Premium.

OP Premium är en förmån för ägarkunder

OP Premium är ett tjänstekoncept som du får tillgång till då du är ägarkund hos oss och har placeringstillgångar. Du får en egen kontaktperson samt täckande marknadsinformation i realtid som stöd för dina placeringsbeslut.

Boka tid till närmaste andelsbank. Vi berättar gärna mer om vår tjänst OP Premium.

Din kontaktperson hjälper dig att nå dina mål

Du får en egen kontaktperson som ger dig experthjälp och med vilken du kan diskutera alla frågor som gäller din förmögenhet. Din kontaktperson håller regelbundet kontakt med dig och du når enkelt din kontaktperson. Kontaktpersonen gör upp en personlig placeringslösning som lämpar sig för dina behov och som utgår från dina mål och planer.

Vältäckande marknadsinformation som stöd för dina placeringsbeslut

Din kontaktperson ger dig experthjälp också då du själv vill göra upp placeringsplaner för din förmögenhet och agera självständigt på placeringsmarknaden. Din kontaktperson

 • ger dig uppdaterad och täckande marknadsinformation som stöd för dina placeringsbeslut samt
 • råd om hur du utöver den dagliga uppföljningen av din förmögenhet får den bästa nyttan av våra informations- och handelstjänster.

Dessutom kan du, beroende på vilka alternativ du valt, på op.fi få tillgång till exempelvis den mest omfattande aktieanalystjänsten i Finland. Med den kan du fördjupa dig i bolagen som placeringsobjekt.

Din ekonomi är en helhet för oss

Utöver kapitalförvaltningen kan du med din kontaktperson diskutera allt som gäller din familjs ekonomi. Via vårt omfattande nätverk av experter får ni lämpliga lösningar när det gäller finansierings- och försäkringsärenden, fastighetsförmedling samt hälso- och välbefinnandetjänster.

OP-fondförsäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab och en bank som hör till OP Gruppen fungerar som ombud för bolaget. OP Kapitalförvaltning fattar besluten om innehållet i OP-placeringstjänstens korgar.

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.