Sijoita Suomeen

Placera i Finland – ett inhemskt sätt att bli förmögen

Tänk vad allt vi kunde uppnå tillsammans, om vi mer än tidigare skulle placera i finländska företag, bostäder, servicefastigheter och skogar. Hitta ditt alternativ i Finlands bredaste inhemska placeringsutbud.

Heltäckande inhemskt
OP-Finland Index är en kostnadseffektiv indexfond. I den placerar du med god spridning och förmånligt på den inhemska aktiemarknaden.
Placera i finländska småföretag
I fonden OP-Finland Småföretag placerar du enkelt och diversifierat i växande inhemska småföretag.
Placera i bostäder och fastigheter
Via bostadsfonden blir du bostadsplacerare utan ett stort startkapital.
Avkastning från inhemska aktier
Portföljen i OP-Finland innehåller de intressantaste finländska företagen med den attraktivaste avkastningspotentialen.
    
  
  
  
  
                        Digi
Värdeandelskontot och tjänstekonceptet för aktieplacerare
Öppna ett vardeandelskonto och tjänstekonceptet och börja placera.
Inhemsk skog ger en stabil avkastning
OP-Skogsägare erbjuder professionell skogsvård och en stabil avkastning enkelt.
OP-Palvelukiinteistöt
Stabila hyresintäkter från inhemska fastigheter
OP-Servicefastigheter placerar sina tillgångar i vård- och servicefastigheter med långa hyresavtal.
OP-Suomi Mikroyhtiöt
Hitta pärlorna bland de inhemska mikroföretagen
Specialplaceringsfonden OP-Finland Mikroföretag erbjuder ett effektivt sätt att placera diversifierat i noggrant utvalda finländska mikroföretag.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.