Sijoita Suomeen

Placera i Finland – ett inhemskt sätt att bli förmögen

Tänk vad allt vi kunde uppnå tillsammans, om vi mer än tidigare skulle placera i finländska företag, bostäder, servicefastigheter och skogar. Hitta ditt alternativ i Finlands bredaste inhemska placeringsutbud.

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.