Sijoita Suomeen

Placera i Finland – ett inhemskt sätt att bli förmögen

Tänk vad allt vi kunde uppnå tillsammans, om vi mer än tidigare skulle placera i finländska företag, bostäder, servicefastigheter och skogar. Hitta ditt alternativ i Finlands bredaste inhemska placeringsutbud.

OP-Suomi Indeksi
Heltäckande inhemskt
OP-Finland Index är en kostnadseffektiv indexfond. I den placerar du med god spridning och förmånligt på den inhemska aktiemarknaden.
Placera i finländska småföretag
I fonden OP-Finland Småföretag placerar du enkelt och diversifierat i växande inhemska småföretag.
OP-Vuokratuotolla helposti asuntosijoittajaksi
Placera i bostäder och fastigheter
Via bostadsfonden blir du bostadsplacerare utan ett stort startkapital.
Kivipino kosken edustalla.
Avkastning från inhemska aktier
Portföljen i OP-Finland innehåller de intressantaste finländska företagen med den attraktivaste avkastningspotentialen.
    
  
  
  
  
                        Digi
Värdeandelskontot och tjänstekonceptet för aktieplacerare
Öppna ett vardeandelskonto och tjänstekonceptet och börja placera.
OP-Metsänomistaja on kotimainen metsärahasto
Inhemsk skog ger en stabil avkastning
OP-Skogsägare erbjuder professionell skogsvård och en stabil avkastning enkelt.
OP-Palvelukiinteistöt
Stabila hyresintäkter från inhemska fastigheter
OP-Servicefastigheter placerar sina tillgångar i vård- och servicefastigheter med långa hyresavtal.
OP-Suomi Mikroyhtiöt
Hitta pärlorna bland de inhemska mikroföretagen
Specialplaceringsfonden OP-Finland Mikroföretag erbjuder ett effektivt sätt att placera diversifierat i noggrant utvalda finländska mikroföretag.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.