Placerarinformation

Placerarinformationen innehåller uppgifter som enligt lagen ska berättas för kunden innan kunden erbjuds placeringstjänster.

I Placerarinformationen finns:

  • Information om Andelsbanken som tjänsteleverantör och om de placeringstjänster som Andelsbanken erbjuder
  • Andelsbankernas allmänna principer för förvaring av penningmedel
  • Andelsbankernas intressekonfliktspolicy enligt vilken kundens intresse beaktas i eventuella intressekonflikter.
  • Verksamhetsprinciper vid utförande av order
  • En allmän beskrivning av de finansiella instrumentens egenskaper och väsentliga risker som ansluter sig till dem. Mer specifika uppgifter om de finansiella instrumenten finns i produktbladen för respektive finansiella instrument.
  • Information om hur hållbarhetsrisker beaktas (versioner för andelsbankerna och OP Kapitalförvaltning)

Det finns olika versioner av Placerarinformationen för OP Gruppens företag.