Rahastolaskuri on op.fi-palvelussa osa säästämisen laskuria.

Fondräknaren - så här beräknar du avkastningsförväntningar på placeringar

Den gamla fondräknaren är nu en del av sparräknaren. Med hjälp av räknaren kan du beräkna hur mycket du skulle kunna spara genom att placera.

Fondräknaren, som har integrerats i sparräknaren, hjälper dig jämföra avkastningsförväntningarna för det belopp som du vill placera och vilket placeringsobjekt som bäst skulle lämpa sig för din situation och dina mål.

Med sparräknaren kan du lätt pröva på hur den förväntade avkastningen påverkar risken. Pröva också på hur en ändring i spartiden påverkar den förväntade avkastningen - om spartiden förlängs eller förkortas, ändras avkastningen och risknivån.

På basis av de uppgifter som du har gett visar räknaren det alternativ som placerare som du föredrar.

Kom ihåg att räknarens avkastningsförväntningar inte är någon garanti på fondens framtida avkastning och att fondens tidigare utveckling inte garanterar dess framtida utveckling.

Fondplaceringar förknippas alltid med en risk som gör att fondernas avkastning varierar. Räknaren beaktar inte placeringsrisken, och den är inte någon placeringsrekommendation eller något placeringsråd.

Om fondsparandet redan är bekant för dig, kan du också själv välja en lämplig fond.