Säästämisen laskuri auttaa sinua vertailemaan, paljonko voisit säästää sijoittamalla.

Sparräknaren är ett lätt verktyg för att beräkna avkastningsförväntningar på placeringar

Sparräknaren är ett verktyg med vilket du lätt och snabbt kan beräkna hur mycket du skulle kunna spara genom att placera. Med räknaren kan du jämföra avkastningsförväntningarna på olika placeringsbelopp och du hittar de fonder som lämpar sig bäst för din situation och dina mål.

Välj det månatliga sparbeloppet, startplaceringen och spartiden

Börja beräkna genom att berätta hur mycket du kan spara per månad. Efter det matar du in följande uppgifter i räknaren

  • startplacering
  • spartid
  • vilken avkastning du är ute efter.

Med sparräknaren kan du testa och jämföra den förväntade avkastningen på placeringar i olika placeringsfonder samt se hur sparsättet och -tiden påverkar placeringens avkastning.

Med ett litet belopp och en låg risk erbjuder räknaren kontosparande och med ett större belopp och risk erbjuder den fondsparande.

Räknaren visar den förväntade avkastningen och risknivån

Då du kompletterar de uppgifter som begärs, ser du den förväntade avkastningen och risknivån enligt ditt val.

Skalan för den förväntade avkastningen och risknivån berättar till vilken riskklass fonden hör på basis av dess tidigare värdefluktuation. Större risk ger vanligen större avkastning. Riskklasserna är 1 mycket låg, 2–3 låg, 4–5 genomsnittlig, 6–7 stor.

Du kan spara direkt i en fond via räknaren

På basis av de uppgifter som du har gett visar sparräknaren det alternativ som placerare som du föredrar.

Observera att räknaren inte är en placeringsrekommendation eller ett placeringsråd, utan att varje kund själv måste bedöma hur respektive produkt lämpar sig som placeringsobjekt.

Den tidigare utvecklingen är ingen garanti för avkastning i framtiden. Värdet av placeringen och avkastningen på placeringen kan lika väl sjunka som stiga.

Fondräknaren är en del av sparräknaren

Den gamla fondräknaren är nu en del av sparräknaren – du behöver inte längre flera räknare för att ta reda på hur mycket du skulle kunna spara genom att placera och hur placeringsbeloppen och spartiden påverkar den förväntade avkastningen och risken. Samtidigt kan du också hitta sådana placeringsobjekt som bäst lämpar sig för din situation och ditt mål.

Är fondsparandet redan bekant för dig?

Du kan också själv välja en lämplig fond om du känner till principerna för fondsparandet.