Nuoret sängyllä läppäreillä

Var beredd på förändringar

Vad borde unga veta om sina banktjänster? Vad kunde hjälpa dig att förverkliga dina drömmar, göra det lättare att köpa en egen bostad och sköta dagliga penningärenden?

Som 25-åring har du ännu ett år kvar att njuta av bankens förmåner för unga och av avgiftsfria banktjänster. Då du fyller 26, blir dina tjänster avgiftsbelagda. Här ser du tariffen för din andelsbank. Som ägarkund får du också i fortsättningen de bästa möjliga tjänsterna till ett konkurrenskraftigt pris.

Ägarkunderna drar nytta av förmånerna

Som ägarkund får du rabatt på våra banktjänster och försäkringar, samt ett stort antal förmåner som våra samarbetspartner erbjuder. Största delen av bank- och försäkringsärendena ger OP-bonus till ägarkunderna. Till exempel lån såsom bolån, BSP-lån, studielån och besparingar och placeringar ger OP-bonus. Den bonus som du har samlat kan du behändigt använda för bankavgifter och försäkringspremier.

Det lönar sig alltid att spara

Då du sparar medan du är ung, kan du använda dina besparingar då det blir aktuellt med framtidens stora anskaffningar och förverkligandet av drömmar. Det lönar sig alltid att spara pengar och du har kanske redan nu möjlighet att spara en del av dina månadsinkomster. Då du automatiskt överför en del av dina inkomster till exempel till en fond, samlas det besparingar nästan obemärkt. Redan ett litet månatligt sparbelopp resulterar i en trevlig reservfond under årens lopp. Har du räknat hur mycket du varje månad kunde lägga undan av dina inkomster eller har du prövat på fondräknaren?

Som ägarkund får du en fondförmån som innebär att du kan köpa, sälja och byta de flesta av våra fonder utan kostnader. Dessutom ger besparingarna OP-bonus.