Mies hoitaa pankkiasioita puhelimella.

Dagliga banktjänster

Ett mångsidigt koncept för ägarkunder för skötseln av dagliga penningaffärer
1

Dagliga banktjänster 3,95 €/mån.

Som Andelsbankens ägarkund får du brukskontot, OP-nättjänsten och OP-Visa-kortet för 3,95 euro per månad. För övriga kunder är priset 7,95 €/mån.

2

Skydd för inköp med kort

Inköp som du har betalat med OP-Visa, OP-Visa Gold, OP-Visa Platinum eller OP-Mastercard är skyddade med en försäkring i ett halvt år, då du är ägarkund.

Dagliga banktjänster för ägarkunder

Du sköter de dagliga penningaffärerna smidigt med fungerande banktjänster. Som ägarkund får du dem förmånligare: brukskontot, OP-nättjänsten och OP-Visa-kortet står till ditt förfogande för 3,95 euro per månad. För övriga kunder är priset 7,95 €/mån. 

Om du är under 26 år får du de dagliga banktjänsterna och ett OP-Visa Credit/Debit, OP-Visa Debit, OP-Visa Electron eller OP-Visa Basic-kort avgiftsfritt.

OP-bonus används för andelsbankens ägarkunders serviceavgifter och försäkringsfakturor.

Läs mer om OP-bonus >

Skydd för inköp med OP-Visa

Som ägarkund kan du få den avgiftsfria Produktskyddsförsäkringen för ditt OP-Visa-kort. Den skyddar dina kortinköp i ett halvt år från köptidpunkten överallt i världen, också i nätbutiker. Du drar nytta av den här försäkringsförmånen för ägarkunder då du använder ditt OP-Visa-kort aktivt. Försäkringen skyddar både dina credit- och debit-kortinköp.

Produktskydd är en avgiftsfri försäkring som ingår automatiskt i alla kreditkort för ägarkunder, dvs. i OP-Visa, OP-Visa Gold, OP-Visa Platinum och OP-Mastercard. 

 

 

Tjänstekonceptet för dagliga ärenden omfattar

  • brukskonto* med periodiska inbetalningar**

  • OP-nättjänsten

  • Ett OP-Visa Credit/Debit, OP-Visa Debit, OP-Visa ElectronOP-Visa Basic eller OP-Visa Gold-kort***

  • nätkontoutdrag.

*) Avgiftsfria för ägarkunder i den andelsbank där kontots alla kontohavare är ägarkunder.

**) Brukskonto med periodiska inbetalningar innebär att inbetalningarna på de egna kontona under tre månader är minst 500 euro. Till inbetalningarna räknas alla inbetalningar med undantag för gireringar mellan egna konton.

***) För ägarkunder som har ett OP-Visa Gold-kort är avgiften för dagliga banktjänster 8 €/mån. (norm. 12,75 €/mån.).

Betalkontopaketet med grundläggande funktioner, som är mindre omfattande än konceptet för dagliga tjänster, passar dig som behöver endast ett lagstadgat paket med grundläggande funktioner för skötseln av dina dagliga penningaffärer.

I paketet ingår:

  • ett betalkonto med grundläggande funktioner – brukskonto med lagstadgade uppsägningsvillkor

  • ett OP-Visa Basic eller OP-Visa Electron -betalkort

  • nätbanksavtal och nätkoder

Du kan få ett betalkontopaket med grundläggande funktioner om du är lagligen bosatt i en EES-stat. 

För betalkontot med grundläggande funktioner debiteras en månadsavgift i enlighet med servicetariffen.*  

* Månadsavgiften för kontot ingår i månadsavgiften för betalkontopaketet med grundläggande funktioner om du utöver ett betalkonto med grundläggande funktioner har ett OP-Visa Basic- eller OP-Visa Electron-kort och Andelsbankens nätbank.  

* Betalkontot med grundläggande funktioner är avgiftsfritt för under 26-åringar. 

Ytterligare information om betalkontopaketet med grundläggande funktioner får du via telefontjänsten 0100 0500 (lna/msa).

Till kundtjänstens sida